Dotaz #445

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu všeobecný popis (XXX)
Odesláno 08. 06. 2009
MARC 21 260, 500
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 25. června 2009

Charakteristika problému

Jak postupujeme, pokud se u seriálu nepodaří zjistit prvního a/nebo posledního nakladatele, případně si nejsme jisti, jestli nakladatel, který je uveden na dalších číslech, vydal skutečně i první svazek?

Rozhodnutí o řešení

Viz návrh řešení.

Návrh řešení

Dotaz byl zpracováván před přechodem na katalogizační pravidla RDA.
Řešení je vhodné ověřit v příručce Katalogizace podle RDA ve formátu MARC 21, v dalších instrukcích na stránkách Katalogizační politika a v dotazech od čísla 592 výše.

   

Pokud nepopisujeme seriál podle prvního čísla, snažíme se zjistit údaj o datech a číslování i nakladatelské údaje z jiných zdrojů. Jak uvádět místo vydání a nakladatele v poli 260 v případě, kdy nepopisujeme podle prvního čísla, není nikde výslovně řečeno.

V praxi je nejčastější případ, kdy se nepodaří zjistit ani rok, od kterého seriál vycházel, ani prvního nakladatele (většinou to znamená, že si nemůžeme být jisti, jestli nakladatel, kterého známe, vydával seriál už od jeho začátku).

Příklad:

- začal vydávat Springer v Berlíně (pokud nemáme v ruce 1. svazek a nepodařilo se zjistit, nemusíme o tom vůbec vědět)
- ve chvíli, kdy máme v ruce, už vydává Beck v Mnichově

V první řadě se snažíme údaje zjistit. Pokud se to nepodaří, zapíšeme tak, jak máme k dispozici (= pokud se podařilo zjistit prvního nakladatele, bude v poli 260; pokud jsme prvního nezjistili, bude tam ten, kterého známe).

MARC 21

 1. MÁME zjištěno:

  260 $a Berlin :
         $b Springer
         $c [1984]-
  260 3 $3 2000-
         $a München :
         $b Beck        
  500 $a Popsáno podle: Bd. 22 (2002)

 2. NEMÁME zjištěno:

  260 $a München :
          $b Beck,
          $c [1984]-
  500 $a Popsáno podle: Bd. 22 (2002)

  Případně (když se nepodařilo zjistit ani roky a číslování):
  260 $a München :
          $b Beck
  500 $a Popsáno podle: Bd. 22 (2002)

  V poznámce můžeme uvést informaci o nezjištěném/nejistém prvním nakladateli:
  500 $a První nakladatel nezjištěn
  nebo:
  500 $a První nakladatel neověřen

UNIMARC

(Formát UNIMARC neumožňuje pro nakladatelské údaje více než jeden výskyt pole 210, proto se další místa a nakladatelé uvádějí v poznámce.)

 1. MÁME zjištěno:

  210 $a Berlin :
         $c Springer
         $d [1984]-
  306 $a Nakladatel od r. 2000: München : Beck
  315 $a Popsáno podle: Bd. 22 (2002)

 2. NEMÁME zjištěno:
  210 $a München :
         $c Beck,
         $d [1984]-
  315 $a Popsáno podle: Bd. 22 (2002)

  Případně (když se nepodařilo zjistit ani roky a číslování):
  210 $a München :
         $b Beck
  315 $a Popsáno podle: Bd. 22 (2002)

  Poznámka o nezjištěném/nejistém prvním nakladateli:
  306 $a První nakladatel nezjištěn
  nebo:
  306 $a První nakladatel neověřen

Komentáře

Jen drobnost - v řádku UNIMARC: jsou uvedena pole MARC21 a v řadku MARC21: pole uplně chybí
19. 06. 2009 12:00

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena