Dotaz #246

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu zvukové záznamy (ZVZ)
Odesláno 26. 04. 2005
MARC 21 245h
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 11. srpna 2005

Charakteristika problému

Dotaz se týká obecného označení druhu dokumentu, viz též dotaz 234. Pořadí podpolí je $a$n$p$h. Ale někdy se vyskytuje pořadí $a$b$n$p. V záznamu je další názvová informace celého souboru. Jaké je v těchto připadech pořadí podpolí? Nikde jsme nenašli příklad.

Návrh řešení:
245 10 $aDalibor :$bopera in 3 acts.$nCD 1,$pAct 1, act 2 (beginnig)$h[zvukový záznam] /$cBedřich Smetana 245 10 $aDvě vdovy =$bThe two widows : comic opera in 2 acts.$nCD 1,$pAct 1$h[zvukový záznam] /$cBedřich Smetana 245 00 $aChip :$belektronická příloha magazínu Chip$n2/01,$pGIS&GPS$h[elektronický zdroj]

Rozhodnutí o řešení

Viz návrh řešení.

Návrh řešení

Obecné označení druhu dokumentu OODD se v UNIMARCu zapisuje v poli 200 vždy za prvním hlavním názvem (pořadí podpolí 200$a $b atd.). MARC 21 více akceptuje pravidla AACR2R a ISBD, a proto je při zápisu údajů v poli 245 obtížnější stanovit správné pořadí podpolí z hlediska zařazení OODD.

OODD se má uvádět bezprostředně za hlavním názvem (nejčastější pořadí podpolí 245$a $h atd.). U některých popisných jednotek ale k hlavnímu názvu náleží i označení a název části, tj. v tomto případě se OODD uvádí až za poslední částí hlavního názvu (viz AACR2R 1.1C2), tj. za podpole $p (pořadí 245$a $n $p $h atd.). Obtížnější situace nastává, pokud je ještě v popisné jednotce podnázev – v tom případě se další názvová informace zapisuje za hlavním názvem nebo za tou částí hlavního názvu, k níž náleží (viz AACR2R 1.1E5), tj. buď za podpole $a nebo $n. Přináležitost další názvové informace k první nebo druhé části hlavního názvu by měla být jednoznačně dána postavením na hlavním prameni popisu. Jedině v případě, že by se další názvová informace vztahovala k první části hlavního názvu zapsané v podpoli $a, vklínilo by se podpole $b do hlavního názvu a dostalo se před OODD (pořadí podpolí 245$a $b $n $p $h atd.). Ve všech ostatních případech se další názvová informace zapisuje až za OODD (pořadí podpolí 245$a $n $p $h $b atd.). V doporučení ISBD(M) či ISBD(NBM) 1.4.4.7 je též uvedeno, že "v případě pochybnosti, ke kterému názvu náleží, se další názvová informace uvádí za hlavním názvem jako celkem". Jestliže se tedy vyskytne sebemenší pochybnost (a k pochybnostem dochází u speciálních dokumentů velmi často), doporučujeme zapisovat podnázev až za celý hlavní název, tj. až za obecné označení druhu dokumentu.

V prvním i druhém příkladu navrhovaného řešení (Dalibor, Dvě vdovy) jsou v poli 245 uvedeny jako názvy částí údaje (act 1, act 2 …), které lze považovat spíše za informace o úplnosti hudebního díla obsaženého v popisné jednotce, než za názvy částí, a jako takové se mohou zapsat do neformalizované poznámky k obsahu. Pokud zpracovatelská agentura má k dispozici celé hudební dílo (v obou příkladech vždy zřejmě na dvou CD), měl by se vytvořit jeden bibliografický záznam, ve kterém již není třeba informaci o úplnosti díla uvádět.

Ve formátu UNIMARC
200 1# $aDalibor$bzvukový záznam$eopera in 3 acts$fBedřich Smetana
300 ## $aObsahuje první a začátek druhého jednání

200 1# $aDvě vdovy$bzvukový záznam$d= The two widows$ecomic opera in 2 acts$fBedřich Smetana
300 ## $aObsahuje první jednání

200 1# $aChip$belektronický zdroj$h2/01$iGIS&GPS$eelektronická příloha magazínu Chip

Ve formátu MARC 21
245 10 $aDalibor$h[zvukový záznam] :$bopera in 3 acts /$cBedřich Smetana
500 ## $aObsahuje první a začátek druhého jednání

245 10 $aDvě vdovy$h[zvukový záznam] =$bThe two widows : comic opera in 2 acts /$cBedřich Smetana
500 ## $aObsahuje první jednání

245 00 $aChip.$n2/01,$pGIS&GPS$h[elektronický zdroj] :$belektronická příloha magazínu Chip
(v případě pochybnosti, zda další názvová informace náleží k první nebo druhé části hlavního názvu, zapíše se podnázev až za obecným označením druhu dokumentu; pouze v případě, že by z hlavního pramene popisu byl jasný vztah podnázvu k první části hlavního názvu, bylo by pořadí podpolí 245$a $b $n $p $h)

Pořadí podpolí v poli 245 je též řešeno v dotazu č. 234, neuvažuje se však v něm zápis podnázvu. Uvedený příklad v dotazu č. 234 je hudebnina pouze s číselným označením části, tj. bez významného názvu. Pro tento typ dokumentů se používá popis "shora" (viz společný záznam pro pět hudebnin s názvem České a slovenské hity 20. století zpracovaný v bázi NKC, sysno 1195530). Třetí díl hudebniny, tj. příklad z dotazu č. 234, je ve společném záznamu v bázi uveden v poznámce k obsahu.

Komentáře

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena