Vyhledávání dotazů

Zrušit filtr

ID Description MARC 21 Typ Stav
651 Dotaz byl smazán, téma se netýkalo problematiky katalogizace. MON Schváleno
652 Konspekt pro překlady literatur. Příklad: Proměna od Franze Kafky přeložená do španělštiny. Jaký má mít správně konspekt? VEC Schváleno
653 Pokud je v publikaci uvedeno pouze datum tisku, platí stejná pravidla jako v případě copyrightu, že se jedná o datum odvozené, tj. uvádím ho v hranaté závorce a do druhého opakování tiskárnu s datem b... XXX Schváleno
654 Žánr monografie. Musí monografie obsahovat vlastní výzkum? Narážím na definici z czenasu: "Odborná (vědecká) publikace věnovaná jednomu tématu. Vědecké dílo, které systematicky, uceleně, všestranně a ... VEC Schváleno
655 Úrovně díla s číslem, ale bez názvu. Jak je správně popsat v podpolích $n a $p, pole 245? Typický příklad jsou jazykové učebnice resp. "výukové kurzy". Příklad: Mega English 1 student"s book. Celé díl... 245, 505 XXX Schváleno
656 Dobrý den,kategorie Konspektu 572 Antropologie byla změněna na Fyzickou antropologii, kulturní antropologie je pod 39,kam mame prirazovat dokumenty, které jsou o antropologii obecně v nejširším slova ... VEC Schváleno
657 Nakladel u elektronických verzí knih. Situace: Máte stará tištěná skripta, která chcete nově vydat elektronicky. Dáte je firmě, která je převede do nové podoby, např. PDF, a vystaví je webovém portále... XXX Schváleno
658 Používání $x, $y a $z vs. $a v polích 6XX. Jak správně používat tématická zpřesnění? --- Na portálu autorit jsem nalezl toto: "Geografické (názvy států) a chronologické okolnosti tématu, pokud nejsou ... VEC Schváleno
659 Úplnost záznamu, MDT a Konspekt. --- Záznam, který má pouze Konspekt a zároveň nemá MDT, ale jinak splňuje náležitosti úplného záznamu se považuje za úplný nebo neúplný? VEC Schváleno
660 Pokud je v publikaci uveden pouze datum copyrightu (c2013) a datum reprintu (1946), zapíšu do 008 t20132013 r20131946 008, 264 XXX Schváleno
661 Jak citovat článek v časopise, jehož ročník přesahuje několik let? Konkrétně: Řád: revue pro kulturu a život - I. ročník vycházel v letech 1932-1934. Článek Jana Hertla s názvem Tři cesty k agrární id... SRL Přijato
662 Pokud máme souběžné názvy, podnázvy i údaje o odpovědnosti zapíšeme pole 245 $aNázev : $b podnázev $c údaj o odpovědnosti = Souběžný název : souběžný podnázev / souběžný údaj o odpovědnosti XXX Schváleno
663 Konspekt 793.8 - Zábavná magie má nepřesný název. Lepší by byl výraz Iluzionismus. Magie je něco jiného. VEC Schváleno
664 Dědičnost v czenasu - Jak to je? Např. autismus patří pod duševní poruchy. Duševní poruchy patří do konspektů Psychiatrie i Psychopatologie, ale samotný autismus už patří jenom do psychiatrie. Neměla ... VEC Schváleno
665 Předtištěná katalogizace v knize. Jak moc je závazná? Co když obsahuje chyby? VEC Schváleno
666 "Matematické" a "statistické" obory ve schématu konspektu resp. czenasu. Není mi jasné, proč jsou některé z nich pod příslušným oborem a jiné pod statistikou či matematikou. - Př.: matematická fyzika-... VEC Přijato
667 Jaký text uvádět do 856y, když je na webu volně dostupná kompletní monografie (např. v PDF) - Plný text nebo Digitální verze? 856 XXX Schváleno
668 Dobrý den, v dodatku z roku 2013 MARC21 Bibliografický formát, který NKP vydala 2014, jsem našla, že v poli 020 $a$q$c nejsou použity závorky ani dvojtečka, takže by záznam dle dodatku měl vypadat tak... XXX Schváleno
669 Jaký kód země pro Činu máme používat "cc" nebo "ch"? 008, 044 XXX Schváleno
670 Dobrý den, mohou se podle nových katalogizačních pravidel používat pole 508 a 957 pro autory, kteří nejsou uvedeni na titulní stránce, ale přesto by bylo potřeba, aby byli pro čtenáře vyhledatelní (vě... 100, 245, 700, 975 XXX Schváleno
671 Platí vždy, že pokud mám knihy s názvem části, vytváříme unifikovaný název pod názvem části? Např. v knize: Dějiny Anglie. Základy - 24010 $aFoundation. $lČesky Dějiny Anglie. Tudorovci - 24010 Tudors... XXX Schváleno
672 Literární časopis často uveřejňuje ukázky z básnické tvorby různých autorů. Názvem těchto ukázek je pouze jméno básníka, vše vypadá tedy následovně: Poezie (=rubrika), Zuzana Nová (=název článku), pot... ANL Schváleno
673 Je podle RDA autorský kolektiv totéž co přímí autoři? Máme publikaci, kde na titulní straně není uveden žádný autor, nicméně na rubu titulní strany jsou uvedeni dva sestavovatelé a pod nimi autorský k... 100, 245, 700 XXX Schváleno
674 Dobrý den, na TL sb. Das Erwachen der Völker, Berlin, Patria, 1901? je mimo editora a spoluprac. uvedeno 44 příjmení ilustrátorů (Adam - Alvarez-Dumont - Andreas- Arnault -...). Podle RDA se zapisují ... 100, 245, 700 XXX Schváleno
675 Dílo bylo pravděpodobně napsáno např. v češtině, ale tento "originál" nebyl publikován. Poté bylo toto dílo přeloženo např. do angličtiny a vydáno. Je toto vydané dílo překladem (tj. hodnota prvního i... 041 XXX Schváleno
676 Dotaz byl smazán (jednalo se o upozornění na chybný záznam). XXX Schváleno
677 Jakým způsobem se v záznamu zapisuje informace, že se jedná o rukopis? (Které pole je zde náhradou za dřívější zápis v poli 245 v podpoli $h?) Myšleno nikoli jako starý rukopis, ale jako zdroj nepubl... 245, 264, 340 XXX Schváleno
678 Na titulní straně knihy je uveden pouze sestavovatel - dle pravidel už přímé autory nedohledáváme a tento by měl přijít do pole 700. Sestavovatel je však dle rubu titulní strany zároveň jedním z autor... 100, 245, 700 MON Schváleno
679 Dobrý den. Při zpracování souboru Poselství papeže Jana Pavla II, vydávaných většinou Českou biskupskou konferencí, vyvstal problém, jaké záhlaví pro autora zvolit, zda pole 100 nebo 110. Vydává je pa... 100, 110, 700, 710 XXX Schváleno
680 Z dotazu č. 677 z rozhodnutí o řešení není zcela jasné, v jakém případě se používá termín "rukopis" (platí jen pro dokument psaný vlastní rukou např. dopis)? V MARCU 21 s.340-2 je uveden příklad: 340 ... LDR, 264, 340 MON Schváleno
681 Dobrý den, ráda bych se zeptala, jaká je diakritika mezi podpoli a, c v poli 024. Také dvojtečka jako u knih? Děkuji ZVZ Přijato
682 Proč je u autorů publikujících pod svým jménem i pod pseudonymem (více pseudonymy) někdy použit v bibliografickém záznamu v poli 100 pseudonym a někdy skutečné jméno, přestože kniha byla publikována p... 100, 245, 700 XXX Schváleno
683 U anonymního díla je v knize uveden název originálu, který ale není dohledatelný v žádné zahraniční knihovně ani v žádných jiných zdrojích. Bude v tomto případě vytvořen unifikovaný název do pole 130?... 130, 240, 765 XXX Schváleno
684 Jak přistupovat ke zpracování dvojjazyčných adaptací v analytickém záhlaví v poli 700? V souborném katalogu jsou nyní dva způsoby zpracování. PŘ.: 24510 |a Velký Gatsby = |b The great Gatsby / |c Fra... 700 XXX Schváleno
685 Časová dotace na uložení knihy do elektronického katalogu. Návrh řešení: Dobrý den, existuje nějaké odborné měřítko, za jakou dobu se podle katalogizačních pravidel uloží kniha do katalogu ve v... XXX Schváleno
686 Záhlaví unifikovaného názvu Dobrý den, chci vytvořit unifikovaný název ke knize The bazaar of bad dreams (v originále) od Stephena Kinga. V databázi autorit NK jsem našla pouze unifikovaný název české... 130, 240 XXX Schváleno
687 Jak postupovat v případě, kdy se nám údaje o odpovědnosti do podpole 245_c nevejdou? Podle pravidel RDA máme zapsat všechny autory a překladatele do zmiňovaného podpole. Zpracováváme katalog, který má... 245 XXX Schváleno
688 Platí i při popisu seriálů a integračních zdrojů národní interpretace pro zápis údajů o odpovědnosti? Návrh řešení: Při popisu integračních zdrojů by asi platit mohla, při popisu seriálů je tře... SRL Přijato
689 Jak postupovat při zápisu další názvové informace (podnázvu) u seriálů a integračních zdrojů. Podle AACR2R (pravidlo 12.1E1) se další názvová informace zapisovala pouze pokud byla považována za důleži... SRL Přijato
690 Jak přistupovat k mapě, která má v tiráži uvedeno, že se jedná o 2. aktualizovaný dotisk (2017) a zároveň obsahuje stejné ISBN jako vydání z roku 2007? Jedná se o dotisk nebo o nové chybně označené vy... KAR Přijato
691 Platí již změna o zápisu interpretů do oblasti údajů o názvu a odpovědnosti u zvukových záznamů avizovaná na jednání PS pro speciální dokumenty dne 20.11.2017? ZVZ Přijato
692 Jak zapsat do údajů o číslování (MARC21 pole 362)údaje v případě, že vydávání periodika je ukončeno, máme v ruce jen poslední číslo, 1. číslo zjistíme. Materiál Zápis údajů o číslování u pokračujících... SRL Přijato
693 Opakovaně jsme se v knize setkali se soupisem/seznamem, který je nadepsán jako „rejstřík". Neodkazuje však na žádné konkrétní místo v publikaci. Měl by se v takovémto případě uvést v poli 008 a násled... 008, 500, 504 XXX Schváleno
694 Dobrý den, potřebujeme ujasnit, jestli a jak v souborném záznamu u vícesvazkových publikací a pokračujících zdrojů vyplňovat následující pole: 008 pozice 18-21 a 31 (ilustrace, rejstřík) 300 $b další ... 008, 041, 300, 500, ... XXX Schváleno
695 Kam a jak (pole, podpole, indikátory) se zapisují souběžné názvové údaje, pokud se nevyskytují v hlavním prameni popisu(např. jsou uvedeny pouze na rubu titulní stránky, v tiráži, na obálce). Lze je z... 245 XXX Schváleno
696 Dotaz byl smazán (duplicitní k dotazu 695) XXX Schváleno
697 Jak postupovat v případě, že má přímý autor zároveň vedlejší odpovědnost, která je ale v dané publikaci uvedena jinde než na prameni popisu, ze kterého přebíráme informaci o hlavní odpovědnosti? Příkl... 100, 245, 700 XXX Schváleno
698 Psaní velkých písmen v anglických názvech. Pravidla RDA pro pole 245 uvádí: 1)"Údaje se zapisují přesně tak, jak se vyskytují na provedení - včetně chyb a překlepů." a zároveň 2) "Psaní velkých písmen... 245 XXX Schváleno
699 Jaké jsou základní a preferované prameny popisu pro seriály a integrační zdroje dle RDA? SRL Přijato
700 Nakladatelství Philipp Reclam. Jak správně uvádět nakladatelství Philipp Reclam v době rozdělení Německa (a nakladatelství) na západní a východní? S místem v názvu, nebo bez? Philipp Reclam, nebo Phil... 264 XXX Schváleno