Dotaz #530

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu všeobecný popis (XXX)
Odesláno 09. 08. 2011
MARC 21 245
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 2. září 2011

Charakteristika problému

Ráda bych se zeptala, jak se při zpracování názvů řeší iniciály v názvových údajích. Při zpracování jsme narazili na několik variant. Jak se tedy správně uvádí, např: T. G. Masaryk a stát. (mezera mezi iniciálami) T.G. Masaryk a stát. (bez mezery mezi iniciálami) a ještě jeden případ: T. G. M. a stát (s mezerami) T.G.M. a stát (bez mezer) TGM (bez mezer a teček) Děkuji

Rozhodnutí o řešení

Dotaz byl zpracováván před přechodem na katalogizační pravidla RDA.
Řešení je vhodné ověřit v příručce Katalogizace podle RDA ve formátu MARC 21, v dalších instrukcích na stránkách Katalogizační politika a v dotazech od čísla 592 výše.

   

Problematika je řešena v pravidle 1.1B6.

Tečky mezi iniciálami zapisujeme tehdy, pokud jsou uvedeny na prameni popisu.
Mezi iniciálami nebo jednopísmennými zkratkami mezery neuvádíme (bez ohledu na to, jestli jsou zapsány s tečkami nebo bez nich).

Zápisem iniciál v popisných a selekčních údajích se podrobněji zabývá i dotaz 49.

   

Návrh řešení

Zápis iniciál s tečkami byl řešen v dotazu 49

Pokud na hlavním prameni popisu (u tištěného dokumentu tedy obvykle na titulní stránce) nejsou mezi iniciálami tečky, zapíšeme je bez teček i v záznamu. Mezery mezi iniciálami v tomto případě také nebudou.

   

Komentáře

Se stanoviskem odp. prac. souhlasím. Protože, ale zápis iniciál v názvových údajích je rešen v AACR2R v pravidle 1.1B6 (nejde tedy o interpretaci) odkazala bych primárně na toto pravidlo a teprve az pak na dotazy č. 49 a 11.
26. 08. 2011 12:00

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena