Dotaz #654

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu věcný popis (VEC)
Odesláno 01. 07. 2016
MARC 21
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 1. června 2018

Charakteristika problému

Žánr monografie. Musí monografie obsahovat vlastní výzkum? Narážím na definici z czenasu: "Odborná (vědecká) publikace věnovaná jednomu tématu. Vědecké dílo, které systematicky, uceleně, všestranně a podrobně pojednává o jednom, zpravidla úzce vymezeném tématu. Monografie kriticky hodnotí, syntetizuje doposud známé poznatky a přináší poznatky nové, které jsou výsledky vlastní vědecké práce autorů, předkládá závěry." Z té se mi zdá, že ano. Jde mi o čtenáře, které zajímají právě jenom výsledky výzkumů, výzkumy samotné, průběh výzkumu apod. Kdyby platilo, že monografie = obsahuje vlastní výzkum, tak se jim bude lépe tématicky vyhledávat. Stačí zohlednit kritérium žánr = monografie, příp. kolektivní monografie. Ony jsou totiž ještě publikace souhrnné, kde autor vědecké poznatky "pouze" předkládá, nebo publikace, kde autor "pouze" vyjadřuje svoje odborné názory a zkušenosti. Ty by bylo dobré žánrově odlišit.

Návrh řešení:
monografie = obsahuje výzkumnou práci

Rozhodnutí o řešení

Viz stanovisko odp. prac.

Návrh řešení

Může a nemusí, vlastní výzkum není podmínkou. Definice bude upravena. V univerzálních databázích není možné redukovat monografii pouze na výzkumnou práci v nejužším slova smyslu. K vyhledávání prací obsahujících pouze vlastní výzkum autorů publikací mohou posloužit jiné speciální databáze.

Komentáře

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena