Vyhledávání dotazů

Zrušit filtr

ID Description MARC 21 Typ Stav
451 Dobrý den, při nákupu se nám dostaly dvě knihy, jedna je 1. vyd. z roku 2006, druhá je dotisk 1. vyd. z roku 2009. Knihy jsou naprosto shodné, včetně ISBN. Vytváří se při zpracování nový záznam, nebo ... XXX Schváleno
452 Zápis formulace Josef Novák a kol. Dobrý den, prosíme o upřesnění zápisu odpovědnosti ... a kol. Vytváří se pro něj hlavní záhlaví, nebo zde platí postup pro více autorů (v SK ČR se vyskytuje obé)? Dě... 100, 245, 700 XXX Schváleno
453 Korporativní záhlaví u sborníků. Dobrý den, prosím o upřesnění zápisu sborníků např. Sborník Národního památkového ústavu v Ostravě aj. Bude mít hl. korp. záhlaví stejně jako výroční zpráva téže insti... 110, 710 XXX Schváleno
454 Tibetské písmo: ve 2. vydání příručky „Doporučení pro přepis nelatinkových písem do latinky" je na s. 45 u doporučení pro přepis tibetského písma věta „Doporučuje se tedy spolu s Wylieho transliterací... XXX Schváleno
455 V souvislosti se změnou zápisu edic řešíme konverzi z pole 440 do 490 a 830 (MARC 21). Máme zájem postupovat stejně jako NK ČR a některé další knihovny , které již konverzi provedly. Vyhovuje nám použ... 440, 490, 800, 810, ... XXX Schváleno
456 V publikacích německé provenience se často objevuje v oblasti údajů o vydání výraz "Tausend" (zkr. Tsd) s číselnou hodnotou, např.: 2. verb. Aufl., 11.-20. Tausend Co to přesně znamená, lze to uvést d... 250 XXX Schváleno
457 Test XXX Schváleno
458 Jakým způsobem popisujeme cykly samostatných románů typu „Bílá kněžka“, „Sága o Zaklínači“ apod.? Jedná se o románové řady vycházející v rámci nějakého tématického celku, kterým byl ze začátku nebo v ... 245, 246, 500 XXX Schváleno
459 Pole 245 hodnota druhého indikátoru (vyloučení znaků z řazení) v případě, že název začína hranatanou závorkou. Příklady: 245 0? $a[Album skotských písní] 245 0? $a[The EU programme "Sapard" in the Cze... 245 XXX Schváleno
460 Dobrý den, prosím o upřesnění k dotazu č. 319. V prezentaci školení Konspektu bylo, že v případě Literatury pro děti se dává první znak Konspektu pro Literaturu pro děti a mládež a obor jako druhý. Z ... VEC Schváleno
461 Dobrý den, dotaz se týká pole 776 - vydání na jiném nosiči. Jak uvést, že titul je též vydávaný online? Děkuji Návrh řešení: Př. 776 08 $$iVydáno též online: $$tHistorische Zeitschrift $$honlin... SRL Přijato
462 Začali jsme stahovat termíny do pole 655 - žánr/forma. Nevíme ale, proč jsou některé označeny * (např. *noviny aj.). Máme v záznamu nechat takto, i když v rejstříku se nám řadí na začátek abecedy a ne... 655 ANL K připomínkování
463 Dotaz byl smazán (jednalo se o upozornění na chybný záznam). XXX Schváleno
464 Dobrý den, na semináři SK ČR dr. J.Svobodová nás informovala, že od 1.1.2010 bude možno v poli 041 vyjádřit 1. indikátorem (prakticky jeho nevyplněním) skutečnost, kdy u publikace nejsme schopni dohle... 041 XXX Schváleno
465 Dobrý den, prosila bych o radu k tomuto typu knih. Konkrétně titul Princezna: knížka na rok 2010. Jak naložit s údajem nad názvem Disney.Princezna. Jedná se o edici, nebo se zapisuje do pole 700 sutor... 100, 110, 490, 700, ... MON Schváleno
466 Co se používá v polích 100/700 v podpoli $d mezi daty narození a úmrtí u autorů? Pomlčka nebo spojovník? 100, 700 XXX Schváleno
467 Na tit. s. a v tiráži je chybně uvedeno křestní jméno autora (Cris Meyer) Na obálce je křestní jméno uvedeno správně (Chris Meyer) Jak zapíšeme jméno autora v poli 245 $c ? Podle AACR2 uvedeme za nepř... 245, 246 XXX Schváleno
468 Jak zkatalogizovat přítisky v tomto případě? Jsou tři díla: 1) Odveta 2) Intermezzo : komedie o 1 aktu / napsal K. Farkaš 3) Paní prefektová : komedie o 1 aktu / napsal E. Rada. První dílo nemá uveden... 245, 423 XXX Schváleno
469 Dobrý den, chtěla bych se zeptat, kdy a popř. kde bude přístupná databáze MDT. Dříve jsem používala odkaz http://aip.nkp.cz/mdt . Už mi odkaz delší dobu nefunguje. Návrh řešení: Databáze MDT on... VEC Schváleno
470 Jak zkatalogizovat přítisk u libret, pokud má každé libreto svého skladatele a libretista je stejný? Příklad - na knize uvedeno toto: Bohuslav Martinů Bajky Sergej Prokofjev Péťa a vlk Dvě hudební poh... 245, 505, 700, 740 XXX Schváleno
471 Dobrý den, jaká je interpunkce v poli mezi podpoli s písmenkovým označením, a podpoli s číselným označením. Podle příkladů na LOC by měly být odděleny tečkou viz. 100 1#$aBach, Johann Sebastian.$4aut$... XXX Schváleno
472 Dobrý den! Přišla nám do knihovny anglická kniha, v níž je uvedeno i ISBN elektronické verze. Co máme zapsat do závorky za ISBN, naležející elektronické verzi knihy, abychom charakterizovali, k čemu I... 020 XXX Schváleno
473 Jaké obecné označení druhu dokumentu použít v případě popisu rukopisné mapy (v LDR na pozici 6 je užit kód "f"). Bude v podpoli 245 $h uvedeno [rukopis] nebo [kartografický dokument] KAR Schváleno
474 V jaké podobě uvádět kvalifikátor jména nakladatele pro rozlišování edic v poli 830? Je možné utvořit si formalizovaný tvar? Řada nakladatelů uváděných v poli 260 v popisném tvaru má různé podoby tého... 830 XXX Schváleno
475 Jakým způsobem katalogizovat (podle AACR2) pozvánky na výstavy? Jak řešit záhlaví, název (název výstavy nebo text pozvánky, např. Ředitel... zve na výstavu...)? XXX Schváleno
476 V kterých případech se používá obecné označení dokumentu "grafika"? Týká se to i katalogů výstav a pozvánek na výstavy? 245, 300 GRA Schváleno
477 Jak zkatalogizovat strojopis vlepený do tištěných desek, na kterých je uvedeno: "nákladem autora", "vydáno jako rukopis" a dokonce edice "Česká scéna"? Název díla (jedná se o divadelní hru H.G. Lounsk... XXX Schváleno
478 Zápis členů vyloučených z řazení v údajích o edici - pole 490 a 830. Návrh řešení: Se zápisem v poli 490 by snad neměl být problém - členy by se měly normálně zapisovat, protože jde o popisný ú... 490, 830 XXX Schváleno
479 Lze pro kašubštinu používat kód cbs? 008, 041 XXX Schváleno
480 Smazáno, dotaz se netýkal katalogizační problematiky. XXX Schváleno
481 Při zpracování leporel neustále řešíme otázku fyzického popisu, tedy zda do hranatých závorek uvádět všechny strany včetně obálky, nebo pouze stránky s textem. V AACR2 žádné pravidlo není. Dále nám ne... MON Schváleno
482 Pro některé typy edic AACR2R připouštějí, že se nemusí tvořit vedlejší záhlaví (autoritní formy). V poli 490 se pak na první pozici indikátoru využije hodnota "0". Existují nějaké české interpretace t... 490, 800, 810, 811, ... MON Schváleno
483 Jak zapisujeme ve fyzickém popisu další fyzické údaje v případě, kdy kniha obsahuje např. pouze jednu mapu, jeden portrét apod.? Používáme jednotné nebo množné číslo? Pokud bychom údaj zapsali v jedno... 300 MON Schváleno
484 Dobrý den, prosím, jak se správně popisuje v poli 300 rozsah děl, která obsahují listy popsané jen z jedné strany? 300 MON Schváleno
485 Hlavní záhlaví u filmů a videozáznamů. V SK ČR se objevují dva přístupy: 1. hlavní záhlaví pod názvem 2. hlavní záhlaví pod režisérem viz např. film Kolja režiséra Jana Svěráka. Kterému přístupu dát p... VID Schváleno
486 Prosím o ujasnění způsobu zápisu údaje o obtížnosti(Stage 2, Level 2, Stufe 2 apod.) jazykového textu u edic typu Oxford bookworms library, Macmillan readers apod. Některé edice mají navíc ještě subed... 490, 830 XXX Schváleno
487 Kniha byla vydaná původně jako brožovaná. Původní majitel však nechal publikaci svázat. Jaký údaj zapíšeme v poli 020 za ISBN? 020 MON Schváleno
488 Komiksy a adaptace. Do kterých polí zapsat autora původního díla + název (i když je stejný) u komiksů a adaptací? Např. Hamlet / ilustrovala Emma Vieceli. Podobný záznam: Romeo a Julie jsme našli v NK... 100, 700 XXX Schváleno
489 Přecházíme z T SERIES do systému Kp win a zajímalo by nás, do kterého pole MARC 21 zapisovat výstavy při katalogizaci výstavních katalogů. V T SERIES jsme využívali pole konference ve formě zápisu : m... 111, 711 MON Schváleno
490 Kdy je v poli 245 u podpole "n" vhodné použít opakovaného výskytu podpole, a kdy číslování umístit do jednoho výskytu? Jaká je pak mezi jednotlivými údaji interpunkce? Příklady: Vol. I, Partie 2 Book ... 245 XXX Schváleno
491 Separáty - stránkování. Dobrý den, rád bych se optal, zda je možné u separátu jejichž text začíná na neoznačené stránce použít zápis s.[3]-37. Děkuji MON Schváleno
492 Jaký je rozdíl mezi bibliografií a bibliografickými odkazy tj. kdy se používá poznámka Obsahuje bibliografii/bibliografie a kdy poznámka Obsahuje bibliografické odkazy. 504 XXX Schváleno
493 Jaké hodnoty používat v případě, že některé znakové pozice knihovna nevyplňuje, protože např. nejsou povinné z hlediska minimalního záznamu (u tištěných monografií pozice 18-34 a 39) nebo při konverzi... 008 XXX Schváleno
494 Kam se v MARCu 21 uvádí fyzický popis přítisku? 300 MON Schváleno
495 Článek je recenzí jiného článku. Jak mám zapsat recenzovaný článek do pole 787? Do jakého podpole a jakým způsobem mám zapsat ročník a číslo časopisu s recenzovaným článkem, stránky tohoto článku, pop... 773, 787 ANL K připomínkování
496 Prosíme upřesnit, v jakých případech použít pole 772 a v jakých 787 u příloh z periodik. Proč se neupoužívá vždy pole 772 (hlavní publikace supplementu)? V souborném katalogu pokaždé jinak. Děkuji 772, 787 XXX Schváleno
497 Kam psát slovo skládanka? V MARC21 pole 020 není uvedeno, AACR2 1.5B1: 1 skládanka. Má se uvádět počet stran uvedených i dopočítaných? 020, 300 MON Schváleno
498 Jak zapsat dotisk s jiným ISBN a jiným rokem vydání v poli LDR (našli jsme 1x nam a 1 cam)? XXX Schváleno
499 Máme vypustil člen v němčině,i když určuje pád následujícího podstatného jména. AACR2 neřeší, v MARC21 uvádí v příkladech členy i v agličtině.(Částečně řešeno v dotazech 207 a 402). 130, 240, 7XX XXX Schváleno
500 Při stažení z NK jsme zjistili, že v poli 041h je uvedena nejdříve němčina a pak teprve angličtina. Podle pravidel má angličtina předcházet němčině. Příklad: 245a Archivy Atlantidy - zlato Tayoů : nov... XXX Schváleno