Dotaz #682

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu všeobecný popis (XXX)
Odesláno 18. 10. 2017
MARC 21 100, 245, 700
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 5. února 2018

Charakteristika problému

Proč je u autorů publikujících pod svým jménem i pod pseudonymem (více pseudonymy) někdy použit v bibliografickém záznamu v poli 100 pseudonym a někdy skutečné jméno, přestože kniha byla publikována pod pseudonymem? Nastávají tak situace, kdy ve 245 c je uveden autor dle knihy (pseudonym) a ve 100 autor pod svým skutečným jménem. Problém zvlášť vyniká např. u díla J. K. Rowlingové, resp. Kennilworthyho Whispa (viz záznam č. cpk20011027376), podobný případ u Jana Cempírka, resp. Lan Pham Thi (viz záznam č. nkc20091962984).

Návrh řešení:
V poli 245 c uvádět dle knihy pseudonym a v poli 100 autoritu pro pseudonym. Skutečného autora případně do poznámky v poli 500.

Rozhodnutí o řešení

Rozhodnutí schválené na jednání Pracovní skupiny pro jmenné zpracování dne 19.4.2018.

Pravidla tento konkrétní problém neřeší, ale z pojetí autorství v RDA (=pokud je fiktivní osoba prezentována jako autor, považujeme ji za autora) vyplývá, že je-li dílo prezentováno jako dílo dvou osob, v záznamu se tím řídíme:

100 1# $a Rowling, J. K., $d 1965- $7jo20000071115 $4 aut
240 10 $a Fantastic beasts and where to find them. $lČesky
245 10 $a Fantastická zvířata a kde je najít / $c J.K. Rowlingová,
            Mlok Scamander
700 1# $a Scamander, Newt $c (fiktivní postava), $d 1897- $4 aut

Pokud jiná vydání (tedy různá provedení) téhož díla uvádějí na zdroji jiné pořadí autorů, zapíšeme v poli 245 pořadí stejně jako u kterékoliv jiné dvojice/skupiny autorů podle titulní stránky. V hlavním záhlaví, tj. v poli 100, uvedeme pak toho autora, kterému je v bázi autorit přiřazen unifikovaný název daného díla.

100 1# $a Rowling, J. K., $d 1965- $7jo20000071115 $4 aut
240 10 $a Fantastic beasts and where to find them. $lČesky
245 10 $a Fantastická zvířata a kde je najít / $c Mlok Scamander,
            J.K. Rowlingová
700 1# $a Scamander, Newt $c (fiktivní postava), $d 1897- $4 aut

Pokud jiná vydání (tedy různá provedení) téhož díla uvádějí na zdroji pouze jednoho autora, postupujeme u pole 100 stejně a případnou odlišnost od pole 245 uvedeme v poznámce. Autor musí být stejný, protože se jedná stále o totéž dílo.

100 1# $a Rowling, J. K., $d 1965- $7jo20000071115 $4 aut
240 10 $a Fantastic beasts and where to find them. $lČesky
245 10 $a Fantastická zvířata a kde je najít / $c Mlok Scamander
500 ## $a Skutečnou autorkou díla je J.K. Rowlingová
700 1# $a Scamander, Newt $c (fiktivní postava), $d 1897- $4 aut

Tyto případy jsou poměrně vzácné, pravidla je neřeší, a protože nemůžeme mít pro jedno dílo dvě různá záhlaví Autor/Název, nelze tu postupovat striktně podle instrukce „ první autor = hlavní záhlaví“. Pokud unifikovaný název v bázi autorit není ještě zaveden, požádejte NK o vytvoření záznamu.

(Druhý příklad uvedený v dotazu - Jan Cempírek x Lan Pham Thi - nesouvisí úplně s touto problematikou, protože na všech dosavadních vydáních je uvedena jako autorka Lan Pham Thi. Bude tedy uvedena jako autorka a jména budou v souboru autorit propojena pouze odkazem typu „viz též“.)

   

Návrh řešení

V těchto případech nemusí jít vždy jednoznačně o problém pseudonym/vlastní jméno autora.

Podstatné je to, pod jakým jménem bylo konkrétní dílo vydáváno.

----------

Publikuje-li autor pod několika jmény a pro určité dílo nebo skupinu děl soustavně používá tentýž pseudonym (obvykle se jedná o díla různých žánrů), může se stát, že jedna skutečná osoba bude v katalogu figurovat jako dva různí autoři (případně i více „autorů“).
Pouze v souborech autorit budou v obou/všech autoritních záznamech uvedeny odkazy typu „viz též“, upozorňující na autorovo „alter ego“.

Typickým příkladem je autor, publikující pod jmény Evan Hunter a Ed McBain.
Jako Evan Hunter vydával „seriózní“ literaturu. Pod jménem Ed Mc Bain vycházela detektivní literatura.
Jména nebyla nikdy sjednocena do jediné identity a i nyní, po jeho smrti, vycházejí díla pod těmito dvěma jmény.

Příklady:

100 1# $a McBain, Ed, $d 1926-2005 $7 jn19981001834 $4 aut
245 10 $a Vanishing Ladies / $c Ed MacBain

100 1# $a Hunter, Evan, $d 1926-2005 $7 jn19981001489 $4aut
245 10 $a Blackboard jungle / $c by Evan Hunter

----------

Naopak, vycházelo-li dílo původně pod pseudonymem a později (často poté, kdy vešla ve známost skutečná identita autora) pod vlastním jménem (nebo pod jiným veřejně známým jménem, může se jednat i o další pseudonym), mělo by být v poli 100/700 zapsáno jméno nejčastěji uváděné v pozdějších vydáních (viz RDA, pravidlo 6.27.1.7).

Příklady - jedno dílo téže autorky, vydávané nejdřív pod pseudonymem, později pod jejím vlastním jménem:

100 1# $a Brontë, Charlotte, $d 1816-1855 $7 jn19990201020
245 10 $a Villette / $c by Currer Bell
264 #1 $a Leipzig :$b Bernard Tauchnitz,$c 1853

100 1# $a Brontë, Charlotte, $d 1816-1855 $7 jn19990201020
245 10 $a Villette / $c Charlotte Brontë
264 #1 $a London : $b Collins, $c 1982

----------

Problematické samozřejmě zůstávají situace, kdy na titulní stránce jsou uvedena obě jména.
Zdá se, že pravidla s tím nepočítají a v tomto ohledu nemají jasno ani zahraniční databáze.

Ale z logiky pravidla 6.27.1.7 vyplývá, že by hlavním záhlavím mělo být jméno, které se objevilo na novém vydání a pod kterým (pravděpodobně?) bude dílo vycházet i nadále.

   

Komentáře

Se Stanoviskem odp. prac. souhlasím, ale jak postupovat v případě, kdy dílo vyšlo zatím pouze jednou. A pracují i RDA s pojmem fiktivní autor?
18. 01. 2018 12:00
Příklady uvedené v dotazu se týkají titulů, které byly pod pseudonymem vydány pouze jednou, popř. stále pod stejným pseudonymem. Nedošlo tedy k případu, uváděného ve stanovisku NK, že by později autor totéž dílo publikoval pod vlastním jménem nebo jiným pseudonymem (Bronte). Proto bych v odpovědi řešila tento problém a zde více zdůraznila řešení - v poli 245 c uvádět dle knihy pseudonym a v poli 100 autoritu pro pseudonym tj., jméno, pod kterým je dílo dosud vždy vydáváno. Případné provázání entit autora (různé pseudonymy, skutečné jméno autora) řešit v SNA
19. 01. 2018 12:00
S případem jednoho autora, vydávající jedno dílo pod dvěma identitami, pravidla pravděpodobně vůbec nepočítají.
Pokud by dílo s těmito údaji mělo vycházet i v dalších vydáních, nabízejí se dvě možná řešení:
1) „Přiznat“ pouze skutečného autora a toho uvést v poli 100; fiktivní osobu mít pouze jako odkaz.
2) Důsledně dodržovat zásadu, že je-li fiktivní postava prezentována jako skutečná, je tak uváděna i v záznamu – i za tu cenu, že bude jeden (skutečný) autor zapsaný jako dva.
Jako zcela nevhodné se jeví úplně vynechat ze selekčních údajů skutečnou autorku, ačkoli je uvedená v pramenech popisu (tedy: nemít ji ani v poli 100, ani v poli 700).
Řešení bude projednáno a schváleno na jednání Pracovní skupiny pro jmenné zpracování 19.4.2018.
J.Přibylová, NK ČR
07. 02. 2018 12:00

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena