Dotaz #655

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu všeobecný popis (XXX)
Odesláno 01. 08. 2016
MARC 21 245, 505
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 2. ledna 2017

Charakteristika problému

Úrovně díla s číslem, ale bez názvu. Jak je správně popsat v podpolích $n a $p, pole 245? Typický příklad jsou jazykové učebnice resp. "výukové kurzy". Příklad: Mega English 1 student"s book. Celé dílo se jmenuje Mega English, má úrovně 1, 2, 3, 4, 5 a každá úroveň má ještě podúrovně: student"s book, teacher"s book, workbook. Problém je, že se úroveň s číslem nijak nejmenuje, tedy není co vyplnit do $p. Přitom, zdá se mi z metodiky, že každé $n by mělo mít k sobě odpovídající $p. Pro samotné $p to naštěstí neplatí.

Návrh řešení:
245 $aMega English. $n1. $pstudent"s book - to je sice logicky správně, ale nevím, zda to úplně odpovídá pravidlům pro interpunkci. 245 $aMega English. $n1, $p[elementary]. $pstudent"s book - doplněná informace k úrovni, ale mírně se zkreslují údaje o názvu. 245 $aMega English 1. $pstudent"s book. - tady se zkreslují informace o úrovních díla spojení dvou do sebe (celkový název díla a 1) 245 $aMega English 1 : $bstudent"s book - to je sice nejsnadnější pro katalogizátora (všechny ostatní podnázvy se prostě dají do $b, ať jsou co jsou), ale zhlediska strukturalizace informací je to děs.

Rozhodnutí o řešení

V případě jazykových učebnic doporučujeme postupovat obdobně jako u jiných učebnic a vysokoškolských skript.
Číslo tedy bude součástí názvu.
Jednotlivé sešity (Student’s book, Teacher’s book... atd.) by pak měly být v rozpisu svazků v poli 505.

Podrobněji viz instrukce „Popis souborů/jednotlivých svazků učebnic“

Pokud systém neumí pracovat se soubory nebo pokud z provozních důvodů knihovna potřebuje dělat i samostatné záznamy na jednotlivé svazky, je možné názvy sešitů uvést v podpoli $p jako název svazku.

24500 $aMega English 1. $pStudent‘s book
(Pro zápis „Student’s book“ jako podnázvu není žádné opodstatnění – nejedná se o podnázev/další názvovou informaci, tedy o doplnění názvu. Jedná se o název, odlišující tento svazek souboru „Mega English 1“ od dalších dvou svazků, které se jmenují jinak.)

------------

U jiných dílových monografií, kde není vhodné postupovat tímto způsobem (=nejedná se o učebnice, skripta apod.), bychom měli dodržovat standardní postup.
Jak jsou díly rozčleněny (kdy se jedná o číslo + název svazku a kdy se jedná o další hierarchickou úroveň), to se pozná právě z použité interpunkce:

  • čárka je mezi číslem/jiným označením svazku (obvykle podpole $n) a názvem tohoto svazku (obvykle podpole $p)
  • tečka odděluje jednotlivé hierarchické úrovně svazků, pokud je dělení na svazky rozčleněno na více úrovní

Příklady:

$a Název. $n Díl 1, $p Název dílu 1
$a Název. $p Název dílu 1
$a Název. $n Část A, $p Název části A. $n Díl 1, $p Název dílu 1

ale:
$a Název. $p Název části A. $p Název dílu 1
$a Název. $n Část A, $p Název části A. $p Název dílu 1
$a Název. $n Část A. $n Díl 1, $p Název dílu 1

   

Návrh řešení

V případě jazykových učebnic doporučujeme postupovat obdobně jako u jiných učebnic a vysokoškolských skript (viz dotaz 417).
Číslo tedy bude součástí názvu.
Jednotlivé sešity (Student’s book, Teacher’s book... atd.) by pak měly být v rozpisu svazků v poli 505:

24500 $aMega English 1
5050# $a Student’s book – Teacher’s book -- Workbook

Pokud systém neumí pracovat se soubory nebo pokud z provozních důvodů knihovna potřebuje dělat i samostatné záznamy na jednotlivé svazky, je možné názvy sešitů uvést v podpoli $p jako název svazku.

24500 $aMega English 1. $pStudent‘s book
(Pro zápis „Student’s book“ jako podnázvu není žádné opodstatnění – nejedná se o podnázev/další názvovou informaci, tedy o doplnění názvu. Jedná se o název, odlišující tento svazek souboru „Mega English“ od dalších dvou svazků, které se jmenují jinak.)

------------

U jiných dílových monografií, kde není vhodné postupovat tímto způsobem (=nejedná se o učebnice, skripta apod.), bychom měli dodržovat standardní postup.
Jak jsou díly rozčleněny (kdy se jedná o číslo + název svazku a kdy se jedná o další hierarchickou úroveň), to se pozná právě z použité interpunkce:

  • čárka je mezi číslem/jiným označením svazku (obvykle podpole $n) a názvem tohoto svazku (obvykle podpole $p)
  • tečka odděluje jednotlivé hierarchické úrovně svazků, pokud je dělení na svazky rozčleněno na více úrovní

Příklady:

$a Název. $n Díl 1, $p Název dílu 1
$a Název. $p Název dílu 1
$a Název. $n Část A, $p Název části A. $n Díl 1, $p Název dílu 1

ale:
$a Název. $p Název části A. $p Název dílu 1
$a Název. $n Část A, $p Název části A. $p Název dílu 1
$a Název. $n Část A. $n Díl 1, $p Název dílu 1

----------

Ještě jedno malé upozornění k zápisu názvů v poli 245:

Pozor na používání velkých/malých písmen v názvových údajích!
U většiny polí sice skutečně celé pole začíná velkým písmenem a další podpole v poli začínají malým písmenem, ale přeci jen existuje několik výjimek, a jednou z nich jsou i některé údaje v poli 245.
Jedná se o:

  • první písmeno souběžného názvu
  • první písmeno označení svazku (obvykle podpole $n – např. „Svazek 1“, „Tom 4“ apod.)
  • první písmeno názvu svazku (obvykle podpole $p)
(samozřejmě s přihlédnutím k pravopisným pravidlům daného jazyka, tj. vlastní jména se píší s počátečním velkým písmenem vždy, podstatná jména v němčině také, u jmen národů, jazyků, náboženství apod. záleží na pravidlech konkrétního jazyka...)

Komentáře

Se Stanoviskem odp. prac. souhlasím, ale vidím tu určitý rozpor se schváleným dotazem ke katalogizaci č. 273 - doporučení ohledně vytváření souborných záznamů a příklad The Cambridge English course (i když co se týká zrovna tohoto příkladu nebránila bych se jeho "zrušení" nebo ho nepovažuji za správný)
29. 12. 2016 12:00

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena