Dotaz #272

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu všeobecný popis (XXX)
Odesláno 11. 12. 2005
MARC 21 500
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 13. října 2006

Charakteristika problému

Katalogizuji v programu KPWin. Dříve bylo zvykem přepisovat názvové údaje z titulního listu tak, aby se zachovalo jejich grafické členění, tedy s pomocí kolumnů (svislých čar). Je toto možné aplikovat také v KPWin a pakliže ano, jakým znakem (lomítko?). Jak tento problém řeší zpracovatelé starých tisků? Existuje nějaké datum, k němuž se grafická podoba titulního textu přepisuje a později již ne (např. do r. 1800)?

Návrh řešení:
Při popisu knih a starých tisků se grafické členění v názvových údajích (UNIMARC 200, M21 245)neuvádí. Je možné je ale zapsat do poznámky (UNIMARC 302, M21 500), jako dělicí znak se preferuje dvojitá svislice. Toto řešení se používá spíše v případě starých tisků vydaných do roku 1800. V budoucnu vyřeší tento problém digitalizace dokumentů.

Rozhodnutí o řešení

Dotaz byl zpracováván před přechodem na katalogizační pravidla RDA.
Řešení je vhodné ověřit v příručce příručce Katalogizace podle RDA ve formátu MARC 21 a v dalších instrukcích na stránkách Katalogizační politika, případně v dotazech od čísla 592 výše.

Při popisu knih a starých tisků se grafické členění v názvových údajích (UNIMARC 200, M21 245)neuvádí. Je možné je ale zapsat do poznámky (UNIMARC 302, M21 500), jako dělicí znak se preferuje dvojitá svislice. Toto řešení se používá spíše v případě starých tisků vydaných do roku 1800.
V budoucnu vyřeší tento problém digitalizace dokumentů.

Komentáře

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena