Dotaz #324

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu všeobecný popis (XXX)
Odesláno 05. 01. 2007
MARC 21 580, 787
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 22. ledna 2007

Charakteristika problému

Dotaz pro FORMÁT MARC 21 Mám seriál s ISSN. V jeho rámci je jedno jeho číslo vydáno jako sborník z konference, ale není mu přiřazeno ISBN a ISSN je shodné s ISSN daného seriálu. Na titulním listu je uváděn název seriálu a další náležitosti a na dalším listu je pak uveden název konference, její pořadatel, kdy se konala, ... Jak, prosím, zapsat toto číslo seriálu, aby to bylo najitelné i podle názvu sborníku, příp. názvu dané akce?

Rozhodnutí o řešení

Dotaz byl zpracováván před přechodem na katalogizační pravidla RDA.
Řešení je vhodné ověřit v příručce příručce Katalogizace podle RDA ve formátu MARC 21 a v dalších instrukcích na stránkách Katalogizační politika, případně v dotazech od čísla 592 výše.

V daném případě jde o monografické číslo vydané v rámci seriálu.

Pro tento seriál se vytvoří (pokud již neexistuje) seriálový bibliografický záznam.

Pro monografické číslo, vydané v rámci seriálu, se vytvoří samostatný monografický bibliografický záznam, se pomocí propojovacího pole 787 (MARC 21) / 311 a 488 (UNIMARC) propojí k seriálovému záznamu.

V seriálovém záznamu je vhodné vytvořit obecnou poznámku MARC 21/500 např. Některé sv. s vlastními názvy popsány monograficky.

Dílčí příklad z databáze NKC:
Seriálový záznam obsahující informaci o vydávaných monografických číslech k seriálu
FMT SE
008 990715c19769999xr-ar--e------0---a0mul--
022 |a 0231-5823
24500 |a Archaeologia historica
260 |a V Brně : |b Muzejní a vlastivědná společnost ; |a v Praze : |b Archeologický ústav Akademie věd České republiky, |c [1976]-
300 |a ^^^sv. ; |c 24 cm
310 |a Ročenka
500 |a Jednotlivé sv. mají ISBN
500 |a Některé sv. s vlastními názvy popsány monograficky
500 |a Popsáno podle: č. 23 (1998)
546 |a Text v různých jazycích
9101 |a ABA001 |s č. 6-12, 15-26, 27 mono, 29-31 mono- |t n

Monografický záznam propojený k záznamu o seriálu
FMT BK
24510 $aSborník příspěvků přednesených na XXXVII. konferenci archeologů středověku České republiky a Slovenské republiky s hlavním zaměřením na raně středověká centra, jejich podobu a vývoj :
$bChrudim 19.-22. září 2005 / $ceditoři Vladimír Nekuda, Zdeněk Měřínský, Pavel Kouřil
260 $aV Brně :$bMuzejní a vlastivědná společnost,$cc2006
300 $a455 s. :$bil., mapy, portréty, plány ;$c 24 cm
787 08 $iMonografické č. k seriálu: $tArchaeologia historica$x0231-5823$g31/06

Podrobnější výklad ke zpracovávání monografických čísel vydávaných v rámci seriálu zde:
http://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-fondu/schvalene-materialy/monotemc-08

Návrh řešení

V daném případě jde o monografické číslo vydané v rámci seriálu.
Pro toto monografické číslo se vytvoří monografický bibliografický záznam, který mimo obvyklé údaje bude obsahovat poznámku 580 a pomocí pole 787 se propojí k seriálovému záznamu.
V seriálovém záznamu je vhodné vytvořit obecnou poznámku Některá čísla vycházejí monograficky
(Pokud jde o monografické číslo k pravému periodiku, obvykle se používají pole 770 a 772, pole 787 je zjednodušním pro nepravá periodika).

Příklad (monografické číslo)
245 00 $aSchodištní cykly velké věže hradu Karlštejna /$ceditor Zuzana Všetečková
260 $aV Praze :$bNárodní památkový ústav, $c2006
300 $a254 s.
580 $aPříl. časopisu Průzkumy památek, roč. 13 (2006)
787 18 $tPrůzkumy památek$x1212-1487

Komentáře

Ze Stanoviska odp. prac. není zcela zřejmé, zda se pro monografické číslo v rámci seriálu vytváří záznam seriálu + monografický záznam nebo jen monografický záznam. Není mi jasná poslední věta tj. věta v závorce - proč rozlišovat pravá a nepravá periodika; pole 770 a 772 bych použila spíše pro přílohy Uvedený příklad považuji spíše za přílohu než za monografické číslo. Jako příklad bych možná zvolila z báze NKC např. záznam sysno 001691259 (Sborník příspěvků přednesených na XXXVII. konferenci archeologů středověku ...) - jen nevím proč je název seriálu uváděn i jako edice (pole 440)
26. 01. 2007 12:00

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena