Dotaz #293

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu všeobecný popis (XXX)
Odesláno 04. 05. 2006
MARC 21
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 19. května 2006

Neplatné řešení: je vhodné najít podobný dotaz v novějších platných materiálech


Charakteristika problému

Dobry den, katalogizuji separát a potřebovala bych vědět, jaký kód se píše v Marc 21 v návěstí na pozici 07 a jaká specifická pole se kromě pozn. 580 pro separát vyplňují (např. 773 nebo 774). Záleží na tom, zda separát je z monografie nebo seriálu? Dekuji

Neplatné řešení Rozhodnutí o řešení

Řešení dotazu není aktualizováno a může být úplně nebo částečně neplatné.
Platné řešení viz dotaz 827

U separátu se v LDR na pozici 07 používá kód m; separát je považován za "samostatnou jednotku, vydanou v úplnosti v jedné části ... plánovanou k vydání v konečném počtu samostatných částí" (definice viz MARC 21. Sv. 1. Návěští-6). Mezi separátem z monografie a seriálu se nerozlišuje.

Údaj o separátu se ve formátu MARC 21 uvádí v poli 787.
V případě složitějšího textu poznámky/návěští nebo obecného údaje „Separát“ použijeme i pole 580.
Propojovací pole nejsou povinná, lze zapsat pouze poznámku s identifikačními údaji o separátu v poli 580.

Návěští by mělo být s ohledem na schválené české interpretace ve formě Separát z: ... .

Dílčí příklady:
LDR -----nam
787 08 $iSeparát z: $tFestschrift Th. G. Masaryk zum 80 Geburtstage. Zweiter Teil

LDR -----nam
787 08 $iSeparát z: $tActa Ethnographica Hungarica $g50 (2005)

LDR -----nam
245 10 $aWilliam E. Dodd, romantic historian and diplomatic Cassandra
580 $aSeparát

 

 

Ve formátu UNIMARC se pro poznámku používá pole 311, propojení se vyjadřuje v poli 488.

311 $aSeparát z: Acta Ethnographica Hungarica, 50 (2005)
488 #0 $12001#$aActa Ethnographica Hungarica

 

Návrh řešení

V bibliografickém popisu se nerozlišuje mezi separátem z monografie nebo seriálu.
Údaj o tom, že popisovaný dokument je separátem, se uvádí v poli 580 (Poznámka k propojovacím polím), propojení lze dále vyjádřit (nejčastěji) v poli 787 (Nespecifikované propojení), nebo podle charakteru údaje v poli 773, 785.
Na pozici 007 (Kategorie dokumentu + specifické označení dokumentu) se uvádí kód s ohledem na charakter dokumentu, obvykle "ta" (tištěný text), "tu" (dokument nespecifikován).

Dílčí příklad:
007 $ata
245 00 $aStřední odborné školy
580 $aZvláštní otisk ze Statistické ročenky 2004
787 1# $tStatistická ročenka 2004

Viz též dotaz 266.

Komentáře

Popisu separátů se týkal i schválený dotaz č. 190 - zde rovněž doporučeno návěští Separát z:

08. 05. 2006 12:00

1) Domnívám se, že v souladu s materiálem AACR2R/UNIMARC. Schválené české interpretace (duben 1999). Příloha I: Návěští poznámek by mělo být použito návěští Separát z:_ a nikoli Zvláštní otisk z 2) Je možno použít pro poznámku pole 580 i v případě, že se nevytváří propojeni v poli 787? 3) V jakých konkrétních případech se používájí namísto pole 787 pole 773 a zejména pole 785? 4) Pro inspiraci: při popisu separátů z monografií vytváříme poznámku ve tvaru: Hlavní název / Údaje o odpovědnosti. Místo vydání : Nakladatel, Rok. Při popisu separátů z seriálů pak ve tvaru: Hlavní název. Lokace ve zdrojové dokumentu Pokud nejsou podrobnější údaje k dispozici zapíšeme jen Separát

08. 05. 2006 12:00

Dobry den, jsem tazatel, proto reaguji. Tazala jsem se nikoli na pole 007, ale na pole LDR (návěstí)pozici 07-bibliografická úroveň. Pozn.: v dílčím příkladu uvádíte pole 007 - máte tam $a- pole 007 nemá podpole. Děkuji

10. 05. 2006 12:00

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena