Dotaz #800

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu všeobecný popis (XXX)
Odesláno 01. 02. 2022
MARC 21 264
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 28. února 2022

Neplatné řešení: je vhodné najít podobný dotaz v novějších platných materiálech


Charakteristika problému

Pokud je na prameni popisu uvedeno místo vydání ve spojení se jménem nakladatele a další informace o místu vydání chybí, jak zapíšeme údaje v poli 264? Konkrétně - na titulní stránce je tedy jako jediná informace o místu vydání/nakladatelství uvedeno například:
Vysoká škola ekonomická v Praze
nebo:
Národní knihovna v Praze

1) Místo vydání se bude opakovat v podpoli $a i $b
264#1 $a V Praze : $b Národní knihovna v Praze

 

2) Místo vydání zapíšeme v podpoli $a, ve jméně nakladatele v podpoli $b zapsáno nebude:
264#1 $a V Praze : $b Vysoká škola ekonomická

3) Chováme se tak, jako by místo vydání nebylo uvedeno (text „v Praze“ považujeme pouze za součást jména nakladatele) a údaj o místu vydání dohledáváme na ostatních pramenech popisu; není-li tam, zapíšeme jméno v hranaté závorce (tj. odvodili jsme ho ze jména nakladatele):
264#1 $a [Praha] : $b Národní knihovna v Praze

V době, kdy se popisovalo podle AACR2R, se způsob zápisu několikrát změnil.

Neplatné řešení Rozhodnutí o řešení

Řešení je neplatné; změněno rozhodnutím Pracovní skupiny pro jmenné zpracování 16.1.2023.

----------------------------

Hlavním problémem je v takových případech to, že u některých institucí je označení místa působnosti součástí jejich jména, zatímco u jiných je to jenom sídlo, které se někdo náhodou rozhodl uvést na prameni popisu tímto způsobem.
V praxi ale není dost dobře možné posuzovat při popisu každou jednotlivou knihu zvlášť, je vhodné mít stanovený jednotný postup.

Místo vydání tedy zapisujeme v podpoli $a, ve jméně nakladatele v podpoli $b jej už neuvádíme:

264 #1 $a V Praze : $b Národní knihovna
264 #1 $a V Praze : $b Vysoká škola ekonomická
264 #1 $a Pelhřimov : $b Státní okresní archiv

Jméno nakladatele obsahující i místo lze zapsat v poli 928 (záleží na úvaze katalogizátora):

264 #1 $a Pelhřimov : $b Státní okresní archiv
928 9# $a Státní okresní archiv Pelhřimov

 

   

Návrh řešení

Hlavním problémem je v takových případech to, že u některých institucí je označení místa působnosti součástí jejich jména, zatímco u jiných je to jenom sídlo, které se někdo náhodou rozhodl uvést na prameni popisu tímto způsobem.
V praxi ale není dost dobře možné posuzovat při popisu každou jednotlivou knihu zvlášť, je vhodné mít stanovený jednotný postup.

Doporučujeme variantu 2:
264#1 $a V Praze : $b Národní knihovna
264#1 $a V Praze : $b Vysoká škola ekonomická

   

Komentáře

Platí doporučený postup i pro případy typu Státní okresní archiv Pelhřimov, Univerzita Hradec Králové?

01. 03. 2022 12:00

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena