Dotaz #355

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu všeobecný popis (XXX)
Odesláno 03. 10. 2007
MARC 21 240, 730
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 17. října 2007

Charakteristika problému

Jaký je rozdíl v užití polí 240 (unifikovaný název) a 730 (vedlejší záhlaví - unifikovaný název)? Respektive v jakých případech je vhodnější použít 240 a v jakých 730? Pole 240 se nepoužívá, pokud je v záznamu pole 130 - jak je tomu u 730? Je-li v záznamu, nemá se, může se nebo nesmí se také použit 240?

Rozhodnutí o řešení

Dotaz byl zpracováván před přechodem na katalogizační pravidla RDA.
Řešení je vhodné ověřit v příručce příručce Katalogizace podle RDA ve formátu MARC 21 a v dalších instrukcích na stránkách Katalogizační politika, případně v dotazech od čísla 592 výše.

Pole 240 (Unifikovaný název) se používá, pokud bibliografický záznam obsahuje v hlavním záhlaví osobní jméno nebo jméno korporace či akce.

Pole 240 se nepoužívá, pokud součástí záznamu je pole 130 (Unifikovaný název jako hlavní záhlaví). Pole 730 obsahuje unifikovaný název použitý jako vedlejší záhlaví bez ohledu na přítomnost pole 130 nebo 240.

Pokud je v záznamu přítomno pole 240 (a tedy i hlavní záhlaví v poli 100, 110, 111) a pokud popisovaná jednotka obsahuje více děl s konkrétní autorskou odpovědností, pro která je třeba vytvořit unifikované názvy, vytvoří se pro tato další díla záhlaví typu jméno-název, kde je v podpoli pro název zapsán unifikovaný název. Pokud se v tomto případě název díla liší od názvu unifikovaného, zapíše se v poli 740 pro neověřený název.

Dílčí příklady unifikovaných názvů

1.
100 1# $aDefoe, Daniel,$dca 1661-1731$4aut
240 10 $aRobinson Crusoe.$lČesky
245 10 $aŽivot a zvláštní podivná dobrodružství Robinsona Crusoe námořníka z Yorku /$cDaniel Defoe
[Formy hlavního a konvenčního názvu díla se odlišují, unifikovaný název se vytvoří]

2.
130 00 $aKinder- und Hausmärchen.$lČesky
245 10 $aPohádky bratří Grimmů
700 1# $aGrimm, Jacob Ludwig Carl, $d1785-1863$4ant
700 1# $aGrimm, Wilhelm Karl, $d1786-1859$4ant
[Unifikovaný název jako hlavní záhlaví pro anonymní dílo, původci díla nejsou hlavními autory, mají roli sběratelskou]

3.
100 1# $aErben, Karel Jaromír,$d1811-1870$4aut
240 10 $aKytice
245 10 $aKytice z pověstí národních /$cK.J. Erben

100 1# $aErben, Karel Jaromír,$d1811-1870$4aut
245 10 $aKytice /$cKarel Jaromír Erben
[Unifikovaný název u různých vydání dvou stejných děl jednoho autora, lišících se různou formou hlavního názvu; pokud jsou hlavní název a event. unifikovaný (konvenční) název stejný, unifikovaný název se nedoplňuje]

4.
100 1# $aShakespeare, William,$d1564-1616$4aut
240 10 $aRomeo and Juliet.$lČesky
245 10 $aRomeo a Julie /$cWilliam Shakespeare. Tartuffe / Molière
700 02 $aMolière,$d1622-1673.$tTartuffe.$lČesky

100 1# $aShakespeare, William,$d1564-1616$4aut
240 10 $aMerchant of Venice.$lČesky
245 10 $aKupec benátský ;$bRomeo a Julie /$cWilliam Shakespeare
700 12 $aShakespeare, William,$d1564-1616.$tRomeo and Juliet.$lČesky
740 02 $aRomeo a Julie
[Unifikované názvy v polích 240 + 700 v záznamu pro dvě díla dvou autorů, vydaná společně. Pokud dílo konvenční název nemá, v podpoli 700$t se zapíše název originálu díla, je-li v díle zjistitelný.
V takovém případě už není třeba vyplňovat pole 765 a název díla z pole 245 se uvede v poli 740]

5.
130 0# $aBible.$pS.Z.$pDeuterokanonické knihy.$pKniha moudrosti.$lČesky
245 10 $aJeruzalémská bible :$bPísmo svaté vydané Jeruzalémskou biblickou školou : pracovní vydání
730 0# $aBible.$pS.Z.$pDeuterokanonické knihy.$pSírachovec.$lČesky
[Unifikované názvy pro dvě části anonymního díla vydané společně]

6.
130 0# aBible.$pS.Z.$lČesky$sOlomoucká.$f1417
245 10 $aBible olomoucká 1417
500 $aReprodukce světlotiskem originálu z r. 1417
730 0# $aBible.$lČesky.$sOlomoucká.$f1933
[Dva unifikované názvy pro anonymní dílo vydané jako faksimile – pro originál a faksimilii - viz 25.18A 13 AACR2R]

Návrh řešení

Pole 240 (Unifikovaný název) se používá, pokud vytvářený bibliografický záznam obsahuje v hlavním záhlaví osobní jméno nebo jméno korporace nebo jméno akce.

Pole 240 se nepoužívá, pokud součástí záznamu je pole 130 (Unifikovaný název jako hlavní záhlaví).Pole 730 obsahuje unifikovaný název použitý jako vedlejší záhlaví bez ohledu na přítomnost pole 130 nebo 240.

Pokud je v záznamu přítomno pole 240 (a tedy i hlavní záhlaví v poli 100, 110, 111) a pokud popisovaná jednotka obsahuje více děl s konkrétní autorskou odpovědností, pro která je třeba vytvořit unifikované názvy, vytvoří se pro tato další díla záhlaví typu jméno-název, kde je jako název zapsán unifikovaný název.

Komentáře

Se Stanoviskem odp. prac. souhlasím jen bych kvůli lepší srozumitelnosti dodala příklady použití pole 240 a 730
09. 10. 2007 12:00

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena