Dotaz #533

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu tištěné monografie (MON)
Odesláno 12. 09. 2011
MARC 21 008, 020, 250, 260
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 26. září 2011

Charakteristika problému

Jedná se o nové vydání, nebo o dotisk?
Publikace vyšla původně vázaná, později brožovaná a v dokumentu je uvedeno např. „First published 2008. First published in paperback 2010.“
Na rubu tit. l. jsou uvedena ISBN pro vázanou i brožovanou variantu, jako to bývá v případech, kdy část nákladu vyšla vázaná a část brožovaná. Jinak jsou exempláře totožné.
(Nejčastěji se objevuje u knih vydaných v USA a ve Velké Británii.)

Rozhodnutí o řešení

Řešení dotazu není aktualizováno a může být neplatné. K problematice dotisků je od prosince 2019 vystaven samostatný materiál dostupný zde:
https://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-fondu/katalogizacni-politika/dotisky-prosinec-2019

   

-----------------------------------------------

   

Návrh řešení

Brožovanou variantu v tomto případě považujeme za dotisk, popis tedy bude odpovídat instrukcím v dotazech 23 a 351.
V bibliografickém záznamu zapíšeme do údajů o vydání (pole 250 pro MARC 21/pole 205 pro UNIMARC) „1st pub.“, rok vydání bude 2008, čísla ISBN uvedeme pro obě varianty s příslušnou poznámkou v závorce.
Rok 2010 považujeme za dotisk. Pokud knihovna považuje za potřebné odlišit rok dotisku, příp. typ vazby, může to uvést v evidenci exeplářů (podle možností používaného knihovního systému).

   

Komentáře

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena