Dotaz #284

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu všeobecný popis (XXX)
Odesláno 20. 03. 2006
MARC 21 300
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 5. dubna 2006

Charakteristika problému

Ráda bych se zeptala, jak se zapisují římské číslice ve fyzickém popisu. Máme je vždy přepisovat na malé římské číslice? Nebo je uvádíme v podobě jaké jsou v knize?

Rozhodnutí o řešení

Dotaz byl zpracováván před přechodem na katalogizační pravidla RDA.
Řešení je vhodné ověřit v příručce příručce Katalogizace podle RDA ve formátu MARC 21 a v dalších instrukcích na stránkách Katalogizační politika, případně v dotazech od čísla 592 výše.

V údajích o rozsahu se římské číslice zapisují malými písmeny, i když v popisné jednotce jsou uvedeny velkými*.

*P.s.
Překlad instrukce C.2B3 AACR2R, bohužel, nebyl jednoznačný, a proto původně opominutá část českého překladu (poslední věta) byla hned v prvních erratech k českému vydání AACR2R opět doplněna - originál i errata viz dále:

Anglický originál části instrukce Příloha C. Číslovky
C.2B3.
When using roman numerals, give them in capitals except those used in paging or page references and those appearing in lowercase in the chief source of information or in quoted notes. Use lowercase roman numerals in paging or page references even when capitals appear in the item.
xliii, 289 s.

Errata:
Příloha C
s. 612, C.2B3 doplnit:
Ve stránkování nebo v odkazech na stránky se používají malé římské číslice, i když v popisné jednotce jsou velké.

Návrh řešení

Zápis římských číslic ve fyzickém popisu AACR2R zvlášt nespecifikují. Doporučujeme řídit se instrukcí C.2B3 (Příloha Číslovky):
"Římské číslice se uvádějí velkými písmeny, pokud nejsou použity při stránkování nebo odkazech na stránky či pokud jsou malými písmeny vytištěny v hlavním prameni popisu nebo v citovaných poznámkách."

Komentáře

Doporučuji řídit se celým pravidlem C.2B, kde se rozlišuje v oblasti fyzických údajů zápis římských číslic v rozsahu a v dalších fyzických údajích. A "lidský překlad" pravidla C.2B3 říká, že v rozsahu se používají malé římské číslice.
22. 03. 2006 12:00
Můj "lidský překlad" říká, že text "pokud nejsou [římské čís.] použity při stránkování" vylučuje pravidlo transkripce římských čísel na velká písm. právě u stránkování. Nebude anglický originál odstavce C.2B srozumitelnější? Kdo k němu máte přístup, prosím, vystavte ho sem.
22. 03. 2006 12:00
V erratech, která byla součástí "Fasciklu k dodatečnému zařazení do publikace" (fascikl obsahoval především překlad kapitol 3-11) je uvedeno: "s. 612 C.2B3 doplnit: Ve stránkování nebo v odkazech na stránky se používají malé římské číslice, i když v popisné jednotce jsou velké." PS: Přimlouvám se za nové vydaní českého překladu pravidel (orientace v dodatcích je stále obtížnější)
25. 03. 2006 12:00

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena