Dotaz #520

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu všeobecný popis (XXX)
Odesláno 10. 05. 2011
MARC 21 015
Citační číslo RDA
Klíčová slova číslo ČNB
Komentáře šlo přidávat do 24. května 2011

Charakteristika problému

Co je číslo ČNB? Kterým záznamům se přiděluje a kterým ne?

Rozhodnutí o řešení

Revize 8.12.2023. Platné i pro pravidla RDA.

Číslo ČNB je unikátní identifikátor, který má jednoznačně identifikovat českou národní produkci 19., 20. a 21. století. Číslo ČNB by měly mít veškeré publikované dokumenty vydané na území ČR od roku 1801 do současnosti.
Do kategorie dokumentů zpracovávaných pro ČNB nepatří tzv. šedá literatura (tj. nepublikované a polopublikované dokumenty, které nejsou běžně dostupné prostřednictvím knižního trhu).
Číslo tedy nebude přidělováno následujícím dokumentům:

 • nepublikované vysokoškolské a habilitační práce
 • výroční zprávy institucí a škol
 • katalogy a programy veletrhů a festivalů
 • katalogy aukcí
 • katalogy výstav, které nejsou distribuovány prostřednictvím knižního trhu (do této kategorie nespadají katalogy typu monografie umělce...)
 • divadelní programy
 • komerční katalogy
 • firemní adresáře a seznamy inventáře, vč. přírůstků knihoven
 • nepublikované výzkumné zprávy
 • propagační materiály (turistické, politické - např. volební, obchodní), pozvánky
 • normy ČSN/ISO
 • interní dokumenty apod.

V případě pochybností se číslo ČNB nepřiděluje.

Popisná jednotka je stanovena v souladu s typem dokumentu a požadavky na minimální záznam pro SK ČR. Číslo ČNB nepatří jednotlivým svazkům seriálu, jednotlivým svazkům vícesvazkového díla bez významných názvů části, monografické řadě/edici, která zahrnuje díla s vlastními názvy. (Nelze např. použít pro jednotlivý svazek pokračujícího zdroje číslo přidělené pokračujícímu zdroji jako celku). Ve struktuře MARC21 je číslo ČNB v poli 015, v UNIMARCu je číslo ČNB v poli 020.

Podle těchto instrukcí jsou čísla přidělována od 1.6.2011. Starším zaznamům byla čísla přidělena automaticky a u šedé literatury budou postupně označena jako neplatná.

   

Návrh řešení

Návrh byl schválen beze změn – viz Rozhodnutí o řešení.

Komentáře

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena