Dotaz #448

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu všeobecný popis (XXX)
Odesláno 25. 06. 2009
MARC 21 776, 780, 785
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 10. července 2009

Charakteristika problému

Jak se popisují díla, která vycházejí zároveň v tištěné i elektronické podobě? Pokud seriál nebo integrační zdroj přestane vycházet v tištěné podobě a začne se vydávat pouze elektronicky, pokračujeme v popisu na původním záznamu, nebo založíme nový?

Rozhodnutí o řešení

Aktualizováno 27.12.2023

A.
Tištěná & elektronická podoba zároveň

Pokud dokument vychází ve dvou verzích, popisuje se každá z nich samostatně.
V poli 776 je vhodné uvést údaje o další verzi/dalších verzích dokumentu.

Příklady

Záznam elektronické verze:

022        $a 1804-8552
222 #0  $a Severské listy$$b(On-line)
245 00 $a Severské listy
264 #1  $a Praha :
              $b Severská společnost

              $c 2000-
336        $atext $b txt $2rdacontent

337        $a počítač $b c $2 rdamedia
338        $a online zdroj $b cr $2 rdacarrier
776 08 $i Tištěná verze 1998-2008:
              $t Severské listy
              $x 1212-5385

Záznam tištěné verze:

022        $a 1212-5385
222 #0  $a Severské listy $b (Print)
245 00  $a Severské listy

264 #1   $a Praha :
              $b Severská společnost
              $c 1998-2008
336        $a text $btxt $2rdacontent

337        $abez média $bn $2rdamedia
338        $asvazek $b nc $2 rdacarrier
776 08 $i Elektronická verze od roku 2000:
               $t Severské listy

               $x 1804-8552

 

B.
Změna fyzického nosiče (média)

Změnu média považujeme za významnou změnu, která vyžaduje vytvoření nového záznamu.

I v případě změny tištěného dokumentu na elektronický by se tedy měl založit nový záznam a vzájemně je propojit s použitím polí 780 a 785.

*****

Ke specifické problematice sborníků z konferencí, které mají tištěnou i elektronickou část nebo podobu, viz materiál ze společného jednání pracovní skupiny pro jmenné zpracování dokumentů a pracovní skupiny pro speciální druhy dokumentů dne 28.6.2006:
http://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-fondu/schvalene-materialy/doporpopis-sborniku

 

 

Návrh řešení

A.
Tištěná & elektronická podoba zároveň

Pokud dokument vychází ve dvou verzích, popisuje se každá z nich samostatně, v případě potřeby s označením druhu dokumentu podle pravidla 1.1C.

V propojovacím poli 776 (MARC 21) / 452 (UNIMARC) je vhodné uvést údaje o další/ch verzi/ích dokumetu.

Příklady

MARC 21

245 00 $a Severské listy
              $h [elektronický zdroj]
776 08 $i Tištěná verze 1998-2008:
              $tSeverské listy
              $x 1212-5385

UNIMARC

200 1# $a Severské listy
              $b elektronický zdroj
311       $a Tištěná verze 1998-2008: Severské listy
452 #1 $1 500 11 $a Severské listy
            $1 011 $a 1212-5385

 

 

 

B.
Změna fyzického nosiče (média)

Pravidla AACR2R se změnou fyzického nosiče (např. původně tištěný zdroj dále pokračuje jako elektronický) v podstatě nepočítají.

Podle pravidel ISBD (CR) [= konsolidované vydání] se ale tato změna považuje za „významnou změnu“, která vyžaduje vytvoření nového záznamu.

Číslo pravidla se v různých verzích ISBD (CR) liší:
V české verzi (originál z r. 2005, překlad datován 2008) zveřejněné na adrese:
http://www.nkp.cz/pages/files/fond_ISBD_CR2008.pdf
je pravidlo označeno 0.12.3

V anglické verzi z r. 2007, dostupné na adrese: http://www.ifla.org/files/cataloguing/isbd/isbd-cons_2007-en.pdf)
je to pravidlo 0.2.4.3

Ve starších verzích ISBD (CR) se pravidlo objevilo i pod číslem 0.5.

I v případě změny tištěného dokumentu na elektronický se tedy doporučuje založit nový záznam a vzájemně je propojit, zde s použitím polí 780 a 785 (MARC 21) / 430-448 (UNIMARC).

 

Komentáře

S navrhovaným řešením souhlasím, jen bych pro lepší srozumitelnost přidala do příkladu záznam tištěné podoby s propojením na elektronickou verzi. Pro lepší srozumitelnost bych také do příkladu přidala pole 260$c, aby bylo zřejmé, že nešlo o změnu tištěné verze na elektronickou, ale že obě verze vycházely po určitou dobu současně.

02. 07. 2009 12:00

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena