Dotaz #432

Stav řešení K připomínkování
Typ dotazu grafika (GRA)
Odesláno 02. 04. 2009
MARC 21 300
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 28. dubna 2009

Charakteristika problému

Jak správně zapsat fyzické údaje, jestliže mám na volných listech dřevoryty, litografie apod. doprovázené např. dvojlistem s titulní stranou, úvodem a seznamem obrazů, to vše uloženo v deskách? Textový doprovod se zapisuje jako součást rozsahu nebo jako doprovodný materiál? Pokud je na jednom listu více dřevorytů a jsou čísalované, mám uvést jejich počet nebo počet listů? Je možný tento způsob zápisu? - 5 s., 12 dřevorytů ; 30 cm. Děkuji

Návrh řešení

Pokud má textová část na volných listech stejný formát jako obrazová část, bývá většinou určena k zařazení před/za obrazovou část nebo ji formálně uvádí/ukončuje (např. titulní stránka, tiráž, úvod, popisky apod.). V tomto případě se textová část zapisuje ve fyzickém popisu jako součást rozsahu v tom pořadí, jak je v dokumentu.

Pokud je textová část fyzicky samostatnou částí popisné jednotky, která je vydaná a určená ke společnému používání s popisovanou grafikou (např. ke grafickým listům může být přiložena brožura, sešit nebo volné listy s doprovodným textem), popisuje se textová část jako doprovodný materiál.

Pokud je na jednom listu více dřevorytů a jsou číslované, ve fyzickém popisu v rozsahu se zapisuje počet listů. Pokud katalogizátor považuje počet dřevorytů za důležitý údaj, může ho uvést v poznámce.

Při popisu grafiky se uvádí použitá grafická technika buď v poli fyzického popisu, nebo v poznámce, záleží na tom, zda se popisuje grafický list (=umělecký tisk z původní matrice, zpravidla bývá číslován, popř. signován) nebo ofsetová reprodukce. Pokud je u uměleckého tisku známa použitá grafická technika, zapisuje se jako další fyzický údaj ve fyzickém popisu před údajem o barvě (viz AACR2R, pravidlo 8.5C1b). Pokud je známa grafická technika původního díla u ofsetové reprodukce, uvádí se tato informace v poznámce.

Jako rozměr u grafických dokumentů se zapisuje výška x šířka zaokrouhlená na nejbližší celý centimetr směrem nahoru.

Ve formátu UNIMARC
215 ## $a48 grafických listů, 1 složený l.$clitografie, barev.$d35 x 45 cm$e1 brožura
(listy jsou v dokumentu číslovány, dvojlist s textem je uveden jako součást rozsahu, grafická technika uměleckého tisku je uvedena jako další fyzický údaj v poli 215$c, v deskách vložena brožura s doprovodným textem)

215 ## $a[5] s., [12] obrazových listů$cbarev.$d30 x 24 cm
300 ## $aReprodukce dřevorytů
(textová část je zapsána jako součást rozsahu, čísla stránek a listů nejsou v dokumentu číslována, grafická technika původního díla u ofsetové reprodukce je uvedena v poznámce)

Ve formátu MARC 21
300 ## $a48 grafických listů, 1 složený l. :$blitografie, barev. ;$d35 x 45 cm +$e1 brožura

300 ## $a[5] s., [12] obrazových listů :$bbarev. ;$d30 x 24 cm
500 ## $aReprodukce dřevorytů

Komentáře

Není možné vkládat komentáře, diskuze byla uzavřena