Dotaz #498

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu všeobecný popis (XXX)
Odesláno 15. 09. 2010
MARC 21
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 8. října 2010

Charakteristika problému

Jak zapsat dotisk s jiným ISBN a jiným rokem vydání v poli LDR (našli jsme 1x nam a 1 cam)?

Rozhodnutí o řešení

Řešení dotazu není aktualizováno a může být neplatné. K problematice dotisků je od prosince 2019 vystaven samostatný materiál dostupný zde:
https://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-fondu/katalogizacni-politika/dotisky-prosinec-2019

   

-----------------------------------------------

   

Návrh řešení

„Řádný“ dotisk nepovažujeme za nové vydání díla a exempláře připisujeme na původní záznam. Podrobněji viz dotazy 23 a 53.

Pokud v dokumentu označeném jako dotisk došlo k podstatným změnám - jiný nakladatel, nové ISBN (13místnou variantu původního 10místného ISBN nepovažujeme za nové ISBN), označení „opravený a doplněný dotisk“ apod. - jedná se ve skutečnosti o jiné vydání a popisujeme ho na nový záznam. Viz též dotaz 60.

*****

První písmenný údaj v návěští záznamu (=pole LDR) informuje o tom, jestli se jedná o úplně nový záznam, popř. jak se se záznamem nakládalo. Kód „n“ znamená nově vytvořený záznam, kód „c“ je opravený záznam.
Kód se obvykle určuje při uložení záznamu do databáze. Pokud v původně novém záznamu katalogizátor dodatečně dělá úpravy (opravy chyb, doplnění údajů apod.), není třeba měnit „n“ na „c“.

Kód „c“ se nejčastěji používá u záznamů zkopírovaných z jiné databáze (OCLC, KKČK apod.). Znamená to, že jsme pro svoji katalogizaci použili cizí záznam právě na ten dokument, který máme v ruce.

Pokud z praktických důvodů použijeme záznam na podobný, ale ne tentýž dokument (např. jiné dílo vydané týmž nakladatelem v téže edici nebo jiné vydání popisovaného díla – tedy i „falešný“ dotisk“...), nejedná se o opravený záznam. Fakt, že jsme pro vytvoření NOVÉHO záznamu kvůli zjednodušení práce použili kopii jiného záznamu, zde nehraje roli. V tomto případě musíme použít kód „n“ (a pochopitelně důsledně zkontrolovat celý záznam, aby odpovídal popisovanému dokumentu).

Komentáře

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena