Dotaz #542

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu všeobecný popis (XXX)
Odesláno 22. 02. 2012
MARC 21 245, 490, 770, 772, 800, 810, 811, 830
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 12. března 2012

Charakteristika problému

Doporučení pro popis monotematických čísel/svazků, příloh a rejstříků pokračujících zdrojů:
http://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-fondu/schvalene-materialy/monotemc-08
V materiálu jsou u monograficky popisovaných publikací příklady pouze na dokumenty, které mají uvedeno číslo (buď vlastní, nebo označení konkrétního čísla, k němuž tvoří přílohu).
Do které kategorie patří monografické svazky, na nichž je pouze číslo ročníku a označení „Zvláštní číslo“?
(Periodikum má tedy např. každý rok č. 1-6; zvláštní čísla jsou samostatná, vykazují znaky monografie a vycházejí buď pravidelně každý rok nebo jeden rok vyjde jednorázově jedno/několik zvláštních čísel.)

Rozhodnutí o řešení

Revize 14.12.2021. Platné i pro pravidla RDA.

Viz návrh řešení

   

Návrh řešení

Záleží na tom, jestli zvláštní číslo vychází pravidelně každý rok.

Je-li každý ročník doplněn o monografii označenou jako „Roč. ???. Zvláštní číslo“, jedná se o případ popsaný v části B (Přílohy seriálů) pod bodem 1c:
„Pravidelné samostatné přílohy (= seriál). Přílohy mají společný název, který se může, ale nemusí, lišit od názvu základního seriálu. Kromě toho všechny jednotlivé přílohy mají své vlastní samostatné názvy a vykazují známky monografií“

Vyjde-li jednorázově jedno zvláštní číslo, řídíme se příkladem v části B
u bodu 3a:
„Nepravidelné (jednorázové) samostatné přílohy. Jednotlivá čísla příloh mají své vlastní samostatné názvy a vykazují známky monografií (= bibliografický záznam na monografické úrovni).“

   

Komentáře

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena