Dotaz #444

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu všeobecný popis (XXX)
Odesláno 08. 06. 2009
MARC 21 008, 260, 362, 500
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 25. června 2009

Charakteristika problému

Jakým způsobem se uvádí číslování a datum vydání u seriálů? Co přesně znamená indikátor u číslování (pevné číslování/bez pevného číslování)?

Rozhodnutí o řešení

Dotaz byl zpracováván před přechodem na katalogizační pravidla RDA.
Řešení je vhodné ověřit v příručce Katalogizace podle RDA ve formátu MARC 21, v dalších instrukcích na stránkách Katalogizační politika a v dotazech od čísla 592 výše.

   

Dotaz byl zpracováván před přechodem na katalogizační pravidla RDA.
Řešení je vhodné ověřit v příručce Katalogizace podle RDA ve formátu MARC 21, v dalších instrukcích na stránkách Katalogizační politika a v dotazech od čísla 592 výše.

   

Pokud popisujeme s prvním (v případě ukončeného vydávání i s posledním) číslem v ruce, považujeme údaje za ověřené; pak je uvedeno:

pro MARC 21
- číslo/a v poli 362 s prvním indikátorem 0
- rok/y v poli 260 $c

pro UNIMARC
- číslo/a v poli 207 s druhým indikátorem 0
- rok/y v poli 210 $d

--------------------

AACR2 umožňují dva způsoby zápisu data vydání v případě, kdy seriál nebyl popisován s prvním/posledním číslem v ruce (viz pravidlo 1.4F8):

pro MARC 21
- rok nezapisovat do oblasti nakladatelských údajů (pole 260), ale do poznámky (shrnuje se do jedné poznámky údaj o číslování a údaj o datu vydání a ve formátu MARC 21 se zapisují společně v poli 362 s prvním indikátorem 1)
- podle českých interpretací se u nás používá volitelné pravidlo: POKUD LZE DATUM SNADNO ZJISTIT, UVÁDÍME HO DO OBLASTI NAKLADATELSKÝCH ÚDAJŮ (pole 260 $c) V HRANATÝCH ZÁVORKÁCH

pro UNIMARC
- rok nezapisovat do oblasti nakladatelských údajů (pole 210), ale do poznámky (shrnuje se do jedné poznámky údaj o číslování a údaj o datu vydání a ve formátu UNIMARC se zapisují společně v poli 207 s druhým indikátorem 0)
- podle českých interpretací se u nás používá volitelné pravidlo: POKUD LZE DATUM SNADNO ZJISTIT, UVÁDÍME HO DO OBLASTI NAKLADATELSKÝCH ÚDAJŮ (pole 210 $d) V HRANATÝCH ZÁVORKÁCH

--------------------

V případě, kdy nepopisujeme podle prvního/posledního čísla a patřičné údaje zjistíme:

- nemáme-li v ruce první číslo, v poli 500 zapíšeme poznámku „Popsáno podle“
- rok/y zjištěný/é z jiného zdroje v poli 260 $c se zapíší v hranaté závorce
- údaj o číslování uvedeme v poli 362 s prvním indikátorem 1
- pokud máme zjištěný pouze jeden z údajů, mohou se zapsat dva výskyty pole 362, jeden s indikátorem 0, druhý s indikátorem 1

Pokud dokážeme datum určit alespoň částečně, uvedeme tu část, kterou známe. V případě nejistoty, zda je rok správně, zapíšeme otazník. Pouze tehdy, když se nepodaří zjistit ani část data, ponecháme místo pro údaj prázdné.

 • 008 d19842001
  260 $c 1984-[2001?]
 • 008 c198u9999
  260 $c [198-]-
 • 008 d19uu2005
  260 $c [19--]-2005
 • 008 d19842uuu
  260 $c 1984-[2---]

  (Tuto variantu uvádíme opravdu výjimečně, obvykle je možné určit alespoň století.)
 • 008 duuuu2005
  260 $c -2005

(Obdobně pro UNIMARC, pole 100 a 210)

Roky se snažíme zjistit, ale nedopočítáváme je. Máme-li v ruce svazek 10
z roku 2000, neznamená to, že námi katalogizované periodikum začalo vycházet v r. 1991. Mohla se změnit periodicita a/nebo způsob číslování, mohl se také změnit název seriálu a např. pro roky 1991-1995 existuje jiný samostatný záznam.

Do přebíraných záznamů nezasahujeme, tj. není třeba převádět údaje „ověřené s dokumentem v ruce“ na údaje „zjištěné z jiných zdrojů“ (=měnit indikátor, přidávat hranaté závorky apod.). Stačí doplnit lokální údaje. Opravujeme pouze evidentní chyby.

--------------------

Příklady – MARC 21:

 1. Stále vychází, nemáme v ruce 1. číslo, zjistíme z jiného zdroje
  008 c19849999
  260 $a Berlin :
          $b Springer,
          $c [1984]-
  362 1# $a Vydávání zahájeno Bd. 4
  500 $a Popsáno podle: Bd. 22 (2002)
 2. Ukončeno, máme v ruce jen 1. číslo, poslední číslo zjistíme
  008 d19842004
  260 $a Berlin :
          $b Springer,
          $c 1984-[2004]
  362 0# $a Bd. 4-
  362 1# $a Vydávání ukončeno Bd. 24
 3. Ukončeno, nemáme v ruce ani první, ani poslední číslo, obě zjistíme
  008 d19842004
  260 $a Berlin :
          $b Springer,
          $c [1984-2004]
  362 1# $a Vydávání zahájeno Bd. 4; ukončeno Bd. 24
  500 $a Popsáno podle: Bd. 22 (2002)
 4. Ukončeno, nemáme v ruce ani první, ani poslední číslo, poslední zjistíme
  008 duuuu2004
  260 $a Berlin :
          $b Springer
          $c –[2004]
  362 1# $a Vydávání ukončeno Bd. 24
  500 $a Popsáno podle: Bd. 22 (2002)

--------------------

Příklady – UNIMARC:

UNIMARC neumožňuje použít pro číslování dva výskyty pole 207. V tomto případě má přednost údaj s indikátorem „0“ (pevné číslování) a dodatečně zjištěný údaj zapisujeme do poznámky v poli 306 (podle AACR2, pravidla 1.7B9, se tento údaj považuje za poznámku k nakladatelským údajům) – viz příklad 2.

 1. Stále vychází, nemáme v ruce 1. číslo, zjistíme z jiného zdroje
  100 a19849999
  207 #1 $a Vydávání zahájeno Bd. 4
  210 $a Berlin :
          $c Springer,
          $d [1984]-
  315 $a Popsáno podle: Bd. 22 (2002)
 2. Ukončeno, máme v ruce jen 1. číslo, poslední číslo zjistíme
  100 b19842004
  207 #0 $a Bd. 4-
  210 $a Berlin :
          $c Springer,
          $d 1984-[2004]
  306 $a Vydávání ukončeno Bd. 24
 3. Ukončeno, nemáme v ruce ani první, ani poslední číslo, obě zjistíme
  100 b19842004
  207 #1 $a Vydávání zahájeno Bd. 4; ukončeno Bd. 24
  210 $a Berlin :
          $c Springer,
          $d [1984-2004]
  315 $a Popsáno podle: Bd. 22 (2002)
 4. Ukončeno, nemáme v ruce ani první, ani poslední číslo, poslední zjistíme
  100 buuuu2004
  207 #1 $a Vydávání ukončeno Bd. 24
  210 $a Berlin :
          $c Springer
          $d –[2004]
  315 $a Popsáno podle: Bd. 22 (2002)

Návrh řešení

Pokud popisujeme s prvním (v případě ukončeného vydávání i s posledním) číslem v ruce, považujeme údaje za ověřené; pak je uvedeno:

pro MARC 21
- číslo/a v poli 362 s prvním indikátorem 0
- rok/y v poli 260 $c

pro UNIMARC
- číslo/a v poli 207 s druhým indikátorem 0
- rok/y v poli 210 $d

--------------------

AACR2 umožňují dva způsoby zápisu data vydání v případě, kdy seriál nebyl popisován s prvním/posledním číslem v ruce (viz pravidlo 1.4F8):

pro MARC 21
- rok nezapisovat do oblasti nakladatelských údajů (pole 260), ale do poznámky (shrnuje se do jedné poznámky údaj o číslování a údaj o datu vydání a ve formátu MARC 21 se zapisují společně v poli 362 s prvním indikátorem 1)
- podle českých interpretací se u nás používá volitelné pravidlo: POKUD LZE DATUM SNADNO ZJISTIT, UVÁDÍME HO DO OBLASTI NAKLADATELSKÝCH ÚDAJŮ (pole 260 $c) V HRANATÝCH ZÁVORKÁCH

pro UNIMARC
- rok nezapisovat do oblasti nakladatelských údajů (pole 210), ale do poznámky (shrnuje se do jedné poznámky údaj o číslování a údaj o datu vydání a ve formátu UNIMARC se zapisují společně v poli 207 s druhým indikátorem 0)
- podle českých interpretací se u nás používá volitelné pravidlo: POKUD LZE DATUM SNADNO ZJISTIT, UVÁDÍME HO DO OBLASTI NAKLADATELSKÝCH ÚDAJŮ (pole 210 $d) V HRANATÝCH ZÁVORKÁCH

--------------------

V případě, kdy nepopisujeme podle prvního/posledního čísla a patřičné údaje zjistíme:

- nemáme-li v ruce první číslo, v poli 500 zapíšeme poznámku „Popsáno   podle“
- rok/y zjištěný/é z jiného zdroje v poli 260 $c se zapíší v hranaté závorce
- údaj o čísle uvedeme v poli 362 s prvním indikátorem 1
- pokud máme zjištěný pouze jeden z údajů, mohou se zapsat dva výskyty   pole 362, jeden s indikátorem 0, druhý s indikátorem 1

Pokud dokážeme datum určit alespoň částečně, uvedeme tu část, kterou známe. V případě nejistoty, zda je rok správně, zapíšeme otazník. Pouze tehdy, když se nepodaří zjistit ani část data, ponecháme místo pro údaj prázdné.

 • 008   d19842001
  260   1984-[2001?]
 • 008   c198u9999
  260   [198-]-
 • 008   d19uu2005
  260   [19--]-2005
 • 008   d1uuu2005
  260   [1---]-2005
 • 008   duuuu2005
  260   -2005

(Obdobně pro UNIMARC, pole 100 a 210)

Roky se snažíme zjistit, ale neodpočítáváme je. Máme-li v ruce svazek 10
z roku 2000, neznamená to, že námi katalogizované periodikum začalo vycházet v r. 1991. Mohla se změnit periodicita a/nebo způsob číslování, mohl se také změnit název seriálu a např. pro roky 1991-1995 existuje jiný samostatný záznam.

--------------------

Příklady – MARC 21:

 1. Stále vychází, nemáme v ruce 1. číslo, zjistíme z jiného zdroje
  008 c19849999
  362 1# $a Vydávání zahájeno Bd. 4
  260 $a Berlin :
          $b Springer,
          $c [1984]-
  500 $a Popsáno podle: Bd. 22 (2002)
 2. Ukončeno, máme v ruce jen 1. číslo, poslední číslo zjistíme
  008 d19842004
  362 0# $a Bd. 4-
  362 1# $a Vydávání ukončeno Bd. 24
  260 $a Berlin :
         $b Springer,
         $c 1984-[2004]
 3. Ukončeno, nemáme v ruce ani první, ani poslední číslo, obě zjistíme
  008 d19842004
  362 1# $a Vydávání zahájeno Bd. 4; ukončeno Bd. 24
  260 $a Berlin :
         $b Springer,
         $c [1984-2004]
  500 $a Popsáno podle: Bd. 22 (2002)
 4. Ukončeno, nemáme v ruce ani první, ani poslední číslo, poslední zjistíme
  008 duuuu2004
  362 1# $a Vydávání ukončeno Bd. 24
  260 $a Berlin :
         $b Springer
         $c –[2004]
  500 $a Popsáno podle: Bd. 22 (2002)

--------------------

Příklady – UNIMARC:

UNIMARC neumožňuje použít pro číslování dva výskyty pole 207. V tomto případě má přednost údaj s indikátorem „0“ (pevné číslování) a dodatečně zjištěný údaj zapisujeme do poznámky v poli 306 (podle AACR2, pravidla 1.7B9, se tento údaj považuje za poznámku k nakladatelským údajům) – viz příklad 2.

 1. Stále vychází, nemáme v ruce 1. číslo, zjistíme z jiného zdroje
  100 a19849999
  207 #1 $a Vydávání zahájeno Bd. 4
  210 $a Berlin :
         $c Springer,
         $d [1984]-
  315 $a Popsáno podle: Bd. 22 (2002)
 2. Ukončeno, máme v ruce jen 1. číslo, poslední číslo zjistíme
  100 b19842004
  207 #0 $a Bd. 4-
  210 $a Berlin :
         $c Springer,
         $d 1984-[2004]
  306 $a Vydávání ukončeno Bd. 24
 3. Ukončeno, nemáme v ruce ani první, ani poslední číslo, obě zjistíme
  100 b19842004
  207 #1 $a Vydávání zahájeno Bd. 4; ukončeno Bd. 24
  210 $a Berlin :
         $c Springer,
         $d [1984-2004]
  315 $a Popsáno podle: Bd. 22 (2002)
 4. Ukončeno, nemáme v ruce ani první, ani poslední číslo, poslední zjistíme
  100 buuuu2004
  207 #1 $a Vydávání ukončeno Bd. 24
  210 $a Berlin :
         $c Springer
         $d –[2004]
  315 $a Popsáno podle: Bd. 22 (2002)

Komentáře

Nesouhlasím se stanoviskem odpovědného pracovníka z těchto důvodů:

1) Zápisem zjištěného prvního nebo posledního svazku do pole 362 s hodnotou prvního indikátoru „1“ se při zobrazení záznam stává nepřehledný. Kromě toho se jedná o vydedukovaný postup, protože tato problematika není v AACR2R řešena.

2) Možností zápisu pravděpodobného data do hranatých závorek v poli 260$c není dodržena podmínka uvedená u volitelnosti pravidla 1.4F8.

Zdůvodnění je uvedeno v příloze mailu v rámci konference Katpol.

L. Benešová
(oddělení zpracování speciálních dokumentů, NK ČR

15. 06. 2009 12:00
Souhlasím s větší části s názorem odpovědného pracovníka a se závěry pracovní skupiny. Zápis se mi zdá přehledný a srozumitelný a dle mého názoru není v rozporu s pravidly. Nesouhlasím jen s příkladem 4. Podle mne by se tady dal použít zápis alespoň pravděpodobného století, odkdy časopis vychází: 008 d19uu2004 362 1# $a Vydávání ukončeno Bd. 24 260 $a Berlin : $b Springer $c[19--]-2004 500 $a Popsáno podle: Bd. 22 (2002)
18. 06. 2009 12:00
Též souhlasím se stanoviskem odpovědného pracovníka+s opravou příkladu č. 4. Ad 1) Údaj o číslování zjištěný z jiného zdroje patří do pole 362 (indikátor 1) podle specifikace indikátoru 1 v manuálu MARC21. Ad 2)Naopak "neúplná, přibližná nebo fiktivní data se v poli nezapisují" (viz definice a použití pole 362 v MARC21). To tedy nahrává zápisu pravděpodobných dat do hranatých závorek ve 260$c v souladu s pravidlem 1.4F7. Potom by tedy zmiňovaný příklad uvedený u pravidla 12.4F1 nemusel být matoucí.
20. 06. 2009 12:00
Ad 1)V MARC21 manualu je v Definici a pouziti pole u pole 362 uvedeno "Pole obsahuje zacatek/ukonceni cislovani popisne jednotky a/nebo oznaceni poradi kazde casti. ... Pokud byl udaj ziskan z jineho zdroje nez z prvniho a/nebo posledniho svazku vydaneho dokumentu, uvadi se jako volne formulovana poznamka ..." coz chapu tak, ze udaje se zapisuji do pole 362 s hodnotou prvniho indikatoru 1 - odpovidaji tomu i priklady. Na druhe strane se v MARC21 manual v textu k poli 362 mluvi na nekolika mistech o datu (datum) coz dle meho nazoru odpovida AACR2R pravidlo 12.7B11.1 Myslim si, ze pole 362 hodnota prvniho indikatoru 1 je mozno pouzit v obou techto situacích Viz též CONSER Cataloging Manual Part 1 Module 8.1 Fritz, Deborah. Cataloging with AACR2R and MARC21. Chicago : ALA, 2004. Ad) Protože AACR2R ani MARC21 neresi tuto problematiku jednoznacne (jsou mozne ruzne vyklady tehoz) bude to chtit pragmaticke rozhodnuti.
23. 06. 2009 12:00

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena