Vyhledávání dotazů

Zrušit filtr

ID Description MARC 21 Typ Stav
404 Zápis souběžných názvů u divadelních programů. Název programu (v podpoli 245 $a) se obvykle skládá ze jména autora a názvu předváděného díla: 245 00 $aRichard Wagner, Bludný Holanďan Často divadelní... 245 $a, $b XXX Schváleno
318 Dobrý den, chtěli bychom se zeptat, zda byste nám mohli poradit, jakým způsobem bychom měli katalogizovat separáty a hlavně nálezové zprávy (zprávy týkající archeologických nálezů - které ale nejsou v... 580 XXX Schváleno
787 Vztahuje se zápis iniciál bez mezer v údajích o odpovědnosti také na případy, kdy jsou uvedeny pouze iniciály autora (např. v textu je napsáno E. B.)? Nebo by iniciála křestního jména a iniciála příjm... 245 XXX Schváleno
571 Dobrý den, prosím, může se vyskytovat v názvových údajích o edici dvojtečka? A když ano, tak v jakém případě? Děkuji Hlaváčková 490, 830 XXX Schváleno
569 Prosím o rozhodnutí, do kterého z polí MARC21 uvádět číslo DOI - Digital Object Identifier, tj. číslo pro identifikaci děl přístupných v digitální podobě - týká se odborných článků i monografií. Podle... 024, 856 XXX Schváleno
387 Jakou podobu má mít jméno autorky knihy Tělo v závěji - ISBN: 978-80-7381-259-1, HALL, Katherine Page nebo PAGE, Katherine Hall? V databázi autorit jsem autorku nenašla. Děkuji. Návrh řešení: A... AUT Schváleno
564 Zápis úvodního členu u zdrojového dokumentu v podpoli t . Má se člen vynechat nebo zapsat? př. 773 $t Ionisierende Strahlung in Diagnostik und Therapie der gynäkologischen Karzinome nebo 773 $t Die io... 773 XXX Schváleno
372 Jak zapisovat u audiovizuálních a zvukových záznamů hudebních (příp. nehudebních) děl (CD, vidoekazety, DVD), ale také hudebnin (např.opery) v MACR21 pole 511 -„Poznámka o účinkujících" postavy (role)... 511 ZVZ Schváleno
786 Jak uvést do pole 264 rok vydání, když je v dokumentu uvedeno 54? Mám uvést údaj tak jak je? Nebo mám do hranaté závorky uvést i celé datum 1954? 264 XXX Schváleno
186 V souboru autorit NK došlo ke změně u autority jn20000620275 Pelikán, Jaroslav Jan, 1923- na Pelikán, Jaroslav, 1923-. Autor je narozen 1923 na Slovensku, ale působí v USA. V zemi jeho působení je jeh... AUT Schváleno
558 Publikace nakladatelství Reclam jsou vydávány s datem copyrightu a ještě s datem tisku (u kterého je uvedeno "printed"). Pokud najdu záznamy těchto publikací v JIB podle ISBN, většinou se naleznou pub... 008, 250, 260 MON Schváleno
371 Jaký jazyk uvést do jazyka originálu, je-li v dokumentu uvedeno pouze "přeloženo ze srbochorvatštiny"? 008, 041 XXX Schváleno
314 Náš dotaz se týká třídy 658. Na školení nám bylo řečeno, že tuto třídu nahrazuje třída 005 (management). Přesto se knihy s předmětovým heslem: podniky, podniková ekonomika, podnikání řadí stále do tří... 080 VEC Schváleno
304 Prosím o radu, jaké údaje máme zapisovat do polí 001 a 003 formátu MARC21? 001, 003 XXX Schváleno
302 Zpracováváme knihy z 19. století. V mnoha případech je datum vyd. neznámé. V nakl. údajích zapíšeme např. : [ca 1814] [mezi 1810 a 1820] Jak bude vypadat zápis v poli 008 na pozicích 06, 07-10 a 11-14... MON Schváleno
758 Pokud je uvedeno "kolektiv autorů" až na dalším prameni popisu a na tom hlavním není žádný údaj o odpovědnosti, zapisuje se tento termín do 245c nebo ne? 245 XXX Schváleno
540 Kniha (ISBN 978-1-883011-14-7)pod společným názvem obsahuje 3 novely, které jsem zapsala do pole 505 v úrovni rozšířené. Jeden z názvů je číslovka: "1919". Do jakého pole či podpole rozepíšu název slo... 505, 740 XXX Schváleno
539 Kolektivní monografie: na titulní stránce uvedena na prvním místě editorka /jméno (ed.)/, pod ní tři autoři. Návrh řešení: V poli 245 bude v podpoli c editorka ; všichni tři autoři. Všichni čty... 100, 245, 700 XXX Schváleno
52 Jak zapsat v UNIMARCu poznámku k obsahu (pole 327) v případě, že hlavní pramen popisu obsahuje jak společný název, tak i názvy jednotlivých děl přičemž jednotlivá díla mají údaje o odpovědnosti vztahu... XXX Schváleno
827 Mám dotaz ohledně zpracování separátu v RDA. PLatí stále použití polí 580 a 787? Viz dřívější dotaz č. 293. Nebo je vhodnější zapsat do pole 500 citační poznámku a do pole 740 název dokumentu, ze kter... 300, 500, 580, 787 XXX Schváleno
536 Sjednocení zápisu údajů o názvu a odpovědnosti (především interpunkce) v poli 245 u názvů typu: a) jeden autor O závazcích k náhradě škody : s přídavkem O úrocích dle rakouského práva občanského s ohl... 245, 700, 740 XXX Schváleno
808 Konspekt biografie. Může se použít konspekt 929 - biografie sám? Tedy použít jako hlavní konspekt? Metodika říká, že se dá použít jako konspekt vedlejší, ale nezakazuje jeho použít sám o sobě. VEC Schváleno
534 Jak mám zapsat osoby, které spolu vedly rozhovor vydaný v článku, do pole 245 c, jaké role mám připsat jednotlivým osobám a jakým způsobem je mám uvést v záhlaví (pole 100, popř. 700)? Dotazovatel je... 245, 100, 700 XXX Schváleno
256 V záznamech JIB je v poli 260 $b uvedeno nakladatelství celou větou. Např. výrazy: in cooperation with ... ve spolupráci s ... Je to správné? Příklad: Siam undiscovered :Czech-Thai encounters between ... 260 $b XXX Schváleno
812 Když titul obsahuje několik QR kódů jako doplněk k textu , je možné QR kód zapsat do pole 300b nebo raději do Obecné poznámky? 300, 500 XXX Schváleno
806 Co se vyplňuje do pole 338 u souborů volných listů nebo pohlednic, které nejsou svázané? Například https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc;_number=000772162&local;_base=SKC (volné listy v deskách) neb... 338 GRA Schváleno
488 Komiksy a adaptace. Do kterých polí zapsat autora původního díla + název (i když je stejný) u komiksů a adaptací? Např. Hamlet / ilustrovala Emma Vieceli. Podobný záznam: Romeo a Julie jsme našli v NK... 100, 700 XXX Schváleno
761 Složené listy / některé listy rozkládací. Jaké je správné řešení zápisu? Je rozdíl mezi těmito termíny? Někdy je v záznamech ve 300$a 25 stran (některé složené), někdy 300$a 25 stran (některé rozkláda... 300 XXX Schváleno
723 336 a chyba formátu. - V metodice se píše: "Pokud je kromě textu ve zdroji významně zastoupena jiná forma komunikace, např. obsah vyjádřený formou obrazu, v záznamu se do opakovatelného pole 336 uvede... návěští, 336 MON Schváleno
715 Považuje se vedoucí dizertační práce (školitel) za přispěvatele (osobu s vedlejší autorskou odpovědností) a má se uvádět v záznamu podle pravidel RDA? V práci je tento údaj obvykle uveden na titulním ... 245, 500, 700 XXX Schváleno
673 Je podle RDA autorský kolektiv totéž co přímí autoři? Máme publikaci, kde na titulní straně není uveden žádný autor, nicméně na rubu titulní strany jsou uvedeni dva sestavovatelé a pod nimi autorský k... 100, 245, 700 XXX Schváleno
174 Problémy související s aplikací klasifikačního systému MDT - reakce na výzvu Dr. Balíkové. Základním problémem je, že MDT nemá hierarchickou strukturu, v níž jsou všechny prvky větve podřízené termínu... 080 VEC Schváleno
719 XXX Schváleno
727 Prosím o radu, jak zapisovat stejná ISBN dvou odlišných vydání z různých roků stejné publikace. Jedná se např. o titul: Makaj, Tomáš - Šefl, Josef: Pytlácké historky z Brd. 1 vyd. 2017, 2. vyd. 2019. ... 020 MON Schváleno
173 V SNA jsme narazili na různé formy zápisu v poli 200 podpoli $f. Jaký je tedy správný zápis mezer za interpunkčním znamínkem: 200 $a Apollónios z Pergy $f ca 262-190 př.Kr. 200 $a Archimédés $f ca... 100, 700 XXX Schváleno
645 Co správně patří do pole 338 v případě tištěného článku? Na poslední schůzce skupiny ANL, která se konala v březnu 2015 a byla věnovaná přechodu na pravidla RDA, bylo v prezentaci uvedeno, že se má do... 338 ANL Schváleno
126 Kniha Přijď lásko k nám od Danielle Steelová, vyšla ještě jednou pod názvem Cena štěstí jedná se o úplně stejnou knihu. Musí se vytvářet pro každou knihu nový záznam nebo stačí jen upravit počet svazk... 787 XXX Schváleno
629 Na titulní straně jsou pod hlavním názvem uvedeni 2 editoři (edited by) a 9 autorů v abecedním pořadí(authors:). Jeden z editorů je uveden i mezi autory. Žádné ze jmen není graficky zvýrazněno. Bude v... 100 XXX Schváleno
420 Jak zacházet s polem 040 při přebírání záznamů jiné knihovny? 040 XXX Schváleno
355 Jaký je rozdíl v užití polí 240 (unifikovaný název) a 730 (vedlejší záhlaví - unifikovaný název)? Respektive v jakých případech je vhodnější použít 240 a v jakých 730? Pole 240 se nepoužívá, pokud je ... 240, 730 XXX Schváleno
440 Dobrý den,píše se v údajích o rozsahu, chybí-li stránkování, zkratka l. nebo se zapisuje list. Např. [25]l. nebo [25] listů? U dotazu 21 používate zkratku l., jedná-li se o rozmezí stránek. U mnoha ka... 300 XXX Schváleno
544 Na titulním listě nakladatel Vintage Books, na další řádce stejným písmem A Division of Random House. A druhej případ na titulním listě nakladatel Macmillan a na rubu tit. listu Published in paperback... 260 XXX Schváleno
542 Doporučení pro popis monotematických čísel/svazků, příloh a rejstříků pokračujících zdrojů: http://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-fondu/schvalene- materialy/monotemc-08 V materi... 245, 490, 770, 772, ... XXX Schváleno
149 xxx XXX Schváleno
537 Jaký je kód země pro ostrov Djerba? Má se uvádět kód pro Tunisko (ti), kterému Djeba patří nebo kód pro neznámé místo (xx)? Děkuji 008, 044 XXX Schváleno
519 Dobrý den, prosím, jak má vypadat správná podoba názvu nakladatele, když obsahuje osobní jméno? Má to být pouze příjmení nebo i křestní jméno, nebo příjmení a iniciála křestního jména (případně s meze... 260 XXX Schváleno
78 Podle AACR2 je třeba uvést nakladatele v katalogizačním záznamu podle titulního listu. To znamená, že unifikovaný tvar nakladatele by měl být uveden v jiném Unimarcovém poli než v poli 210. Které pole... 260 $b, 928 MON Schváleno
401 Způsob zápisu 9místného SBN (předchůdce ISBN). Např. kniha Absolute value : a study in Christian theism / by Illtyd Trethowan. 1st publ. London : George Allen & Unwin, 1970. 042310024 (British SBN)391... 020 MON Schváleno
698 Psaní velkých písmen v anglických názvech. Pravidla RDA pro pole 245 uvádí: 1)"Údaje se zapisují přesně tak, jak se vyskytují na provedení - včetně chyb a překlepů." a zároveň 2) "Psaní velkých písmen... 245 XXX Schváleno
841 Jak do pole 245 $n zapsat číslo části, které je na knize označeno nikoli numericky nebo slovně, ale pouze symbolem **? Návrh řešení: 245 $n [2] 500 $a Číslo části označeno symbolem ** 245 XXX Schváleno