Dotaz #443

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu všeobecný popis (XXX)
Odesláno 04. 06. 2009
MARC 21 300
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 22. června 2009

Charakteristika problému

Dotaz se týká pole 215 - údaje fyzického popisu. Jakým způsobem se nyní zapisují přílohy, které nejsou zahrnuty do stránkování?

Rozhodnutí o řešení

Dotaz byl zpracováván před přechodem na katalogizační pravidla RDA.
Řešení je vhodné ověřit v příručce Katalogizace podle RDA ve formátu MARC 21, v dalších instrukcích na stránkách Katalogizační politika a v dotazech od čísla 592 výše.

   

Podle pravidla 2.5B9 „Listy nebo stránky obrazových příloh“ (pozor – v původním vydání bylo označeno jako 2.5B10, pokud někdo nemá zanesené opravy z dodatků, může mít ještě staré číslo) se tento údaj zapisuje na konec údajů o stránkování (podpole $a). Počet stran nebo listů přílohy uvádíme podle číslování v knize; pokud strany nebo listy očíslované nejsou, uvádíme počet v hranaté závorce. Podrobněji viz pravidla 2.5B7-2.5B9.

Při zápisu používáme povolené zkratky ze seznamu publikovaného v 18. svazku edice Standardizace a na stránkách NK.

Text „obr. příl.“ (=obrazová příloha) neznamená automaticky pouze ilustraci, používáme ho v těchto případech i tehdy, kdy příloha obsahuje např. pouze mapy, faksimile, noty apod., což je specifikováno až v údajích o ilustracích („Další fyzické údaje“ - MARC 21: podpole $b, UNIMARC: podpole $c).

Problematice fotografií jako ilustrací je věnován dotaz č. 10.

Příklady:

200 s., 16 s. obr. příl. : il., mapy, noty
xiv, 115 s., [10] l. obr. příl. : mapy, faksim.

Návrh řešení

Podle pravidla 2.5B9 „Listy nebo stránky obrazových příloh“ se tento údaj zapisuje na konec údajů o stránkování (podpole $a). Počet stránek nebo listů uvedeme v hranaté závorce. Při zápisu používáme povolené zkratky ze seznamu publikovaného v 18. svazku edice Standardizace a na stránkách NK.
Text „obr. příl.“ (=obrazová příloha) neznamená automaticky pouze ilustraci, používáme ho v těchto případech i tehdy, kdy příloha obsahuje např. pouze mapy, faksimile, noty apod., což je specifikováno až v údajích o ilustracích („Další fyzické údaje“ - MARC 21: podpole $b, UNIMARC: podpole $c).

Příklady:
200 s., [16] s. obr. příl. : il., mapy, noty
xiv, 115 s., [10] l. obr. příl. : mapy, faksim.

Komentáře

Se Stanoviskem odp. prac. souhlasím, ale navrhuji přeformulovat větu "Počet stránek nebo listů uvedeme v hranaté závorce", protože to neplatí vždy - viz první příklad u pravidla 2.5B9. Také by bylo vhodné doplnit příklad pro velmi častou situaci, kdy přílohou jsou fotografie.
19. 06. 2009 12:00

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena