Dotaz #372

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu zvukové záznamy (ZVZ)
Odesláno 25. 03. 2008
MARC 21 511
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 6. května 2008

Charakteristika problému

Jak zapisovat u audiovizuálních a zvukových záznamů hudebních (příp. nehudebních) děl (CD, vidoekazety, DVD), ale také hudebnin (např.opery) v MACR21 pole 511 –„Poznámka o účinkujících“ postavy (role) a hlasy? Užívají se tyto varianty, např. Placido Domingo, tenor ; Renata Scotto, soprano. Další varianta: účinkující v opeře Bohema - Ekaterina Solovyeva (Mimi) ; Alfred Boe (Rodolfo). Lze i takto: Jana Novotná (Elvíra, soprán). Poslední varianta se jeví pro uživatele jako nejvíce vypovídající. A ještě nehudební díla, např. Jitka Josková (Liška Bystrouška). Účinkující uvádíme do pole 700.

Návrh řešení:
Navrhuji podle druhu díla uvádět všechny dostupné údaje do závorky

Rozhodnutí o řešení

Viz návrh řešení.

Návrh řešení

Údaje o účinkujících zapsané v oblasti poznámek slouží pro zobrazení podstatných informací v přehledné podobě. Při jejich zápisu se vychází z příkladů uvedených v pravidlech AACR2R a akceptuje se v pravidlech uvedená interpunkce.

Pokud popisná jednotka (zvukový záznam, videozáznam, film) obsahuje hudební dílo a na předepsaných pramenech popisu je vedle jména interpreta uveden hlas i operní role, může se v poznámce o účinkujících zapsat role za jménem interpreta v kulaté závorce (AACR2R 7.7B6) a za ní po čárce hlas (AACR2R 6.7B6). Výhodou je možnost „sdružit“ pro stejný hlas několik interpretů do jednoho údaje o odpovědnosti. Jednotlivé údaje o odpovědnosti se oddělují středníkem s oboustrannou mezerou.

Ve formátu MARC 21
511 1# $aBeno Blachut (Dalibor), Antonín Votava (Vítek), tenor ; Václav Bednářák (Vladislav, čes. král), Theodor Šrubař (Budivoj), baryton ; Karel Kalaš (Beneš), bas ; Marie Podvalová (Milada), Štefa Petrová (Jitka), soprán

Stejně tak je přípustný tvar, kdy se role a hlas zapíší do jedné společné závorky (nevýhodou je opakování hlasu u každé role). Jména jednotlivých interpretů (doplněná v závorce rolí a hlasem) se od sebe oddělují čárkou.

Ve formátu MARC 21
511 1# $aBeno Blachut (Dalibor, tenor), Antonín Votava (Vítek, tenor), Václav Bednářák (Vladislav, čes. král, baryton), Theodor Šrubař (Budivoj, baryton), Karel Kalaš (Beneš, bas), Marie Podvalová (Milada, soprán), Štefa Petrová (Jitka, soprán)

Pokud se uvádí za jménem interpreta pouze hlas, měl by se uvést po čárce.

Ve formátu MARC 21
511 0# $aJana Novotná, soprán
nikoli
511 0# $aJana Novotná (soprán)

Více o zápisu pole Poznámka o účinkujících ve formátu MARC 21 naleznete v materiálu Katalogizace zvukových dokumentů (ISBN 80-7050-480-3), příklady 1, 2, 3, 5, 10.

Ve formátu UNIMARC

323 ## $aÚčinkují: Beno Blachut (Dalibor), Antonín Votava (Vítek), tenor ; Václav Bednářák (Vladislav, čes. král), Theodor Šrubař (Budivoj), baryton ; Karel Kalaš (Beneš), bas ; Marie Podvalová (Milada), Štefa Petrová (Jitka), soprán

nebo
323 ## $aÚčinkují: Beno Blachut (Dalibor, tenor), Antonín Votava (Vítek, tenor), Václav Bednářák (Vladislav, čes. král, baryton), Theodor Šrubař (Budivoj, baryton), Karel Kalaš (Beneš, bas), Marie Podvalová (Milada, soprán), Štefa Petrová (Jitka, soprán)

323 ## $aJana Novotná, soprán

Komentáře

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena