Vyhledávání dotazů

Zrušit filtr

ID Description MARC 21 Typ Stav
651 Dotaz byl smazán, téma se netýkalo problematiky katalogizace. MON Schváleno
400 Dotaz byl smazán, týkal se konkrétního (v době dotazu neúplného) záznamu. MON Schváleno
833 Publikaci chybí titulní list a preliminária; zároveň se mi podařilo dohledat záznam ke knize v LC (dle ISBN, názvu a počtu stran), odkud chybějící údaje převezmu, jak ale tyto skutečnosti uvést do záz... 588 MON Schváleno
796 Popisovaná kniha má v tiráži uvedeno "První vydání 2017, Dotisk 2021". Pravděpodobně se jedná o stejné (první) vydání. Je nesprávné vytvořit pro tento dokument záznam, kde v poli 008 a 264 bude rok vy... 008, 250, 264 MON Schváleno
850 Jak přistupujeme k místu vydání, uvede-li nakladatel v publikaci: Vydalo XY nakladatelství, s.r.o., Mlýnská 23, Humpolec V Jihlavě, 2023 264 $a MON Schváleno
631 Dobrý den, prosím o radu, zda podle pravidel RDA zapsat editory sborníku konference vydaného v Indii do bibliografického záznamu. Na titulním listě není žádný údaj o odpovědnosti. Na rubu titulního li... 245, 700 MON Schváleno
291 Dobrý den,pokud katalogizuji přítisk, zapisuji dalšího původce do pole 501 ("Společně s:"), nebo použiji jiné pole poznámky, do kterého napíši zkratku ("Přít.:","Vydáno s:")?Děkuji 501 MON Schváleno
780 Smazáno. Dotaz je duplicitní k dotazu 775. MON Schváleno
484 Dobrý den, prosím, jak se správně popisuje v poli 300 rozsah děl, která obsahují listy popsané jen z jedné strany? 300 MON Schváleno
620 V knize není uveden rok vydání, pouze na rubu tit. listu je (C)nakladatel 2015. V SKC je v několika podobných případech uvedeno např.: 264 #1 $a[Žďár nad Sázavou] :$bBodyart Press$c[2015] 264 #4 $c(C)... 264 MON Schváleno
815 Dobrý den, na knize vydané v Česku je EAN začínající mexickým prefixem (750). Kniha nemá ISBN (teda dnes už má -dodatečně přidělené NA ISBN v ČR, ale to sem nepatří). Kam mám EAN zapsat, aby podle něj... MON Schváleno
362 Dobrý den, mám tištěnou monografii a ta obsahuje ilustrace a frontispis. Do fyzického popisu v poli 300 tedy uvedu počet stran, např. 124, frontispis a ilustrace : 300 a124 s., front. :bil. Uvádím tak... 500 MON Schváleno
65 Jaké korporativní záhlaví bude vytvořeno při katalogizaci studijních plánů vysokých škol? V ČNB je v některých záznamech vyplněno hlavní záhlaví pro korporaci, jindy vedlejší záhlaví pro korporaci. Dě... 110 MON Schváleno
777 Smazáno. Dotaz je duplicitní k dotazu 775. MON Schváleno
810 Kód r na pozici 23 v poli 008. Jak ho správně použít? Metodika neposkytuje podrobný výklad. Stránky MARCu k tomu uvádí: "Eye-readable print, such as a photocopy". A následně: "008/23 r 500 ##$aPhoto-r... 008 MON Schváleno
593 DOBRÝ DEN, DO KTERÉHO LETOPOČTU SE POČÍTAJÍ STARÉ TISKY? EXISTUJE PRO NĚ SPECIÁLNÍ ŠABLONA (KATALOGIZACE V ALEPHU)? DĚKUJI MON Schváleno
142 Rukopisy - pravidlo uvádí: včetně na stroji psaných. Jak posuzovat výstupy - text rukopisu z počítače. Získáváme exempláře scénářů psaných jako "rukopis" v editoru přímo od autorů (tzn. že oficiálně n... MON Schváleno
646 Pokud máme preferovaný pramen popisu obálku, rozumí se tím její přední i zadní strana? Často se setkáváme s tituly, které mají důležité informace uvedeny právě na zadní straně obálky (setkali jsme se ... MON Schváleno
388 Jaké specifické označení (vysvětlivku) uvádět v bibliografickém záznamu (v poli pro standardní čísla) pro skládané dokumenty typu leporela, svazku s puzzle, rozkládací pohádky apod.? MON Schváleno
487 Kniha byla vydaná původně jako brožovaná. Původní majitel však nechal publikaci svázat. Jaký údaj zapíšeme v poli 020 za ISBN? 020 MON Schváleno
115 České disertace vydávané v nakladatelství: Brno, Vysoké učení technické. Na titulním listě je název knihy a název oboru disertace, pro který obor byla disertace zpracována. Do kterého pole UNIMARC moh... 500 MON Schváleno
238 Ve vysvětlivce k ISBN se občas vyskytuje případ, kdy je potřeba zapsat jméno nakladatele i s místem. Vysvětlivka by měla být podle pravidel stručná, další požadavky např. na zápis interpunkce pravidla... 020 $a MON Schváleno
535 U knih vydaných v německu se mi již několikrát stalo, že držím v ruce několik exemplářů jednoho titulu, je tam uvedeno několik vydání, ale knihy jsou úplně stejné. ISBN je také stejné je nutné v tomto... 250 MON Schváleno
864 Jak postupovat v případě, že se v průběhu vydávání mění nakladatel a například poté co vydávali periodikum jiní nakladatelé, vydává periodikum opět první nakladatel. Duplikuji celé pole 264? Nebo pouz... 264 $c SRL K připomínkování
608 Můžeme u pole 022 použít $q pro poznámku? V dodatcích MARC21 z října 2013 o tom není žádná zmínka. SRL Přijato
689 Jak postupovat při zápisu další názvové informace (podnázvu) u seriálů a integračních zdrojů. Podle AACR2R (pravidlo 12.1E1) se další názvová informace zapisovala pouze pokud byla považována za důleži... SRL Přijato
866 Jakou interpunkci použijeme v poli 915 podpole c, jestliže se jedná o časopis označen školním rokem. Například Český jazyk a literatura. Ve zdroji popisu je uvedeno 2023-2024. V poli 362 se pomlčka na... 915 $c SRL Přijato
329 Odebirame casopis v tistene forme a zaroven mame pristup do online verze. Kazda verze ma sve vlastni ISSN. Jak postupovat pri katalogizaci? Priklad: Journal of medical ethics, ISSN 0306-6800, ISSN onl... SRL Přijato
699 Jaké jsou základní a preferované prameny popisu pro seriály a integrační zdroje dle RDA? SRL Přijato
292 Do kterého pole či podpole v MARC 21, prosím, patří souběžný název periodik? Děkuji. SRL Přijato
229 Jak správně zapsat ve formátu MARC 21 seriály, které vznikly sloučením jiných seriálů nebo zanikly rozdělením? Návrh řešení: Sloučení: Záznam č. 1 24500 $a Plamen 580 $a Sloučením: Plamen s: Ji... pole 580, 780, 785 SRL Přijato
851 Jak má být správně vyplněno pole 008/pozice 06 až 14 v případě, že vydávání seriálu bylo zahájeno i ukončeno v jednom roce. d2021---- nebo d20212021 nebo ještě jinak ? 008 SRL Schváleno
398 Dobrý den, potřebovala bych zjistit,jak stanovit cenu u svázaného ročníku periodika - jedná se konkrétně o "Zeitschrift für angewandte Psychologie" vydaného v Lipsku roku 1916. Cenu potřebujeme mít st... svázaný ročník perio... SRL Přijato
72 Máme seriál s názvem "A" - jednotlivé svazky jsou číslovány 1, 2, 3 ... 23, 24. Poté se název seriálu změnil na "B" a jednotlivé svazky byly číslovány 1 (25), 2 (26) ... Bude nový název seriálu zazn... SRL Schváleno
419 Časopis Business World (1213-1709) změnil od února název na CIO - Business World Je tento zápis chybný, má být CIO - business world? Děkuji. SRL Přijato
282 V kterých případech se používá při popisu seriálů pole 247 (v MARC 21). Návrh řešení: Pole 247 se používá pouze při popisu integračních zdrojů (aktualizací na volných listech nebo iterací), při... 247 SRL Přijato
333 Mají být pro tištěný seriál, jeho mikrografickou kopii a jeho digitální kopii tři záznamy, pro každou fyzickou formu jeden (a pokud ano, mají být tyto záznamy propojeny polem 776), nebo lze zachytit e... 776 SRL Přijato
545 Jak správně (v kolika záznamech pro které roky) zkatalogizovat zpravodaj Divadla J.K. Tyla v Plzni, který do června 1991 vycházel s názvem na obálce jako Zápisník Divadla J.K. Tyla (v tiráži bylo ale ... SRL Přijato
461 Dobrý den, dotaz se týká pole 776 - vydání na jiném nosiči. Jak uvést, že titul je též vydávaný online? Děkuji Návrh řešení: Př. 776 08 $$iVydáno též online: $$tHistorische Zeitschrift $$honlin... SRL Přijato
688 Platí i při popisu seriálů a integračních zdrojů národní interpretace pro zápis údajů o odpovědnosti? Návrh řešení: Při popisu integračních zdrojů by asi platit mohla, při popisu seriálů je tře... SRL Přijato
710 Dobrý den. Jak se přednostně mají zpracovávat periodika (s ISSN), která mají monotematická (monografická čísla) s v vlastním ISBN? Návrh řešení: Nabízí se zřejmě hlavně dvojí možné řešení: a) c... SRL Přijato
168 Bibliografický popis jednoho čísla periodika v UNIMARC (samostatně katalogizované číslo seriálu)-velmi častá situace / knihovna dostává darem jednotlivá čísla zahraničních periodik, které jinak neodeb... SRL Přijato
71 Názvy seriálů často obsahují data nebo čísla, která se mění od sešitu k sešitu např. "Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 19XX, Literární kritika v denním tisku 19XX, Linguistic bibliog... 245 SRL Schváleno
548 Seriál Listy z Aura-Pontu vycházel do roku 2007 v tištěné podobě. Od roku 2008 ho agentura Aura-Pont přestala tisknout a zasílá ho pouze ve formě PDF (event. je časopis v PDF ke stažení na jejich webe... SRL Přijato
140 Popis zvratmo zviazaných seriálov, t.j. dve samostatné periodiká (každé má svoj názov, ISSN, ročník) sú zviazané spolu. Vazba takychto casopisov. Pridelenie signatury - budu mat jednu alebo dve signat... SRL Přijato
310 Jak popsat skutečnost, že týdeník na 3 čísla změnil hlavní název a poté se vrátil k původnímu? Jde konkrétně o "Týdeník Zlínska", jehož čísla 20-22/2006 vyšla pod názvem "Zlínský týdeník". Je i v tako... 7xx SRL Přijato
337 Dobrý den. V našem fondu máme několik ročníků příloh k časopisu Allgemeine Bauzeitung. Mají samostatný název (Abbildungen zur Allgemeinen Bauzeitung), jsou samostatně svázané, s vlastním přír. číslem ... SRL Přijato
692 Jak zapsat do údajů o číslování (MARC21 pole 362)údaje v případě, že vydávání periodika je ukončeno, máme v ruce jen poslední číslo, 1. číslo zjistíme. Materiál Zápis údajů o číslování u pokračujících... SRL Přijato
637 Do kterého pole MARC21 je možné zapsat evidenční číslo periodického tisku Ministerstva kultury? SRL Přijato
165 Jak bibliograficky zachytit existenci elektronických příloh tištěných časopisů distribuovaných elektronickou poštou? Např. newsletter Bankovnictví (týdeník), který je přílohou stejnojmenného měsíčníku... SRL Přijato