Dotaz #426

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu tištěné monografie (MON)
Odesláno 10. 03. 2009
MARC 21 242, 245, 246
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 26. března 2009

Neplatné řešení: je vhodné najít podobný dotaz v novějších platných materiálech


Charakteristika problému

Souběžný název nebo překlad názvu? Studenti naší vysoké školy odevzdávají diplomové a bakalářské práce v papírové podobě a v elektronické podobě, údaje (metadata) o nich zadávají do studijního systému STAG, odkud jsou importovány do knihovního systému (MARC21). Mj. jde o název v češtině a překlad názvu do angličtiny (dále i anotace česky, anglicky, klíčová slova česky, anglicky). Na titulní stránce diplomové práce se většinou uvádí jen název v češtině, na jedné fakultě tam ale uvádějí i název v angličtině. Do kterého pole MARC21 se má název v angličtině převádět (v nastavení konverzního programu).

Návrh řešení:
Pokud je název v angličtině na titulní straně, jde o souběžný název, patří do 245b. Pokud název v angličtině není na titulní straně, považujeme za překlad názvu a dáváme do 242a (opomíjíme, že není vytvořen katalogizační agenturou - podobně jako anotace). V konverzním programu je nastaven převod do 242a, pokud knihovník při zpracování vidí, že název v angličtině je na titulní straně, musí ručně převést z 242a do 245b (a změnit interpunkci na konci 245a).

Neplatné řešení Rozhodnutí o řešení

MARC 21

Pokud se souběžný název nachází v hlavním prameni popisu, uvádíme ho do pole 245 a do pole 246 s indikátory 31.

245 10 $a Krkonoše = $b Riesengebirge
246 31 $a Riesengebirge

Pokud je souběžný název převzat odjinud než z hlavního pramene popisu (= v hlavním prameni popisu není uveden), patří do poznámky. Ve formátu MARC 21 to znamená, že ho zapisujeme do pole 246 s prvním indikátorem 1 a druhým indikátorem prázdným. V podpoli $i uvedeme, ze kterého místa dokumentu byl souběžný název převzat. Tak se údaj zobrazí jako poznámka a zároveň bude vyhledatelný.

245 10 $a Krkonoše
246 1# $i Souběžný název na obálce:
              $a Riesengebirge

Pokud název skutečně není nikde v publikaci výslovně uveden, verzi v jiném jazyce můžeme zapsat do pole 242 jako překlad názvu dodaný katalogizační agenturou.

-------------------

UNIMARC

Pokud se souběžný název nachází na titulní stránce, uvádíme ho do pole 200, podpole $d a do pole 510 s prvním indikátorem 1.

200 1# $a Krkonoše $d = Riesengebirge
510 1# $a Riesengebirge

Pokud je souběžný název převzat odjinud než z hlavního pramene popisu, zapisujeme ho v poznámce v poli 312 a zároveň v poli 510 jako selekční údaj.

200 1# $a Krkonoše
312 ## $a Souběžný název na obálce: Riesengebirge
510 1# $a Riesengebirge

Pro překlad názvu (v případě, kdy název není v publikaci nikde přímo uveden) používáme pole 541.

 

Návrh řešení

Pokud se název v jiném jazyce nachází na titulní stránce, uvádíme ho jako souběžný název. Pokud se nachází na jiném místě publikace, můžeme ho uvést ve formátu MARC 21 do pole 246 jako variantní název s použitím příslušného indikátoru nebo s návěštím v podpoli $i (např.: Název v tiráži, Název v anotaci apod.) Pokud název skutečně není nikde v publikaci výslovně uveden, můžeme ho zapsat do pole 242 jako překlad názvu dodaný katalogizační agenturou.

Ve formátu UNIMARC používáme některé z polí určených pro variantní názvy (510-516), případně pole 517 doplněné o poznámku v poli 312. Pro překlad názvu (v případě, kdy název není v publikaci nikde přímo uveden) používáme pole 541.

Komentáře

Domnívám se, že souběžné názvy, které se vyskytují v hlavním prameni popisu (tj. u VŠ prací na titulní stránce) se zapisují do pole MARC21/245$b (viz AACR2R 1.1D1) Souběžné názvy, které se vyskytují mimo hlavní pramen popisu se zapisuji do poznámky (viz AACR2R 1.1D4). V obou případech (tj. bez ohledu na to, kde se v publikaci vyskytují, protože pořád jde o souběžné názvy = názvy v jiném jazyce) se pak zapisují do pole 246 s hodnotou druhého indikátoru 1. Tj. i když je souběžný název uveden v tiráži měl by být zapsán v poli 246 s hodnotou druhého indikátoru 1 (= souběžný název) a ne s navěštím $iNázev v tiráži.

23. 03. 2009 12:00

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena