Dotaz #276

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu všeobecný popis (XXX)
Odesláno 12. 01. 2006
MARC 21 260$c
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 27. ledna 2006

Charakteristika problému

Používá se v české katalogizační praxi volitelnost u pravidla 1.4F8 (dodatek 2002) či nikoliv? "1.4F8. Vročení u seriálů, integračních zdrojů a vícedílných popisných jednotek. Pokud první a/nebo poslední číslo, aktualizace nebo část nejsou dostupné, první a/nebo poslední datum neuvádějte. Informaci o začátku a/nebo ukončení vydávání uveďte v poznámce, pokud ji lze snadno zjistit (viz 1.7B9, 12.7B11.1). Volitelně, uveďte první a/nebo poslední datum vydání publikace, distribuce atd., pokud je lze snadno zjistit."

Rozhodnutí o řešení

Dotaz byl zpracováván před přechodem na katalogizační pravidla RDA.
Řešení je vhodné ověřit v příručce příručce Katalogizace podle RDA ve formátu MARC 21 a v dalších instrukcích na stránkách Katalogizační politika, případně v dotazech od čísla 592 výše.

Viz návrh řešení

Návrh řešení

"Volitelnost" u pravidla 1.4F8 (dodatek 2002) se používá.
Tzn., pokud lze snadno zjistit datum vydání prvního dostupného výtisku, nebo pokud poslední výtisk event. první a poslední výtisk není dostupný, ale známe jejich vročení, datum vydání se uvádí v 260 $c (MARC 21), v 210 $d (UNIMARC).

Komentáře

Souhlasím se stanoviskem odp. pracovníka
13. 01. 2006 12:00
Souhlasím se stanoviskem odp. pracovníka
13. 01. 2006 12:00

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena