Vyhledávání dotazů

Zrušit filtr

ID Description MARC 21 Typ Stav
801 Dobrý den, zpracováváme elektronické verze tištěných publikací. Jak tištěné, tak elektronické verze (el. verze jsou v pdf formátu), mají své ISBN a svůj záznam. Verze se mohou mírně lišit v názvu a po... ELZ Přijato
802 Máme dokument s jinou obálkou (od jiného tiskaře) než je záznam v Souborném katalogu. Jinak je ale dokument stejný. Jedná se o jiné vydání nebo ne? Konkrétně jde o tento dokument: https://kramerius5.n... 264 XXX Schváleno
803 Chybné datum vydání na titulní straně. Jestliže je na titulní straně uvedeno chybné datum (rok) vydání, samozřejmě jej tak uvedeme do 264 a přidáme vysvětlující poznámku, ale co do 008? Máme do 008 za... 008, 264 MON Schváleno
804 Dobrý den, potřebuji poradit, jakým způsobem zkatalogizovat Katalogy výstav diplomových prací. Jedná se o samostatně vydané čtyřstranné katalogy výstav z let 2011-2015, které původně vyšly samostatně,... 245 XXX Schváleno
805 Hmotnost jednotky. Na CovidCONU zazněla potřeba zaznamenat do záznamu hmotnost jednotky do nějakého standardního (strojem čitelného) pole. Teoreticky by se na to dalo použít 300 $g, resp. není vyslove... 300 MON Schváleno
806 Co se vyplňuje do pole 338 u souborů volných listů nebo pohlednic, které nejsou svázané? Například https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc;_number=000772162&local;_base=SKC (volné listy v deskách) neb... 338 GRA Schváleno
807 Nakladatel ve spojení s místem vydání ale ve frázi. V dotazu 800 se řešilo co s nakladatelem ve spojení s místem vydání, závěr byl, že rozdělit do příslušných podpolí. Ale zároveň bychom měli zapisova... 264 XXX Schváleno
808 Konspekt biografie. Může se použít konspekt 929 - biografie sám? Tedy použít jako hlavní konspekt? Metodika říká, že se dá použít jako konspekt vedlejší, ale nezakazuje jeho použít sám o sobě. VEC Schváleno
809 Dobrý den, jakým způsobem katalogizovat tištěnou monografii, která je zároveň vydána i elektronicky v totožné podobě, např. Pod ochranou svatého Josefa https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc;_number=... 020, 337, 338 MON Schváleno
810 Kód r na pozici 23 v poli 008. Jak ho správně použít? Metodika neposkytuje podrobný výklad. Stránky MARCu k tomu uvádí: "Eye-readable print, such as a photocopy". A následně: "008/23 r 500 ##$aPhoto-r... 008 MON Schváleno
811 Jak zpracovat články z volné přílohy časopisu, kde je uvedeno ISBN i ISSN? Příloha obsahuje příspěvky od různých autorů. Je vydána v tištěné podobě, zároveň má elektronickou verzi. Na obálce je uveden... 773 ANL Schváleno
812 Když titul obsahuje několik QR kódů jako doplněk k textu , je možné QR kód zapsat do pole 300b nebo raději do Obecné poznámky? 300, 500 XXX Schváleno
813 Pokud je na titulní straně uveden nakladatel velkými písmeny např. EUROMEDIA GROUP - zapíšeme ho dle pravidla "piš, co vidíš" do pole 264 podpole b také tak? Při hledání v příručce RDA jsem upřesnění ... 264 XXX Schváleno
814 Jaký je správný zápis iniciál v poli 264 b. Mají nebo nemají se zapisovat mezery? Je správně I. L. Kober nebo I.L. Kober? 264 XXX Schváleno
815 Dobrý den, na knize vydané v Česku je EAN začínající mexickým prefixem (750). Kniha nemá ISBN (teda dnes už má -dodatečně přidělené NA ISBN v ČR, ale to sem nepatří). Kam mám EAN zapsat, aby podle něj... MON Schváleno
816 V jakém případě použít řetězec "architektura - Česko" a kdy PH "česká architektura"? VEC Schváleno
817 "Zahraniční vztahy" x "mezinárodní vztahy" jako tematické zpřesnění … je v tom nějaký rozdíl? Nedalo by se sloučit do jednoho PH? Každá knihovna (a každý katalogizátor) používá po svém. Zahraniční vzt... VEC Přijato
818 Učitelé mateřských škol x učitelky mateřských škol … pokud nejde např. o biografii, kde je to jasné, chybí pravidlo, kdy použít jaké PH, pokud se kniha týká učitelů/ učitelek jako profese. Knihy jsou ... VEC Schváleno
819 Divadlo x divadla, loutkové divadlo x loutková divadla …. : počítá se s tím, že se doplní poznámky o použití jednotlivých PH i v těchto a podobných případech, stejně jako byla doplněna např. u film x ... VEC Schváleno
820 Pedagogové x učitelé … Kdy které PH použít? Je v tom nějaký rozdíl? Jaký? VEC Schváleno
821 protifašistický odboj - Československo - 1939-1945 x protifašistický odboj - Česko - 1939-1945 Kdy použít v řetězci Československo a kdy Česko? V záznamech není jednota - viz např. 978-80-257-3468-1 (... VEC Přijato
822 hřích x hříchy: proč máme dvě PH? Jaký je rozdíl? V takovýchto případech bych se přimlouvala za poznámku. VEC Schváleno
823 Editor z hlavní strany je zároveň autorem. Příklad. U kolektivních monografií a sborníků se stává, že mají na titulní straně uvedeno: Jaroslav Vomáčka (ed.) bez dalších jmen. Z obsahu ale zjistíme, že... XXX Schváleno
824 Dobrý den, v rámci zapojení do hromadných oprav v Alephu (čištění pro případný přechod na nový systém) opravuji pole 254, která se v některých záznamech opakují, jedná-li se třeba o albě / výběry, nap... HUD Přijato
825 Na titulní stránce je uveden název díla, číselné označení části, název části, číselné označení podčásti a následně výčet všech děl zahrnutých v knize (kratší pojednání od stejného autora). Každá část ... 245, 505 XXX Schváleno
826 Katalogizuje se divadelní program pod názvem nebo pod autorem? V záznamech existuje značná nejednotnost. Část programů hlavního autora nemá - např. https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc;_number=0012... 100, 245, 700 XXX Schváleno
827 Mám dotaz ohledně zpracování separátu v RDA. PLatí stále použití polí 580 a 787? Viz dřívější dotaz č. 293. Nebo je vhodnější zapsat do pole 500 citační poznámku a do pole 740 název dokumentu, ze kter... 300, 500, 580, 787 XXX Schváleno
828 Jakým způsobem uvádět překladatele pokud v dokumentu nacházím na rubu titulního listu informaci o copyrightu s slovem translation a v tiráži nacházím frázi (např. z anglického originálu The spinning h... 245, 500, 700 MON Schváleno
829 Jaká hodnota bude uvedena v souborném otevřeném záznamu dvoudílné publikace v poli 008 "Datum vydání 1 (07 - 10)", pokud nemám 1. díl a druhý díl byl vydán např. v roce 2021? Uvádím správně na první... 008, 264, 300 XXX Schváleno
830 Personální autority, které mají více pseudonymů, jsou v rejstříku národních autorit propojovány přes pole 500 2 způsoby: 1\. skutečné jméno má ve své autoritě všechny pseudonymy (např. 4 pole 500) a p... AUT Přijato
831 Podle jakých pravidel se dle RDA stanovuje hlavní záhlaví u komentářů a kritických vydání. Viz např. záznamy v bázi NKC https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc;_number=003116000&local;_base=NKC a http... 100, 700 XXX Schváleno
832 Jak zapsat flexovazbu (šitá vazba, ale s pružnými deskami)? Jako vázáno nebo brožováno? Jde o hybrid mezi pevnými deskami, které nelze ohnout a měkkými deskami, které ohnout lze. Vzhledem k pružnost... 020 MON Schváleno
833 Publikaci chybí titulní list a preliminária; zároveň se mi podařilo dohledat záznam ke knize v LC (dle ISBN, názvu a počtu stran), odkud chybějící údaje převezmu, jak ale tyto skutečnosti uvést do záz... 588 MON Schváleno
834 Dotaz směřuje k záznamu 1. lékařské fakulty UK, potažmo i ostatních lékařských (číslovaných) fakult. Univerzita Karlova. Lékařská fakulta, 1. [kn20010709366] Podnět vzešel z praxe digitalizace pra... AUT Schváleno
835 Dotaz byl smazán (duplicitní k dotazu 829). XXX Schváleno
836 Prosím o radu: jak zapsat výstavní plakáty od 60. let minulého století do současnosti? Pracujeme v programu Tritius. Děkuji Jana Válková Knihovna Horácké galerie v Novém Městě na Moravě GRA Přijato
837 Dobrý den, pokud přebíráme záznamy vytvořené podle pravidel AACR2, ale opravíme je podle stávajících pravidel RDA, má se změnit kód v LDR na pozici 18 z a na i? A má se u takto opravených záznamů rovn... LDR, 040 XXX Schváleno
838 Jaký je rozdíl v PH "kreslení" a "kresba", které používat u příruček typu "naučte se kreslit", v záznamech jsou používány obě hesla samostatně i společně. Autority by potřebovaly poznámku. VEC Přijato
839 Jaký je rozdíl mezi PH "malování" a "malba", kdy které používat? Můžete dodat k jednotlivým heslům poznámku? VEC Přijato
840 Jak správně označit Young Adult literaturu, aby ji čtenáři i knihovníci našli, když se po ní ptají? Existuje nějaký lepší ekvivalent než "publikace pro mládež" v žánru? Děkuji VEC Schváleno
841 Jak do pole 245 $n zapsat číslo části, které je na knize označeno nikoli numericky nebo slovně, ale pouze symbolem **? Návrh řešení: 245 $n [2] 500 $a Číslo části označeno symbolem ** 245 XXX Schváleno
842 Prosím na základě jakého pravidla se začala používat autoritní podoba jména Alighieri, Dante, 1265-1321, když donedávna (včetně katalogizací v knize apod.) byla používána podoba Dante Alighieri, 1265-... AUT Přijato
843 Lze považovat za dotisk programovou brožuru MD Brno Cyrano z Bergeracu, která původně vyšla s poslední stránkou s číslem 205, protože uprostřed obsahuje nečíslované obrázky, ale později se obrázky zap... 300 MON Schváleno
844 Jaké je stanovisko NK ohledně doplňování čísla ČNB u přívazků - doplňovat/nedoplňovat? 015 MON Schváleno
845 Existuje metodický materiál k poli 045? Naše knihovna chce tento kód začít používat, ale podrobnější informace chybí. 1) Např. nevíme, zda je možné použít více podpolí $a a v jakých případech, nebo zd... 045 VEC Schváleno
846 Chci se zeptat zda se v latinském jazyce přepisuje V na U, kdy ano a kdy ne, liší se to u starých a nových tisků? Mám ve svých vlastních poznámkách napsáno, že po roce 1800 se to má přepisovat a do po... 245, 246 XXX Schváleno
847 Pro uvozovky se v různých jazycích používají různé znaky, lišící se jak tvarem, tak umístěním. Zapisují se uvozovky přesně tak, jak se vyskytují v pramenech popisu nebo se přepisují - jak ? Viz např... XXX Schváleno
848 Dotaz byl smazán (nejednalo se o řešení katalogizačního problému). ELZ Schváleno
849 Má se v záznamu uvádět umělá inteligence (UI), pokud má v pramenech popisu přidělenou nějakou roli? Např. "ilustrace UI: Midjourney, Stable Diffusion". Měly by se údaje uvádět (např. 710 (program)) ne... 1XX, 245, 7XX MON Schváleno
850 Jak přistupujeme k místu vydání, uvede-li nakladatel v publikaci: Vydalo XY nakladatelství, s.r.o., Mlýnská 23, Humpolec V Jihlavě, 2023 264 $a MON Schváleno