top
titulek
Dotazy ke katalogizaci

Zobrazení dotazu

Na této stránce si můžete prohlédnout celý dotaz včetně všech došlých připomínek.

Číslo dotazu: 446
Typ dotazu: všeobecný popis (XXX)
AACR2R: 12.7B8
UNIMARC: 311, 4XX
MARC 21: 530, 580, 76X, 780, 785, 787
Charakteristika problému: Jakým způsobem se zapisuje poznámka k údajům v polích 76X-78X? Kdy se používá indikátor ke generování poznámky, kdy podpole $i a kdy se poznámka zapisuje v polích 530 nebo 580?
Návrh řešení:
Odesláno: 11.6.2009
 
Došlé připomínky
Stanovisko č. 1: Se Stanoviskem odp. prac. souhlasím jen bych v bodu 3 Vytvořením poznámky v poli 580 nechala pouze případ „Sloučením s ... vznikl ...“ (což odpovídá původnímu materiálu z jednání), protože poznámka „Rozdělil se na ... a ...“ by se měla dát generovat tj. upravila bych text např. takto "... které vzniklo sloučením jiných periodik a bylo by tedy zapotřebí pro každý výskyt pole generovat jinou část textu poznámky („Sloučením s ... vznikl ...“)."
Stanovisko č. 2: xxx
 
Údaje Národní knihovny
Stav řešení: schváleno (SCHV)
Rozhodnutí o řešení:

Dotaz byl zpracováván před přechodem na katalogizační pravidla RDA.
Řešení je vhodné ověřit v příručce Katalogizace podle RDA ve formátu MARC 21, v dalších instrukcích na stránkách Katalogizační politika a v dotazech od čísla 592 výše.

   

V propojovacích polích 76X-78X se zapisují údaje o souvisejících bibliografických jednotkách.

Jedná se o selekční údaje, které musí být doplněny poznámkou vyjadřující, o jaký typ propojení se jedná.
Poznámka se v těchto případech může vytvářet několika způsoby:

 1. Použitím prvního indikátoru „0“ (Poznámka se zobrazuje)

  Používá se obvykle u polí 780 a 785. Z příslušného pole se údaje zobrazí jako poznámka uvedená výrazem odvozeným z druhého indikátoru.
  Tento způsob se nedoporučuje používat ve složitějších případech blíže popsaných v bodu 3, kdy je vhodné vytvořit poznámku v poli 580.

  24500 $a EMP Jurisprudence
  78004 $t EMP
  $x1212-8589
  78004 $t Jurisprudence, vynutitelnost práva a právní praxe
  $x 1212-9909
  78500 $t Jurisprudence
  $x 1802-3843

 2. Použitím podpole $i

  Doporučuje se dávat tomuto způsobu přednost před použitím pole 580 všude tam, kde je to možné.
  Nepoužívá se u polí 780 a 785.

  24500 $a Severské listy
  $h [elektronický zdroj]
  77608 $i Tištěná verze 1998-2008:
  $tSeverské listy
  $x 1212-5385

 3. Vytvořením poznámky v poli 580

  V případech, kdy nelze použít žádnou z předchozích možností - zejména tehdy, když zapisujeme do polí 780 a 785 údaje o periodiku, které vzniklo sloučením jiných periodik a bylo by tedy zapotřebí pro každý výskyt pole generovat jinou část textu poznámky („Sloučením s ... vznikl ...“).
  Ale protože propojovací pole mohou sloužit při zobrazení jako cesta (prokliknutím) přímo na odkazovaný záznam, doporučuje se zároveň s 580 umožnit i zobrazení poznámky z polí 76X-78X použitím prvního indikátoru „0“ (záleží ovšem na možnostech knihovního systému).
  Znamená to, že údaj bude sice zobrazen duplicitně, ale pro uživatele se zjednoduší vyhledávání v databázi.

  24500 $a EMP
  580 $aPo sloučení s časopisem Jurisprudence, vynutitelnost
  práva a právní praxe vznikla EMP Jurisprudence
  78000 $t Evropské a mezinárodní právo
  $x 1210-3977
  78507 $t Jurisprudence, vynutitelnost práva a právní praxe
  $x 1212-9909
  78507 $t EMP Jurisprudence
  $x1801-2167

Případy, kdy není nutno vytvářet selekční údaj

Pokud je elektronický zdroj dostupný v jiné fyzické formě a v záznamu nejsou použita pole 76X-78X, potom se doporučuje zapsat poznámku do pole 530: $a Vydáno též v tištěné podobě

Další informace včetně ukázek zobrazení v OPACu jsou k dispozici na stránkách NK:
http://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-fondu/schvalene-materialy/bibliogrhistorie

UNIMARC

Ve formátu UNIMARC se jedná o pole z oblasti 4XX. Tento formát neumožňuje formulovat vlastní poznámku obdobou podpole $i zapsaného přímo uvnitř pole, proto v případě potřeby (=nestačí-li poznámka tak, jak je generovaná systémem u příslušného pole) katalogizátor má jedinou další možnost - zapsat vlastní poznámku do pole 311.

Stejně jako u formátu MARC 21 se doporučuje zobrazovat poznámku z pole 4XX vždy, aby to umožnilo přímý přístup k souvisejícímu záznamu.

Stanovisko odp. prac.:

V propojovacích polích 76X-78X se zapisují údaje o souvisejících bibliografických jednotkách.

Jedná se o selekční údaje, které musí být doplněny poznámkou vyjadřující, o jaký typ propojení se jedná.
Poznámka se v těchto případech může vytvářet několika způsoby:

 1. Použitím prvního indikátoru „0“ (Poznámka se zobrazuje)

  Používá se obvykle u polí 780 a 785. Z příslušného pole se údaje zobrazí jako poznámka uvedená výrazem odvozeným z druhého indikátoru.
  Tento způsob se nedoporučuje používat ve složitějších případech blíže popsaných v bodu 3, kdy je vhodné vytvořit poznámku v poli 580.

  24500 $a EMP Jurisprudence
  78004 $t EMP
              $x1212-8589
  78004 $t Jurisprudence, vynutitelnost práva a právní praxe
              $x 1212-9909
  78500 $t Jurisprudence
              $x 1802-3843

 2. Použitím podpole $i

  Doporučuje se dávat tomuto způsobu přednost před použitím pole 580 všude tam, kde je to možné.
  Nepoužívá se u polí 780 a 785.

  24500 $a Severské listy
              $h [elektronický zdroj]
  77608 $i Tištěná verze 1998-2008:
              $tSeverské listy
              $x 1212-5385

 3. Vytvořením poznámky v poli 580

  V případech, kdy nelze použít žádnou z předchozích možností - zejména tehdy, když zapisujeme do polí 780 a 785 údaje o periodiku, které vzniklo rozdělením/sloučením jiných periodik apod. a bylo by tedy zapotřebí pro každý výskyt pole generovat jinou část textu poznámky („Sloučením s ... vznikl ...“; „Rozdělil se na ... a ...“ atd.)
  Ale protože propojovací pole mohou sloužit při zobrazení jako cesta (prokliknutím) přímo na odkazovaný záznam, doporučuje se zároveň s 580 umožnit i zobrazení poznámky z polí 76X-78X použitím prvního indikátoru „0“ (záleží ovšem na možnostech knihovního systému).
  Znamená to, že údaj bude sice zobrazen duplicitně, ale pro uživatele se zjednoduší vyhledávání v databázi.

  24500 $a EMP
  580     $aPo sloučení s časopisem Jurisprudence, vynutitelnost
               práva a právní praxe vznikla EMP Jurisprudence
  78000 $t Evropské a mezinárodní právo
              $x 1210-3977
  78507 $t Jurisprudence, vynutitelnost práva a právní praxe
              $x 1212-9909
  78507 $t EMP Jurisprudence
              $x1801-2167

Případy, kdy není nutno vytvářet selekční údaj

Pokud je elektronický zdroj dostupný v jiné fyzické formě a v záznamu nejsou použita pole 76X-78X, potom se doporučuje zapsat poznámku do pole 530: $a Vydáno též v tištěné podobě

 

Další informace včetně ukázek zobrazení v OPACu jsou k dispozici na stránkách NK

 

UNIMARC

Ve formátu UNIMARC se jedná o pole z oblasti 4XX. Tento formát neumožňuje formulovat vlastní poznámku obdobou podpole $i zapsaného přímo uvnitř pole, proto v případě potřeby (=nestačí-li poznámka tak, jak je generovaná systémem u příslušného pole) katalogizátor má jedinou další možnost - zapsat vlastní poznámku do pole 311.

Stejně jako u formátu MARC 21 se doporučuje zobrazovat poznámku z pole 4XX vždy, aby to umožnilo přímý přístup k souvisejícímu záznamu.

Konec připomínkování: 29.6.2009

únor 2000 Mgr. E. Lichtenbergová | Na titulní stranu aplikace | Na hlavní stranu | Nahoru |


O Národní knihovně || Odborné činnosti || Publikační činnost || Aktuálně ||
Slovanská knihovna || Informace pro uživatele || Služby || Knihovní fondy ||
Katalogy a databáze || Referenčni centrum
Informace pro knihovny a vydavatele
Copyright (c) 2000 - Národní knihovna ČR, Internet SERVIS, a.s., 2B
All rights Reserved