Dotaz #245

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu všeobecný popis (XXX)
Odesláno 26. 04. 2005
MARC 21 245
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 13. května 2005

Charakteristika problému

Jak se správně zapisují čtyř- a vícemístné číslovky, jsou-li součástí názvu? Zapíší se: 1. přesně tak, jak jsou uvedeny v předepsaném prameni popisu; 2. číselný údaj se rozdělí do skupin po třech číslicích, a to na obě strany od desetinné čárky; 3. vždy ve staženém tvaru bez mezer?

Rozhodnutí o řešení

Dotaz byl zpracováván před přechodem na katalogizační pravidla RDA.
Řešení je vhodné ověřit v příručce příručce Katalogizace podle RDA ve formátu MARC 21 a v dalších instrukcích na stránkách Katalogizační politika, případně v dotazech od čísla 592 výše.

Viz návrh řešení

Návrh řešení

Číslovky v názvu se zapíší přesně tak, jak jsou uvedeny v prameni popisu v dokumentu.
Jiný zápis by mohl komplikovat přejímání záznamů do souborných katalogů, porovnávání duplicit či prezentaci názvů v rejstřících.

Komentáře

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena