Dotaz #818

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu věcný popis (VEC)
Odesláno 21. 09. 2022
MARC 21
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 20. prosince 2022

Charakteristika problému

Učitelé mateřských škol x učitelky mateřských škol … pokud nejde např. o biografii, kde je to jasné, chybí pravidlo, kdy použít jaké PH, pokud se kniha týká učitelů/ učitelek jako profese. Knihy jsou roztříštěny na obou heslech. Příklady: "učitelé mateřských škol": 978-80-7561-281-6 … zde myšleno obecně učitelství MŠ, tj. učitelé i učitelky 978-80-7603-124-1 … myšleno také učitelé i učitelky "učitelky mateřských škol": 978-80-262-1582-0 … určeno pro učitelky (v názvu) – ale myšleno pro profesi učitele 978-80-87800-94-2 … myšleno obecně učitelé, výzkum byl prováděn na učitelkách, ale týká se všech, učitelů i učitelek 978-80-905748-2-3

Rozhodnutí o řešení

U dokumentů týkajících se skupin profesních, zájmových, etnických, věkových, náboženských a jiných osob, rozlišujeme, koho se předmět dokumentu týká. Týká-li se výlučně žen (např. biografie), označíme uvedenou skupinu substantivem v prvním pádě množného čísla ženského rodu, např. učitelky, právničky, soudkyně…

U dokumentů obsahujících informace týkající se obecné charakteristiky dané skupiny osob, jako jsou základní charakteristické rysy dané skupiny, profesní kompetence, vzdělanostní předpoklady atp., a ve kterých je rozlišení biologického rodu nepodstatné (je zde uplatněno obecné nadčasové pojetí), považujeme za základní označení podstatné jméno v prvním pádě množného čísla mužského rodu, tzv. generické maskulinum, např. učitelé, právníci, soudci.

Návrh řešení

Ve věcné katalogizaci vycházíme vždy z obsahové analýzy daného dokumentu a respektujeme záměr autorky/autora, což je v tomto případě, kdy je stále více zdůrazňováno používání genderově vyváženého a inkluzivního jazyka, důležité.

U dokumentů týkajících se skupin osob (profesních, zájmových, etnických, věkových, náboženských atp.) rozlišujeme, koho se předmět dokumentu týká. Týká-li se výlučně žen (např. biografie), označíme uvedenou skupinu substantivem v prvním pádě množného čísla ženského rodu, např. učitelky, právničky, soudkyně…

U dokumentů obsahujících informace týkající se obecné charakteristiky dané skupiny osob, jako jsou základní charakteristické rysy dané skupiny, profesní kompetence, vzdělanostní předpoklady atp., a ve kterých je rozlišení biologického rodu nepodstatné (je zde uplatněno obecné nadčasové pojetí), považujeme za základní označení podstatné jméno v prvním pádě množného čísla mužského rodu, tzv. generické maskulinum, např. učitelé, právníci, soudci.

V současné době je patrná snaha o používání genderově vyváženého a inkluzivního jazyka, přičemž se za hlavní nástroj genderově nevyváženého vyjadřování považuje právě generické maskulinum („používání podstatných jmen mužského rodu pro souhrnné označení mužů i žen…, které je v rámci úsilí o emancipaci mužů a žen doporučováno v jazyce a řeči zredukovat“) ABZ.cz: slovník cizích slov

a GENDROVĚ-NEUTRÁLNÍ JAZYK v Evropském parlamentu

V českém systému organizace informací (a znalostí) je však potřeba nahlížet na generické maskulinum jako na regulérní jazykový prostředek, který je v gramatickém systému češtiny pevně ukotven a všeobecně využíván v situacích, kdy rozlišení biologického rodu není podstatné, relevantní. Jde o použití generického maskulina v abstraktním kontextu pořádacího systému, tedy v kontextu, ve kterém je nenahraditelné nebo nahraditelné jen stěží, protože z hlediska pořádacího systému se v případě volby alternativního vyjádření bude jednat mnohdy o systémově nepřijatelné řešení. Např. tzv splitting (uvedení alternativ po lomítku), „učitelky/lé mateřských škol“, použití hvězdičky (místo lomítka), např. „učitelky*lé mateřských škol“, které má naznačit více rodů, případně neidentifikovat se s žádným rodem, což lze považovat za vyhovující nebinárním osobám. Dále se k alternativám řadí výčet, tedy uvádění označení v obou tvarech „učitelky a učitelé mateřských škol“, což však může být posuzováno jako neúměrné prodloužení termínu, případně náhrada podstatného jména slovesným přídavným jménem, např. „vyučující…“, případně použití podstatného jména hromadného „učitelstvo“, což nevyhovuje ve všech případech, případně je považováno za knižní. Realizace všech uvedených řešení je v pořádacích systémech velmi náročná. Zvolit nejjednodušší řešení, tj. označení skupiny osob nepoužívat vůbec a nahradit je označením pro obor v univerzálním pořádacím systému nelze.

V souladu s Jazykovou poradnou a Ústavem pro jazyk český nepovažujeme generické maskulinum v uvedených případech za diskriminující a budeme ho používat i nadále.

Zároveň však považujeme záměr autorky/autora vyjádřený označením dané skupiny v nadpise, v obsahu (osnově), případně v plném textu dokumentu za závažný a měl by být ve věcné katalogizaci respektován. V těchto případech připojíme další heslo obsahující označení respektující záměr autora (volíme princip postkoordinace).

Docílíme tak toho, že „knihy“ nebudou „roztříštěny na obou heslech“ a nebudou „při rešerších působit problémy“.

Komentáře

TLDR: profese obecně -> mužský (resp. generický) rod; osoby přímo -> podle pohlaví (případně genderu) Výjimka bude asi "zdravotní sestra", to totiž, tuším, nemá generické maskulinum, ale femininum Taky bychom mohli do 650 $x přidat "profese", abychom vyjasnili situaci. $x je nepovinné, takže nikoho k ničemu nenutíme, ale zároveň otevíráme možnost aspekt profese zdůraznit, pokud bude chuť nebo potřeba.
06. 12. 2022 12:00
Se stanoviskem odp. prac. se lze z mého hlediska jen shodnout. Spojitou otázkou je, zda by u PH "učitelky mateřských škol" nemělo být aktualizováno MDT. MDT u učitelé vs. učitelky obecně je myslím potenciálně matoucí. Učitelé jsou reprezentovaní "výchovně-vzdělavací situace"-"Osoby jako jednající subjekty (studující, pracující, sloužící atd.)", zatímco učitelky "výchovně-vzdělavací situace"-"Osoby ženského pohlaví. Ženy". Nicméně to jde zřejmě za hranici NK a národních autorit.
06. 12. 2022 12:00
Souhlasím se stanoviskem odpovědného oddělení.
07. 12. 2022 12:00
Souhlasím zcela a jednoznačně se stanoviskem odp. prac. Co se týče notace MDT "učitelky mateřských škol": notace jistě bude opravena. Uvedený hlavní notační znak v autoritním záznamu je staršího data, v tabulkách MDT-MRF je notace 373.211.24 přesměrována na aktualizovaný notační znak 373.2. Došlo k opomenutí. V autoritním záznamu "učitelé mateřských škol" je notace již aktuální (viz poznámka v poli 688). Nově bude notace pro "učitelky mateřských škol" vypadat takto: 373.2.011.3-055.2
07. 12. 2022 12:00

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena