Dotaz #294

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu všeobecný popis (XXX)
Odesláno 19. 05. 2006
MARC 21 245 $c
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 5. června 2006

Charakteristika problému

Vážení kolegové, v jakém tvaru se uvádí editoři (nebo jiné zodpovědné osoby) při vyplňování údajů o odpovědnosti? Edited by, edited by, ed. by..? Je nějaké pravidlo pro psaní velkých a malých písmen a možnosti zkracování nebo se všechny údaje uvádí přesně podle zdroje popisu? Předem děkuji za odpověď. Jana Pojslová

Rozhodnutí o řešení

Dotaz byl zpracováván před přechodem na katalogizační pravidla RDA.
Řešení je vhodné ověřit v příručce příručce Katalogizace podle RDA ve formátu MARC 21 a v dalších instrukcích na stránkách Katalogizační politika, případně v dotazech od čísla 592 výše.

Údaje o odpovědnosti ... se zapisují ve formě v jednotce se vyskytující (1.1F, 2.1F2).

Psaní velkých písmen obecně - AACR2R, Příloha A Psaní velkých písmen.
Pro oblast údajů o odpovědnosti platí, že se (podle v příloze A obsažených instrukcí pro příslušný jazyk) píší s velkým počátečním písmenem všechna jména osob a korporací, šlechtické tituly, čestné tituly, iniciály společností, jež jsou součástí osobních jmen. U jiných slov se velké počáteční písmeno obecně nepíše (A.4F1 AACR2R ).

Zkracování - řídí se přílohou B Zkratky (podrobněji - včetně seznamu zkratek doplněného o české zkratky - viz edice Standardizace č. 18).
Podle této instrukce se v jakémkoli údaji o odpovědnosti používají pouze následující druhy zkratek:
- zkratky již použité v předepsaných pramenech popisu
- zkratky i.e., et al. a jejich ekvivalenty v jednotl. nelatinkových písmech

Dotazovaný slovní výraz "edited", uvedený jako součást údaje o odpovědnosti, se zapíše tak, jak je uveden v prameni popisu a s malým počátečním písmenem.

Návrh řešení

Údaje o odpovědnosti ... se zapisují ve formě v jednotce se vyskytující (1.1F, 2.1F2). Zkracování slov + psaní velkých a malých písmen - viz dále:

Psaní velkých písmen obecně - AACR2R, Příloha A Psaní velkých písmen.
!! Pro oblast údajů o odpovědnosti platí, že se (podle v příloze A obsažených instrukcí pro příslušný jazyk) píší s velkým počátečním písmenem všechna jména osob a korporací, šlechtické tituly, čestné tituly, iniciály společností, jež jsou součástí osobních jmen. U jiných slov se velké počáteční písmeno obecně nepíše.

Zkracování - řídí se přílohou B Zkratky (podrobněji včetně seznamu zkratek doplněného o české zkratky viz edice Standardizace č.18 s názvem AACR2R/UNIMARC : schválené české interpretace. s. 22-27. (vyd. NK ČR, 1999)
Podle této instrukce se v jakémkoli údaji o odpovědnosti používají pouze následující druhy zkratek:
- zkratky již použité v předepsaných pramenech popisu
- zkratky i.e., et al. a jejich ekvivalenty v jednotl. nelatinkových písmech

Pokud jde o slovní výraz "edited", uvedený jako součást údaje o odpovědnosti, zapíše se tak, jak je uveden v prameni popisu, a s malým počátečním písmenem.

Komentáře

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena