Dotaz #279

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu všeobecný popis (XXX)
Odesláno 14. 02. 2006
MARC 21 260 $b
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 28. února 2006

Charakteristika problému

Dobrý den, jméno nakladatele se zapisuje tak, jak je uvedeno v předepsaném prameni popisu. Znamená to tedy, že když je uvedeno celé jméno velkými písmeny např. ACADEMIA, píše se v tomto tvaru také do záznamu. Děkuji a přeji pěkný den Eva Horníčková

Rozhodnutí o řešení

Dotaz byl zpracováván před přechodem na katalogizační pravidla RDA.
Řešení je vhodné ověřit v příručce příručce Katalogizace podle RDA ve formátu MARC 21 a v dalších instrukcích na stránkách Katalogizační politika, případně v dotazech od čísla 592 výše.

Při zápisu jména nakladatele není nutné přesně dodržet psaní velkých písmen a interpunkci obsaženou ve jméně nakladatele. Velká počáteční písmena se zapisují podle přílohy A Psaní velkých písmen.
V automatizovaných rejstřících se jména nakladatelů zapsaná malými a velkými písmeny řadí pod sebou, systém je chápe jako dvě odlišné formy, proto je tedy pochopitelná snaha formu jména nakladatele při popisu sjednotit; doporučujeme pro tyto případy jednak databázi NKC Národní knihovny ČR (zvolit největší počet výskytů daného jména), event. databázi nakladatelů, kterou též spravuje Národní knihovna ČR.

Nakladatelství ACADEMIA se ohlašuje formou jména Academia.

Databáze nakladatelů viz zde

Návrh řešení

V automatizovaných rejstřících se jména nakladatelů zapsaná malými a velkými písmeny řadí pod sebou, systém je chápe jako dvě odlišné formy, proto je tedy pochopitelná snaha formu jména nakladatele při popisu sjednotit; doporučujeme pro tyto případy jednak databázi NKC Národní knihovny ČR (zvolit největší počet výskytů daného jména), event. databázi nakladatelů, kterou též spravuje Národní knihovna ČR.

Nakladatelství ACADEMIA se ohlašuje formou jména Academia.

Databáze nakladatelů viz zde

Komentáře

Do rubriky AACR2R prosím doplnit pravidlo 1.4D a možná i 1.4B4. Jinak v těchto případech postupujeme stejně jako u hlavního názvu viz pravidlo 1.1B1. Zapište hlavní název (tj. v našem případě jméno nakladatele) přesně, pokud jde o stylistické znění, pořadí a pravopis, není však nutné přesně dodržet psaní velkých písmen a interpunkci obsaženou v názvu (tj. jménu nakladatele). ... Velká písmena zapište podle přílohy A. ... - protože stejně jako u názvu jde i u jmen nakladatele často jen o grafickou úpravu.
19. 02. 2006 12:00

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena