Dotaz #816

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu věcný popis (VEC)
Odesláno 21. 09. 2022
MARC 21
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 16. února 2023

Charakteristika problému

V jakém případě použít řetězec "architektura - Česko" a kdy PH "česká architektura"?

Rozhodnutí o řešení

Termín "česká architektura" se používá k označení: 

  • svébytného oboru českého výtvarného umění
  • tvorby a díla tvůrců českého původu, případně tvůrců plně se ztotožňujících s českou národní identitou

Řetězec PH (650) "architektura - Česko" se používá k označení tvorby a architektonických děl nacházejících se na území Česka.

 

Návrh řešení

Termín „česká architektura“ označuje svébytný umělecký obor českého výtvarného umění, jehož cílem je utváření životního prostředí uměleckými prostředky v návaznosti na dostupné technické a vědecké poznatky a jehož hlavním výrazovým prostředkem je architektonický prostor; významným způsobem se podílí na formování národní a kulturní identity.

Používá se v odborné literatuře pro označení tohoto uměleckého oboru českého výtvarného umění a ve věcném popisu katalogů výstav či odborných monografií pro označení architektonických děl tvůrců českého původu nebo tvůrců plně se ztotožňujících s českou národní a kulturní identitou.

Architektonický směr se vyjádří připojením odpovídajícího hesla, termíny tvořené kombinací etnického adjektiva a termínem pro odpovídající architektonický směr („česká moderní architektura“, „česká barokní architektura“) se nepoužívají.

Příklad: Katalogu výstavy týkajícímu se díla Petra Polčáka se přidělí předmětová hesla:

Pelčák, Petr, 1963-

česká architektura – 21. století

moderní architektura – Česko

 

Jsou-li předmětem dokumentu architektonická díla nacházející se na území dané lokality, oblasti, státu, použije se řetězec PH (650)

„architektura – Česko“

a daná lokalita se uvede v poli 651.

Příklad:

Dokumentu „Významná architektura v Náchodě“ se přidělí předmětová hesla:

architektura – Česko

historické budovy – Česko

architektonické památky – Česko

Náchod (Česko)

 

   

Komentáře

Jak je vysvětleno výše PH "česká architektura" se pojí s národností architekta/ů, předmětový řetězec "architektura - Česko" s geografickým umístěním.

03. 02. 2023 12:00

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena