Dotaz #658

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu věcný popis (VEC)
Odesláno 26. 09. 2016
MARC 21
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 6. března 2017

Charakteristika problému

Používání $x, $y a $z vs. $a v polích 6XX. Jak správně používat tématická zpřesnění? --- Na portálu autorit jsem nalezl toto: "Geografické (názvy států) a chronologické okolnosti tématu, pokud nejsou předmětem dokumentu, se zapisují v příslušném podpoli - princip prekoordinace" --- a také toto: "Přehled tematických zpřesnění uváděných v podpoli |x, která se používají v systémech s minimální aplikační syntaxí: informace o jejich používání jsou uvedeny v poznámce autoritního záznamu. V systémech deskriptorového typu se tyto údaje zapisují ve vstupní pozici." --- Navíc, v záznamech národní knihovny jsou geogr. a chrono. zpřesnění dublovaná, pokud jsou v $y resp. $ z, jsou i v polích 648 a 651.

Návrh řešení

V systémech prekoordinovaného typu - minimálni řetězce předmětových hesel - se zmiňované zpřesňující informace uvádějí jako tematická, geografická a chronologická zpřesnění.

V systémech deskriptorového typu se tyto údaje uvádějí ve vstupní pozici příslušných polí. Tyto informace jsou uvedeny i v příručce "Katalogizace ve formátu MARC 21".

V záznamech národní knihovny se v zásadě v polích 648 a 651 uvádějí konkrétnější údaje (konkrétní rok/y, geografický název konkrétní lokality nebo oblasti). V podpolích pro příslušná zpřesnění se uvádějí širší údaje pro století či geografické termíny označující státy/země, případně širší oblasti.

V některých případech se tyto údaje opakují v obou případech (není-li možné identifikovat konkrétní údaje). Toto Vámi označené dublování údajů je záměrné, protože záznamy národní knihovny mají být úplné a mohou být využity v obou systémech: prekoordinovaném i postkoordinovaném. Snažíme se tak umožnit bezproblémové přejímání záznamů i základním knihovnám, které nepoužívají řetězce předmětových hesel.

Komentáře

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena