Dotaz #392

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu tištěné monografie (MON)
Odesláno 11. 07. 2008
MARC 21
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 28. července 2008

Neplatné řešení: je vhodné najít podobný dotaz v novějších platných materiálech


Charakteristika problému

Pokud není kniha číslována je možno použít zápis "1 sv. (nestránkován)" viz Příručka k AACR2, revize 1988 / Margaret F. Maxwell. Praha : Národni knihovna, 1995. strana 106 nebo je třeba striktně dodržovat pravidlo 2.5B7

Neplatné řešení Rozhodnutí o řešení

Dotaz odkazuje na pravidla AACR2R, dále se nereviduje.

Platné řešení viz příručka Katalogizace podle RDA ve formátu MARC 21.

Návrh řešení

Pokud není kniha stránkována, platí v plném rozsahu pravidlo 2.5B7 AACR2R.

Pravidlo 2.5B7, tak jak je interpretováno LC v Příručce k AACR2, revize 1988 od Margaret F. Maxwell, se používá při retrokonverzi bibliografických záznamů, pokud údaj o stránkování chybí apod.

 

Komentáře

Doporučuji připustit i zkrácenou formu "1 sv. (nestr.)" a to i do budoucna (pro retrokonverzi záznamů, kde údaj o stránkování chybí). Ve stanovisku odp. prac. je uvedeno "bylo používáno", což by mohlo implikocvat, že už se používat nemá.

14. 07. 2008 12:00

Drobná připomínka ke Stanovisku č. 1 - "nestr." není povolená zkratka viz http://www.nkp.cz/pages/fond_def_zkra.htm

20. 07. 2008 12:00

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena