Vyhledávání dotazů

Zrušit filtr

ID Description MARC 21 Typ Stav
692 Jak zapsat do údajů o číslování (MARC21 pole 362)údaje v případě, že vydávání periodika je ukončeno, máme v ruce jen poslední číslo, 1. číslo zjistíme. Materiál Zápis údajů o číslování u pokračujících... SRL Přijato
661 Jak citovat článek v časopise, jehož ročník přesahuje několik let? Konkrétně: Řád: revue pro kulturu a život - I. ročník vycházel v letech 1932-1934. Článek Jana Hertla s názvem Tři cesty k agrární id... SRL Přijato
741 Ráda bych se zeptala, jaký je význam formálního deskriptoru PORTRÉTY. Některé knihovny ho používají jako synonymum pro biografie nebo medailony, u nás v knihovně naopak např. pro popis grafických doku... VEC Schváleno
127 Koncem roku měly být zveřejněny nové MDT. Kdy konečně budou? VEC Schváleno
839 Jaký je rozdíl mezi PH "malování" a "malba", kdy které používat? Můžete dodat k jednotlivým heslům poznámku? VEC Přijato
572 Prosím o radu: při stahování autoritního záznamu "Geograf. termín" do pole 651 např. při pojmu "Rakousko" - je možné použít v tomto poli i zpřesněné výrazy jako Rakousko (1526-1804) Rakousko (1804-186... VEC Schváleno
244 Jaká jsou preferovaná česká označení jednotlivých úrovní Konspektu? V různých materiálech (např. v textu na http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=fond_material_kon2.htm ) se používají různá označení,... VEC Schváleno
85 Koncentrační tábory Návrh řešení: 60102 $aTerezín $ckoncentrační tábor ; 60102 $aOsvětim $ckoncentrační tábor 610 VEC Schváleno
50 Naučné stezky. Jak postupovat, pojednává-li dokument o konkrétní stezce, která je uváděna pod názvem (např. Naučná stezka U Irů lípy, Naučná stezka Horka nad Moravou, Naučná vlastivědná stezka Františ... VEC Schváleno
838 Jaký je rozdíl v PH "kreslení" a "kresba", které používat u příruček typu "naučte se kreslit", v záznamech jsou používány obě hesla samostatně i společně. Autority by potřebovaly poznámku. VEC Přijato
659 Úplnost záznamu, MDT a Konspekt. --- Záznam, který má pouze Konspekt a zároveň nemá MDT, ale jinak splňuje náležitosti úplného záznamu se považuje za úplný nebo neúplný? VEC Schváleno
306 Prosim o radu, kam zařadit hospodářský dvůr - samotu. Vytváří se pro takové místo - usedlost korporativní záhlaví, nebo byste spíše použili pole 651 a vytvořili geografický termín? Podle mého názoru s... 651 VEC Schváleno
198 Má se důsledně rozlišovat rod v předmětových heslech týkající se oboru činnosti osob? V bázi AUT je např. "výtvarníci / výtvarnice", ale jindy pouze "scénografové", "chemici" apod. 650 VEC Schváleno
321 Dvojí krajské členění České republiky. Jak známo, Česká republika má v současnosti platné dvojí krajské členění - 8 krajů pro státní správu (podle zákona č. 36/1960 Sb.) a 14 samosprávných krajů (podl... 043, 080 VEC Schváleno
589 Jaký formální deskriptor (pole 655) mám použít pro literární adaptace, volné převyprávění atd., následně i Skupinu Konspektu? Je to pokaždé národní literatura bibliografického předchůdce? Rozdílné pří... VEC K připomínkování
77 Vína a vina. Vzhledem k tomu, že se v PH rozlišuje singulár a plurál "víno-- druhy", "víno--servírování", "červená vína", "šumivá vína", dochází při vyhledávání záznamů se slovem "vína" k nepřesnému v... VEC Schváleno
745 Pokud se problematika týká dvou států, jaké geografické zpřesnění u PH "političtí vězni" a "váleční zajatci" se má při věcném popisu používat: země původu osob nebo země věznění? Je možné přidat k těm... VEC Schváleno
522 Nejsem si jistá, jak oklíčovat knihu, která řeší například politiku Sov. svazu, Číny a Kuby vůči Africe. Jestli dát do 651 Afriku, do 650 mezinárodní vztahy a geogr. zpřesnění pro jednotlivé země, neb... VEC Schváleno
66 Letiště, železniční stanice. Návrh řešení: 60101$aRuzyně$cletiště : Praha, Česko 60102$aAéroport Charles de Gaulle$cPaříž, Francie 60101$aLibeň$cželezniční stanice : Praha, Česko 60101$aP... VEC Schváleno
76 Zápis národních parků, přírodních, biosférických rezervací, chráněných krajinných oblastí VEC Schváleno
652 Konspekt pro překlady literatur. Příklad: Proměna od Franze Kafky přeložená do španělštiny. Jaký má mít správně konspekt? VEC Schváleno
845 Existuje metodický materiál k poli 045? Naše knihovna chce tento kód začít používat, ale podrobnější informace chybí. 1) Např. nevíme, zda je možné použít více podpolí $a a v jakých případech, nebo zd... 045 VEC Schváleno
182 Když se v klíčových slovech shoduje tvar jména osoby a nějakého subjektu anebo více subjektů, je třeba to rozlišit, např. Apollo(kosmická loď) - Apollo(hudební skupina). Jaký doplněk použít v případě ... VEC Schváleno
664 Dědičnost v czenasu - Jak to je? Např. autismus patří pod duševní poruchy. Duševní poruchy patří do konspektů Psychiatrie i Psychopatologie, ale samotný autismus už patří jenom do psychiatrie. Neměla ... VEC Schváleno
376 Napište mi prosím,jaký kód MDT (pole 080,podpole 2)bych měla použít pro retrokonverzi, když nevím, z čeho bylo MDT převzato. kódy MDT VEC Schváleno
791 Autoritní záznamy pro pojmenované věže, výškové stavby a budovy (mrakodrapy): kam zařadit pojmenované vyhlídkové, telekomunikační, navigační věže a mrakodrapy v databázi národních autorit VEC Schváleno
319 Prosím o upřesnění všech případů bibliografických záznamů, ve kterých se používají dvě skupiny konspektu. 072 VEC Schváleno
772 Jak řešit situaci, kdy je možné publikaci přidělit více formálních konspektů? Např. pokud je publikace např. biografií českého spisovatele a zároveň tiskem z 19. století? Lze použít 072: 821.162.3.09 ... 072 VEC Schváleno
808 Konspekt biografie. Může se použít konspekt 929 - biografie sám? Tedy použít jako hlavní konspekt? Metodika říká, že se dá použít jako konspekt vedlejší, ale nezakazuje jeho použít sám o sobě. VEC Schváleno
314 Náš dotaz se týká třídy 658. Na školení nám bylo řečeno, že tuto třídu nahrazuje třída 005 (management). Přesto se knihy s předmětovým heslem: podniky, podniková ekonomika, podnikání řadí stále do tří... 080 VEC Schváleno
174 Problémy související s aplikací klasifikačního systému MDT - reakce na výzvu Dr. Balíkové. Základním problémem je, že MDT nemá hierarchickou strukturu, v níž jsou všechny prvky větve podřízené termínu... 080 VEC Schváleno
648 Dobrý den, chtěla bych se zeptat, kolik mám zadat Konspektů, když katalogizuji knihu, která je vysokoškolskou učebnicí pro chemii z 19. století? Mám vyplnit 2x pro obor a pro Tisky 19. století (094.5)... VEC Schváleno
322 Prosim o radu, zda architektonicky významné budovy davat do pole 651 nebo 610. Jedná se o výtvory známých architektů, významné dominanty města, bez korporativní subjektivity. Slouží buď jako sídla kor... 651 nebo 610 VEC Schváleno
460 Dobrý den, prosím o upřesnění k dotazu č. 319. V prezentaci školení Konspektu bylo, že v případě Literatury pro děti se dává první znak Konspektu pro Literaturu pro děti a mládež a obor jako druhý. Z ... VEC Schváleno
840 Jak správně označit Young Adult literaturu, aby ji čtenáři i knihovníci našli, když se po ní ptají? Existuje nějaký lepší ekvivalent než "publikace pro mládež" v žánru? Děkuji VEC Schváleno
125 Jaký je všeobecný pomocný znak místa pro České země patřící Rakousku Uhersku. VEC Schváleno
249 Jak se vytvoří geografická autorita pro území s názvem Nitrianska pahorkatina - počeštit, nebo nechat původní slovenský název? Podle pravidel se česká forma použije, poku je obecně známá, ale to asi n... VEC Schváleno
241 Věcné autority přebíráme z báze věcných autorit NK. Při zpracování regionální literatury nám někdy soubor věcných autorit NK nestačí. Lze vytvořit novou věcnou autoritu, aniž bychom do NK poslali návr... pole 6XX VEC Schváleno
656 Dobrý den,kategorie Konspektu 572 Antropologie byla změněna na Fyzickou antropologii, kulturní antropologie je pod 39,kam mame prirazovat dokumenty, které jsou o antropologii obecně v nejširším slova ... VEC Schváleno
202 Použití GAC v poli 660 bibliografického záznamu pro různá časová období (navazuje na dotaz č. 13). Má kód odpovídat době, ke které se dokument vztahuje nebo v současnosti používanému kódovníku, pokud ... VEC Schváleno
821 protifašistický odboj - Československo - 1939-1945 x protifašistický odboj - Česko - 1939-1945 Kdy použít v řetězci Československo a kdy Česko? V záznamech není jednota - viz např. 978-80-257-3468-1 (... VEC Přijato
819 Divadlo x divadla, loutkové divadlo x loutková divadla …. : počítá se s tím, že se doplní poznámky o použití jednotlivých PH i v těchto a podobných případech, stejně jako byla doplněna např. u film x ... VEC Schváleno
84 Zápis názvů klášterů 610 VEC Schváleno
654 Žánr monografie. Musí monografie obsahovat vlastní výzkum? Narážím na definici z czenasu: "Odborná (vědecká) publikace věnovaná jednomu tématu. Vědecké dílo, které systematicky, uceleně, všestranně a ... VEC Schváleno
263 Prosíme o informaci, jak se dostat do vyhledávání v kategoriích MDT a Konspekt, najdeme přístup na stránce Národní knihovny, kde se dalo v MDT donedávna vyhledávat? děkuji, Zárubová VEC Schváleno
328 Platí pořád že 908(437.3)Vlastivěda Česka a Slovenska se používá jen pro článkovou bibliografii? Občas se mi ji podaří stáhnout i s monografií. 072 VEC Schváleno
817 "Zahraniční vztahy" x "mezinárodní vztahy" jako tematické zpřesnění … je v tom nějaký rozdíl? Nedalo by se sloučit do jednoho PH? Každá knihovna (a každý katalogizátor) používá po svém. Zahraniční vzt... VEC Přijato
862 Má při zpracování přednost jazyk dokumentu nebo národnost autora? Konkrétně se mi jedná o jednotlivá dramata ve sborníku "sovětských" her. U litevských nebo arménských autorů je tam zpravidla uvedeno,... 655, 072, 080 VEC K připomínkování
116 Zápis železničních tratí 651 VEC Schváleno
101 Cyklistické trasy. S rozvojem cykloturistiky přibývají mapy a průvodce po dálkových cyklotrasách. Domníváme se, že by bylo vhodné uvádět je pod jejich názvy a pochopitelně tyto názvy řešit jako věcnou... VEC Schváleno