Vyhledávání dotazů

Zrušit filtr

ID Description MARC 21 Typ Stav
852 V dotazech 677 a 680 se v poli 340 $d doporučuje používat výraz „psáno na psacím stroji“, zatímco v instrukci k popisu vysokoškolských kvalifikačních prací se uvádí výraz „strojopis“. Jak se tedy ten... 340 $d XXX Schváleno
744 Dobrý den, chtěla bych se zeptat. Název edice zapisujeme do pole 830, u kterého se ale nedá stáhnout autorita. Teď jsme si vyjeli věcné termíny, které nejsou autoritní a máme tam v Unifikovaných názve... 630, 830 XXX Schváleno
155 Obacíme se s dotazem na uživatele AACR2. Jak Vám vyhovuje způsob vydávání doplňků AACR2? Mají-li se podle pokynů vyměňovat nebo doplňovat části textu, dochází k případům, že se text nevejde do původní... XXX Schváleno
741 Ráda bych se zeptala, jaký je význam formálního deskriptoru PORTRÉTY. Některé knihovny ho používají jako synonymum pro biografie nebo medailony, u nás v knihovně naopak např. pro popis grafických doku... VEC Schváleno
445 Jak postupujeme, pokud se u seriálu nepodaří zjistit prvního a/nebo posledního nakladatele, případně si nejsme jisti, jestli nakladatel, který je uveden na dalších číslech, vydal skutečně i první svaz... 260, 500 XXX Schváleno
142 Rukopisy - pravidlo uvádí: včetně na stroji psaných. Jak posuzovat výstupy - text rukopisu z počítače. Získáváme exempláře scénářů psaných jako "rukopis" v editoru přímo od autorů (tzn. že oficiálně n... MON Schváleno
444 Jakým způsobem se uvádí číslování a datum vydání u seriálů? Co přesně znamená indikátor u číslování (pevné číslování/bez pevného číslování)? 008, 260, 362, 500 XXX Schváleno
592 Dobrý den, můžete mi, prosím, poradit jak spolehlivě určit a odlišit monografické č. seriálů a tematických názvů? Viz např. Sborník Národního muzea v Praze , Řada C - Literární věda, Revue des études ... XXX Schváleno
431 Dobrý den, prosím, mohli byste mi poradit, jak se katalogizuje separát? Má jmenný popis nějaká zvláštní pole, která by v popisu neměla chybět? Děkuji Hlaváčková XXX Schváleno
619 Dobrý den, chtěla bych si upřesnit, jak zapisovat doplněk k ISBN (pole 020 podpole |q / MARC 21). Máme ho zapisovat v jazyce dokumentu nebo ho upravovat na jednotnou českou formu? Jedná se mi hlavně o... XXX Schváleno
475 Jakým způsobem katalogizovat (podle AACR2) pozvánky na výstavy? Jak řešit záhlaví, název (název výstavy nebo text pozvánky, např. Ředitel... zve na výstavu...)? XXX Schváleno
815 Dobrý den, na knize vydané v Česku je EAN začínající mexickým prefixem (750). Kniha nemá ISBN (teda dnes už má -dodatečně přidělené NA ISBN v ČR, ale to sem nepatří). Kam mám EAN zapsat, aby podle něj... MON Schváleno
457 Test XXX Schváleno
671 Platí vždy, že pokud mám knihy s názvem části, vytváříme unifikovaný název pod názvem části? Např. v knize: Dějiny Anglie. Základy - 24010 $aFoundation. $lČesky Dějiny Anglie. Tudorovci - 24010 Tudors... XXX Schváleno
122 Na titulní stránce je napsáno: přeložila Miroslav Košťál XXX Schváleno
675 Dílo bylo pravděpodobně napsáno např. v češtině, ale tento "originál" nebyl publikován. Poté bylo toto dílo přeloženo např. do angličtiny a vydáno. Je toto vydané dílo překladem (tj. hodnota prvního i... 041 XXX Schváleno
443 Dotaz se týká pole 215 - údaje fyzického popisu. Jakým způsobem se nyní zapisují přílohy, které nejsou zahrnuty do stránkování? 300 XXX Schváleno
250 Ráda bych se zeptala, jak se řeší popis dokumentu se souborným názvem (ve formátu UNIMARC) - popisuji knihu / zvratný výtisk, která obsahuje: \- z jedné strany: Ledečské dominanty. Hrad / Ladislav Svo... 200, 300, 500, 505, ... XXX Schváleno
150 xxx XXX Schváleno
473 Jaké obecné označení druhu dokumentu použít v případě popisu rukopisné mapy (v LDR na pozici 6 je užit kód "f"). Bude v podpoli 245 $h uvedeno [rukopis] nebo [kartografický dokument] KAR Schváleno
480 Smazáno, dotaz se netýkal katalogizační problematiky. XXX Schváleno
510 Ráda bych se zeptala na použití pole 653 v případě, že potřebuji zadat předmětové heslo, které není v hesláři NK. U nás v knihovně používáme pro tyto případy pole 650 s 2. indikátorem 4. Ale na rekval... VEC Schváleno
833 Publikaci chybí titulní list a preliminária; zároveň se mi podařilo dohledat záznam ke knize v LC (dle ISBN, názvu a počtu stran), odkud chybějící údaje převezmu, jak ale tyto skutečnosti uvést do záz... 588 MON Schváleno
466 Co se používá v polích 100/700 v podpoli $d mezi daty narození a úmrtí u autorů? Pomlčka nebo spojovník? 100, 700 XXX Schváleno
400 Dotaz byl smazán, týkal se konkrétního (v době dotazu neúplného) záznamu. MON Schváleno
498 Jak zapsat dotisk s jiným ISBN a jiným rokem vydání v poli LDR (našli jsme 1x nam a 1 cam)? XXX Schváleno
633 Dobrý den, na titulní straně pod nakladatelem je uvedeno 10 míst vydání. Můžeme podle nových pravidel vepsat do záznamu všechna města? Preferujeme úplný popis. Předem děkuji. 264 XXX Schváleno
575 Je vhodné, pokud v publikaci není uvedené ISBN, doplnit ho podle Amazon.com, nebo raději ne? Jedná se o zahraniční publikaci, takže přístup do lokálního registru ISBN je licencovaný. V knize ISBN uved... 020 XXX Schváleno
857 Lze brát rok uvedený u fráze "Transferred to digital printing", která se objevuje u zahraničních publikací, jako rok dotisku? Protože, když se tato fráze nachází v publikaci, která je vydaná před roke... 020 MON Schváleno
161 Při zpracovávání diplomových prací bychom rádi v záznamu uváděli zaměření studenta (zaměření jeho studijního oboru). Rádi bychom, aby toto zaměření bylo zároveň selekčním údajem. Které pole UNIMARCu s... 650 VEC Schváleno
524 Prosím o informaci, jaký metodický nebo jiný materiál by mohl nahradit neplatnou a zatím neaktualizovanou normu ČSN 01 0188 (010188)-Tvorba předmětových hesel. Jde mi o obecne informace potrebne pri t... VEC Schváleno
614 Dle příručky Katalogizace podle RDA ... "se v údajích o odpovědnosti obvykle nevynechává ani název originálu" - je ale možno vynechat jiné části nebo je nutné zapsat vždy celou frázi? Příklad: Z angli... 245 XXX Schváleno
479 Lze pro kašubštinu používat kód cbs? 008, 041 XXX Schváleno
245 Jak se správně zapisují čtyř- a vícemístné číslovky, jsou-li součástí názvu? Zapíší se: 1. přesně tak, jak jsou uvedeny v předepsaném prameni popisu; 2. číselný údaj se rozdělí do skupin po třech čísl... 245 XXX Schváleno
708 Pole 336, 337 a 338 pro dokumenty s přílohami. Typický případ, učebnice s audio CD uvedeným jako doprovodný materiál (300 $e). Týkají se výše zmíněná pole pouze "hlavního dokumentu", nebo se doprovodn... 336, 337, 338 MON Schváleno
512 Smazáno, dotaz byl duplicitní k dotazu 511. XXX Schváleno
590 Dotisk - jakou roli v tomto případě hraje, kde je rok vydání uveden? Když je na titulním listě uvedeno že jde o první dotisk a současně je na titulním listě uveden i rok dotisku, mám publikaci popsat ... 264 MON Schváleno
134 Překladatel je uveden pouze v copyrightu na rubu titulního listu "přeložil(c)Josef Novák". Jak zapsat údaj do údajů do odpovědnosti - co s tím (c)? 245 $c, 500 XXX Schváleno
678 Na titulní straně knihy je uveden pouze sestavovatel - dle pravidel už přímé autory nedohledáváme a tento by měl přijít do pole 700. Sestavovatel je však dle rubu titulní strany zároveň jedním z autor... 100, 245, 700 MON Schváleno
609 Dobrý den, prosím o aktualizaci dotazu číslo 529 - pro pravidla RDA XXX Schváleno
530 Ráda bych se zeptala, jak se při zpracování názvů řeší iniciály v názvových údajích. Při zpracování jsme narazili na několik variant. Jak se tedy správně uvádí, např: T. G. Masaryk a stát. (mezera mez... 245 XXX Schváleno
550 Dotaz se týká integračních zdrojů. Prosíme o vysvětlení proč níže uvedené publikace jsou zpracovány jako monografie. 1\. příklad Občanský zákoník v dotazech a odpovědích : komentář formou otázek a odp... XXX Schváleno
525 Kam se v poli 300 (MARC 21) uvádí údaj o tom, že ilustrace na obrazové příloze jsou barevné? Do podpole $a (Rozsah) nebo podpole $b (Další fyzické údaje)? 300 MON Schváleno
497 Kam psát slovo skládanka? V MARC21 pole 020 není uvedeno, AACR2 1.5B1: 1 skládanka. Má se uvádět počet stran uvedených i dopočítaných? 020, 300 MON Schváleno
816 V jakém případě použít řetězec "architektura - Česko" a kdy PH "česká architektura"? VEC Schváleno
487 Kniha byla vydaná původně jako brožovaná. Původní majitel však nechal publikaci svázat. Jaký údaj zapíšeme v poli 020 za ISBN? 020 MON Schváleno
71 Názvy seriálů často obsahují data nebo čísla, která se mění od sešitu k sešitu např. "Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 19XX, Literární kritika v denním tisku 19XX, Linguistic bibliog... 245 SRL Schváleno
345 Dobrý den, rádi bychom získali oficiální vyjádření k problematice zápisu jmen šlechticů s římskou číslicí v záhlaví (potažmo zápisu jmen šlechticů bez římské číslice). Nedávno jsme řešili rod Rožmberk... AUT Schváleno
764 Nakladatel nad názvem. Zejména skripta mívají nad názvem uvedenou nakladatelskou informaci ovšem v dost rozšířené podobě. Např. Katedra matematiky a didaktiky matematiky, Fakulta přírodovědně-humanitn... 264, 928 XXX Schváleno
664 Dědičnost v czenasu - Jak to je? Např. autismus patří pod duševní poruchy. Duševní poruchy patří do konspektů Psychiatrie i Psychopatologie, ale samotný autismus už patří jenom do psychiatrie. Neměla ... VEC Schváleno