Dotaz #273

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu tištěné monografie (MON)
Odesláno 13. 12. 2005
MARC 21 260 $b, $f
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 29. prosince 2005

Charakteristika problému

Jaká je správná forma zápisu nakladatelských údajů u publikací (převážně z 19. století), které mají v předepsaných pramenech popisu uvedeno pouze jméno tiskaře, distributora či kombinaci těchto údajů, nikoli jméno nakladatele?
V případě, že z uvedených nakladatelských údajů není jasná funkce osoby či instituce, která dílo vydala apod., jakým způsobem se taková funkce v příslušném poli označuje?

Návrh řešení:
Pokud je jméno nakladatele neznámé, a jméno tiskárny se vyskytuje v popisné jednotce, zapište je podle instrukcí v 1.4G. Ve formátu MARC 21 jde o podpole 260 $f (Jméno výrobce), ve formátu UNIMARC o podpole 210 $g (Jméno výrobce).

V případě pochyb, zda v předepsaných pramenech popisu uvedený „nakladatelský údaj“ představuje nakladatele, distributora nebo výrobce - uveďte jej jako nakladatele, tedy ve formátu MARC 21 v podpoli 260 $b (Jméno nakladatele), ve formátu UNIMARC v poli 210 $c (Jméno nakladatele).

Jména osob nebo institucí se uvedou tak, jak se vyskytují v předepsaných pramenech popisu, s vynecháním předložek, pokud se tímto vynecháním nezmění pádové koncovky.

Pokud je v předepsaných pramenech popisu uvedena jako součást jména nakladatele, distributora nebo výrobce fráze označující jinou funkci než pouze nakladatelskou, v bibliografickém záznamu se celá tato fráze zapíše ve formě uvedené v prameni popisu, v podpoli pro jméno nakladatele.
V případě fráze, zahrnující kombinaci více funkcí (např. tisk a sklad ... , se dává přednost funkci distribuční apod. a údaj se zapíše do podpole pro jméno nakladatele.

Pokud fráze, uvádějící nakladatele, distributora atd. nezahrnuje označení funkce osoby nebo korporace, či pokud funkce nakladatelská, distribuční apod. není zřejmá z kontextu, ke jménu nakladatele, distributora atd. se připojí výraz, který označuje funkci nakladatele, distributora atd.

Pokud je fráze součástí jména nakladatele, distributora atd., k zápisu formalizované (unifikované) podoby jména nakladatele, distributora atd. je určeno interní pole 928 (viz schválené dotazy č. 48, 78, 152).

Příklady:

Na tit. s. uvedeno:
W Pešti
1823
Tiskem Josefa Beimela

MARC 21
260 ## $aW Pešti :$b[s.n.],$c1823$f(Josef Beimel)

UNIMARC
210 ## $aW Pešti$c[s.n.]$d1823$gJosef Beimel

Na tit. s. uvedeno:
W Praze 1838
Tisk a papjr synů Bohumila Háze

MARC 21
260 ## $aW Praze :$b[s.n.],$c1838$f(Tisk a papjr synů Bohumila Háze)

UNIMARC
210 ## $aW Praze$c[s.n.]$d1838$gTisk a papjr synů Bohumila Háze

Na tit. s. uvedeno:
W Lipsku, 1844
W komissj J. M. C. Armbrustera

MARC 21
260 ## $aW Lipsku :$bW komissj J.M.C. Armbrustera, $c1844
928 9# $aJ.M.C. Armbruster

UNIMARC
210 ## $aW Lipsku$cW komissj J.M.C. Armbrustera $d1844
928 9# $aJ.M.C. Armbruster

Na tit. s. uvedeno:
W Praze
Wytisstěn a k dostánj u Synů Bohumila Háze

MARC 21
260 ## $aW Praze :$bWytisstěn a k dostánj u Synů Bohumila Háze
928 9# $aSynové Bohumila Háze

UNIMARC
210 ## $aW Praze$cWytisstěn a k dostánj u Synů Bohumila Háze
928 9# $aSynové Bohumila Háze

Na tit. s. uvedeno:
W Praze
Tisk a sklad Jar. Pospíšila

MARC 21
260 ## $aW Praze :$bTisk a sklad Jar. Pospíšila
928 9# $aJar. Pospíšil

UNIMARC
210 ## $aW Praze$cTisk a sklad Jar. Pospíšila

928 9# $aJar. Pospíšil

Na tit. s. uvedeno:
W Hradcy Králowé, 1820
Pjsmem a nákladem Jana Fr. Host. Pospjssila

MARC 21
260 ## $aW Hradcy Králowé :$bPjsmem a nákladem Jana Fr. Host. Pospjssila
928 9# $aJan Fr. Host. Pospjssil

UNIMARC
210 ## $aW Hradcy Králowé$cPjsmem a nákladem Jana Fr. Host. Pospjssila
928 9# $aJan Fr. Host. Pospjssil

Rozhodnutí o řešení

Dotaz byl zpracováván před přechodem na katalogizační pravidla RDA.
Řešení je vhodné ověřit v příručce příručce Katalogizace podle RDA ve formátu MARC 21 a v dalších instrukcích na stránkách Katalogizační politika, případně v dotazech od čísla 592 výše.

Pokud je jméno nakladatele neznámé, a v popisné jednotce se vyskytuje jméno tiskárny, zapište je podle instrukcí v 1.4G. Ve formátu MARC 21 jde o podpole 260 $f (Jméno výrobce), ve formátu UNIMARC o podpole 210 $g (Jméno výrobce).

V případě pochyb, zda v předepsaných pramenech popisu uvedený „nakladatelský údaj“ představuje nakladatele, distributora nebo výrobce/tiskaře - zapište jej jako nakladatele, tedy ve formátu MARC 21 v podpoli 260 $b (Jméno nakladatele), ve formátu UNIMARC v poli 210 $c (Jméno nakladatele).

Jména osob nebo institucí se zapíší tak, jak se vyskytují v předepsaných pramenech popisu, s vynecháním předložek, pokud se tímto vynecháním nezmění pádové koncovky.

Pokud je v předepsaných pramenech popisu uvedena jako součást jména nakladatele, distributora atd. fráze označující jinou funkci než pouze nakladatelskou, v bibliografickém záznamu se celá tato fráze zapíše ve formě uvedené v prameni popisu, v podpoli pro jméno nakladatele (např. Vydal Portál pro Spolek sv. Vojtěcha).
V případě fráze, zahrnující kombinaci více funkcí (např. tisk a sklad ... , se dává přednost funkci distribuční apod. a údaj se zapíše do podpole pro jméno nakladatele.

Pokud fráze, uvádějící nakladatele, distributora atd. nezahrnuje označení funkce osoby nebo korporace, či pokud funkce nakladatelská, distribuční apod. není zřejmá z kontextu, ke jménu nakladatele, distributora atd. se připojí výraz, který označuje funkci nakladatele, distributora atd.

Pokud je v pramenech popisu (u publikací z 19. stol.) uvedeno kromě jména nakladatele i jméno výrobce/tiskaře, event. fráze/upřesňující výraz spojené se jménem tiskaře neovlivňující pádovou koncovku, fráze/upřesňující výraz se v záznamu nezapisuje.

Pokud je fráze součástí jména nakladatele, distributora atd., k zápisu formalizované (unifikované) podoby jména nakladatele, distributora atd. je určeno interní pole 928 (viz schválené dotazy č. 48, 78, 152).

Příklady:

Na tit. s. uvedeno:
W Pešti
1823
Tiskem Josefa Beimela

MARC 21
260 $aW Pešti :$b[s.n.],$c1823
$f(Tiskem Josefa Beimela)

UNIMARC
210 $aW Pešti$c[s.n.]$d1823$gTiskem Josefa Beimela

V pramenech popisu uvedeno:
V Praze
1918
Hejda & Tuček
Tisk Štorkán a Jaroš v Žižkově

MARC 21
260 ## $aV Praze :$bHejda & Tuček,$c1918
$e(V Žižkově :$fŠtorkán a Jaroš)

UNIMARC
210 ## $aV Praze$cHejda & Tuček$d1918
$eV Žižkově$gŠtorkán a Jaroš

Na tit. s. uvedeno:
W Praze 1838
Tisk a papjr synů Bohumila Háze

MARC 21
260 ## $aW Praze :$b[s.n.],$c1838$f(Tisk a papjr synů Bohumila Háze)

UNIMARC
210 ## $aW Praze$c[s.n.]$d1838$gTisk a papjr synů Bohumila Háze

Na tit. s. uvedeno:
W Lipsku, 1844
W komissj J. M. C. Armbrustera

MARC 21
260 ## $aW Lipsku :$bW komissj J.M.C. Armbrustera, $c1844
928 9# $aJ.M.C. Armbruster

UNIMARC
210 ## $aW Lipsku$cW komissj J.M.C. Armbrustera $d1844
928 9# $aJ.M.C. Armbruster

Na tit. s. uvedeno:
W Praze
Wytisstěn a k dostánj u Synů Bohumila Háze

MARC 21
260 ## $aW Praze :$bWytisstěn a k dostánj u Synů Bohumila Háze
928 9# $aSynové Bohumila Háze

UNIMARC
210 ## $aW Praze$cWytisstěn a k dostánj u Synů Bohumila Háze
928 9# $aSynové Bohumila Háze

Na tit. s. uvedeno:
W Praze
Tisk a sklad Jar. Pospíšila

MARC 21
260 ## $aW Praze :$bTisk a sklad Jar. Pospíšila
928 9# $aJar. Pospíšil

UNIMARC
210 ## $aW Praze$cTisk a sklad Jar. Pospíšila

928 9# $aJar. Pospíšil

Na tit. s. uvedeno:
W Hradcy Králowé, 1820
Pjsmem a nákladem Jana Fr. Host. Pospjssila

MARC 21
260 ## $aW Hradcy Králowé :$bPjsmem a nákladem Jana Fr. Host. Pospjssila
928 9# $aJan Fr. Host. Pospjssil

UNIMARC
210 ## $aW Hradcy Králowé$cPjsmem a nákladem Jana Fr. Host. Pospjssila
928 9# $aJan Fr. Host. Pospjssil

Návrh řešení

Návrh řešení napravuje dlouhodobě používanou formalizaci některých nakladatelských údajů při zpracování publikací 19. stol., ovlivněnou dřívější praxí (zpracováním produkce 20. stol. a retrokonverzí).
Při rekatalogizaci knih z 19. stol. je však třeba důsledně dodržovat instrukce AACR2R.

Komentáře

S navrhovaným řešením souhlasím. Pouze v prvním příkladu bych s ohledem na pravidlo 1.4B4 (změna pádové koncovky) zachovala u jména tiskárny celou frázi tj. MARC21$f(Tiskem Josefa Beimela) - UNIMARC$gTiskem Josefa Beimela - a v obou formátech 928 9# $aJosef Beimel
19. 12. 2005 12:00
S navrhovaným řešením souhlasím, ale rovněž doporučuji dle pravidla 1.4B4 zachovat u jména tiskaře celou frázi, v UNIMARCu $g, v MARCu 21 $f, pokud by se jinak krácením měnila pádová koncovka. Upozorňuji, že dle pravidla 1.41D7 (V případě pochyb ...), je možně uvést v UNIMARCu v 210 $c, v MARCu 21 v 260 $b i tiskaře, který byl v 19. století často i nakladatelem, i když to v popisované jednotce není nikde uvedeno.
28. 12. 2005 12:00

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena