top
titulek
Dotazy ke katalogizaci

Zobrazení dotazu

Na této stránce si můžete prohlédnout celý dotaz včetně všech došlých připomínek.

Číslo dotazu: 444
Typ dotazu: všeobecný popis (XXX)
AACR2R: 1.4F, 12.3, 12.4F, 12.7B11
UNIMARC: 100, 207, 210, 315
MARC 21: 008, 260, 362, 500
Charakteristika problému: Jakým způsobem se uvádí číslování a datum vydání u seriálů? Co přesně znamená indikátor u číslování (pevné číslování/bez pevného číslování)?
Návrh řešení:
Odesláno: 8.6.2009
 
Došlé připomínky
Stanovisko č. 1: Nesouhlasím se stanoviskem odpovědného pracovníka z těchto důvodů:

1) Zápisem zjištěného prvního nebo posledního svazku do pole 362 s hodnotou prvního indikátoru „1“ se při zobrazení záznam stává nepřehledný. Kromě toho se jedná o vydedukovaný postup, protože tato problematika není v AACR2R řešena.

2) Možností zápisu pravděpodobného data do hranatých závorek v poli 260$c není dodržena podmínka uvedená u volitelnosti pravidla 1.4F8.

Zdůvodnění je uvedeno v příloze mailu v rámci konference Katpol.

L. Benešová
(oddělení zpracování speciálních dokumentů, NK ČR

Stanovisko č. 2: Souhlasím s větší části s názorem odpovědného pracovníka a se závěry pracovní skupiny. Zápis se mi zdá přehledný a srozumitelný a dle mého názoru není v rozporu s pravidly. Nesouhlasím jen s příkladem 4. Podle mne by se tady dal použít zápis alespoň pravděpodobného století, odkdy časopis vychází: 008 d19uu2004 362 1# $a Vydávání ukončeno Bd. 24 260 $a Berlin : $b Springer $c[19--]-2004 500 $a Popsáno podle: Bd. 22 (2002)
Stanovisko č. 3: Též souhlasím se stanoviskem odpovědného pracovníka+s opravou příkladu č. 4. Ad 1) Údaj o číslování zjištěný z jiného zdroje patří do pole 362 (indikátor 1) podle specifikace indikátoru 1 v manuálu MARC21. Ad 2)Naopak "neúplná, přibližná nebo fiktivní data se v poli nezapisují" (viz definice a použití pole 362 v MARC21). To tedy nahrává zápisu pravděpodobných dat do hranatých závorek ve 260$c v souladu s pravidlem 1.4F7. Potom by tedy zmiňovaný příklad uvedený u pravidla 12.4F1 nemusel být matoucí.
Stanovisko č. 4: Ad 1)V MARC21 manualu je v Definici a pouziti pole u pole 362 uvedeno "Pole obsahuje zacatek/ukonceni cislovani popisne jednotky a/nebo oznaceni poradi kazde casti. ... Pokud byl udaj ziskan z jineho zdroje nez z prvniho a/nebo posledniho svazku vydaneho dokumentu, uvadi se jako volne formulovana poznamka ..." coz chapu tak, ze udaje se zapisuji do pole 362 s hodnotou prvniho indikatoru 1 - odpovidaji tomu i priklady. Na druhe strane se v MARC21 manual v textu k poli 362 mluvi na nekolika mistech o datu (datum) coz dle meho nazoru odpovida AACR2R pravidlo 12.7B11.1 Myslim si, ze pole 362 hodnota prvniho indikatoru 1 je mozno pouzit v obou techto situacích Viz též CONSER Cataloging Manual Part 1 Module 8.1 Fritz, Deborah. Cataloging with AACR2R and MARC21. Chicago : ALA, 2004. Ad) Protože AACR2R ani MARC21 neresi tuto problematiku jednoznacne (jsou mozne ruzne vyklady tehoz) bude to chtit pragmaticke rozhodnuti.
 
Údaje Národní knihovny
Stav řešení: schváleno (SCHV)
Rozhodnutí o řešení:

Dotaz byl zpracováván před přechodem na katalogizační pravidla RDA.
Řešení je vhodné ověřit v příručce Katalogizace podle RDA ve formátu MARC 21, v dalších instrukcích na stránkách Katalogizační politika a v dotazech od čísla 592 výše.

   

Dotaz byl zpracováván před přechodem na katalogizační pravidla RDA.
Řešení je vhodné ověřit v příručce Katalogizace podle RDA ve formátu MARC 21, v dalších instrukcích na stránkách Katalogizační politika a v dotazech od čísla 592 výše.

   

Pokud popisujeme s prvním (v případě ukončeného vydávání i s posledním) číslem v ruce, považujeme údaje za ověřené; pak je uvedeno:

pro MARC 21
- číslo/a v poli 362 s prvním indikátorem 0
- rok/y v poli 260 $c

pro UNIMARC
- číslo/a v poli 207 s druhým indikátorem 0
- rok/y v poli 210 $d

--------------------

AACR2 umožňují dva způsoby zápisu data vydání v případě, kdy seriál nebyl popisován s prvním/posledním číslem v ruce (viz pravidlo 1.4F8):

pro MARC 21
- rok nezapisovat do oblasti nakladatelských údajů (pole 260), ale do poznámky (shrnuje se do jedné poznámky údaj o číslování a údaj o datu vydání a ve formátu MARC 21 se zapisují společně v poli 362 s prvním indikátorem 1)
- podle českých interpretací se u nás používá volitelné pravidlo: POKUD LZE DATUM SNADNO ZJISTIT, UVÁDÍME HO DO OBLASTI NAKLADATELSKÝCH ÚDAJŮ (pole 260 $c) V HRANATÝCH ZÁVORKÁCH

pro UNIMARC
- rok nezapisovat do oblasti nakladatelských údajů (pole 210), ale do poznámky (shrnuje se do jedné poznámky údaj o číslování a údaj o datu vydání a ve formátu UNIMARC se zapisují společně v poli 207 s druhým indikátorem 0)
- podle českých interpretací se u nás používá volitelné pravidlo: POKUD LZE DATUM SNADNO ZJISTIT, UVÁDÍME HO DO OBLASTI NAKLADATELSKÝCH ÚDAJŮ (pole 210 $d) V HRANATÝCH ZÁVORKÁCH

--------------------

V případě, kdy nepopisujeme podle prvního/posledního čísla a patřičné údaje zjistíme:

- nemáme-li v ruce první číslo, v poli 500 zapíšeme poznámku „Popsáno podle“
- rok/y zjištěný/é z jiného zdroje v poli 260 $c se zapíší v hranaté závorce
- údaj o číslování uvedeme v poli 362 s prvním indikátorem 1
- pokud máme zjištěný pouze jeden z údajů, mohou se zapsat dva výskyty pole 362, jeden s indikátorem 0, druhý s indikátorem 1

Pokud dokážeme datum určit alespoň částečně, uvedeme tu část, kterou známe. V případě nejistoty, zda je rok správně, zapíšeme otazník. Pouze tehdy, když se nepodaří zjistit ani část data, ponecháme místo pro údaj prázdné.

 • 008 d19842001
  260 $c 1984-[2001?]
 • 008 c198u9999
  260 $c [198-]-
 • 008 d19uu2005
  260 $c [19--]-2005
 • 008 d19842uuu
  260 $c 1984-[2---]

  (Tuto variantu uvádíme opravdu výjimečně, obvykle je možné určit alespoň století.)
 • 008 duuuu2005
  260 $c -2005

(Obdobně pro UNIMARC, pole 100 a 210)

Roky se snažíme zjistit, ale nedopočítáváme je. Máme-li v ruce svazek 10
z roku 2000, neznamená to, že námi katalogizované periodikum začalo vycházet v r. 1991. Mohla se změnit periodicita a/nebo způsob číslování, mohl se také změnit název seriálu a např. pro roky 1991-1995 existuje jiný samostatný záznam.

Do přebíraných záznamů nezasahujeme, tj. není třeba převádět údaje „ověřené s dokumentem v ruce“ na údaje „zjištěné z jiných zdrojů“ (=měnit indikátor, přidávat hranaté závorky apod.). Stačí doplnit lokální údaje. Opravujeme pouze evidentní chyby.

--------------------

Příklady – MARC 21:

 1. Stále vychází, nemáme v ruce 1. číslo, zjistíme z jiného zdroje
  008 c19849999
  260 $a Berlin :
          $b Springer,
          $c [1984]-
  362 1# $a Vydávání zahájeno Bd. 4
  500 $a Popsáno podle: Bd. 22 (2002)
 2. Ukončeno, máme v ruce jen 1. číslo, poslední číslo zjistíme
  008 d19842004
  260 $a Berlin :
          $b Springer,
          $c 1984-[2004]
  362 0# $a Bd. 4-
  362 1# $a Vydávání ukončeno Bd. 24
 3. Ukončeno, nemáme v ruce ani první, ani poslední číslo, obě zjistíme
  008 d19842004
  260 $a Berlin :
          $b Springer,
          $c [1984-2004]
  362 1# $a Vydávání zahájeno Bd. 4; ukončeno Bd. 24
  500 $a Popsáno podle: Bd. 22 (2002)
 4. Ukončeno, nemáme v ruce ani první, ani poslední číslo, poslední zjistíme
  008 duuuu2004
  260 $a Berlin :
          $b Springer
          $c –[2004]
  362 1# $a Vydávání ukončeno Bd. 24
  500 $a Popsáno podle: Bd. 22 (2002)

--------------------

Příklady – UNIMARC:

UNIMARC neumožňuje použít pro číslování dva výskyty pole 207. V tomto případě má přednost údaj s indikátorem „0“ (pevné číslování) a dodatečně zjištěný údaj zapisujeme do poznámky v poli 306 (podle AACR2, pravidla 1.7B9, se tento údaj považuje za poznámku k nakladatelským údajům) – viz příklad 2.

 1. Stále vychází, nemáme v ruce 1. číslo, zjistíme z jiného zdroje
  100 a19849999
  207 #1 $a Vydávání zahájeno Bd. 4
  210 $a Berlin :
          $c Springer,
          $d [1984]-
  315 $a Popsáno podle: Bd. 22 (2002)
 2. Ukončeno, máme v ruce jen 1. číslo, poslední číslo zjistíme
  100 b19842004
  207 #0 $a Bd. 4-
  210 $a Berlin :
          $c Springer,
          $d 1984-[2004]
  306 $a Vydávání ukončeno Bd. 24
 3. Ukončeno, nemáme v ruce ani první, ani poslední číslo, obě zjistíme
  100 b19842004
  207 #1 $a Vydávání zahájeno Bd. 4; ukončeno Bd. 24
  210 $a Berlin :
          $c Springer,
          $d [1984-2004]
  315 $a Popsáno podle: Bd. 22 (2002)
 4. Ukončeno, nemáme v ruce ani první, ani poslední číslo, poslední zjistíme
  100 buuuu2004
  207 #1 $a Vydávání ukončeno Bd. 24
  210 $a Berlin :
          $c Springer
          $d –[2004]
  315 $a Popsáno podle: Bd. 22 (2002)
Stanovisko odp. prac.:

Pokud popisujeme s prvním (v případě ukončeného vydávání i s posledním) číslem v ruce, považujeme údaje za ověřené; pak je uvedeno:

pro MARC 21
- číslo/a v poli 362 s prvním indikátorem 0
- rok/y v poli 260 $c

pro UNIMARC
- číslo/a v poli 207 s druhým indikátorem 0
- rok/y v poli 210 $d

--------------------

AACR2 umožňují dva způsoby zápisu data vydání v případě, kdy seriál nebyl popisován s prvním/posledním číslem v ruce (viz pravidlo 1.4F8):

pro MARC 21
- rok nezapisovat do oblasti nakladatelských údajů (pole 260), ale do poznámky (shrnuje se do jedné poznámky údaj o číslování a údaj o datu vydání a ve formátu MARC 21 se zapisují společně v poli 362 s prvním indikátorem 1)
- podle českých interpretací se u nás používá volitelné pravidlo: POKUD LZE DATUM SNADNO ZJISTIT, UVÁDÍME HO DO OBLASTI NAKLADATELSKÝCH ÚDAJŮ (pole 260 $c) V HRANATÝCH ZÁVORKÁCH

pro UNIMARC
- rok nezapisovat do oblasti nakladatelských údajů (pole 210), ale do poznámky (shrnuje se do jedné poznámky údaj o číslování a údaj o datu vydání a ve formátu UNIMARC se zapisují společně v poli 207 s druhým indikátorem 0)
- podle českých interpretací se u nás používá volitelné pravidlo: POKUD LZE DATUM SNADNO ZJISTIT, UVÁDÍME HO DO OBLASTI NAKLADATELSKÝCH ÚDAJŮ (pole 210 $d) V HRANATÝCH ZÁVORKÁCH

--------------------

V případě, kdy nepopisujeme podle prvního/posledního čísla a patřičné údaje zjistíme:

- nemáme-li v ruce první číslo, v poli 500 zapíšeme poznámku „Popsáno   podle“
- rok/y zjištěný/é z jiného zdroje v poli 260 $c se zapíší v hranaté závorce
- údaj o čísle uvedeme v poli 362 s prvním indikátorem 1
- pokud máme zjištěný pouze jeden z údajů, mohou se zapsat dva výskyty   pole 362, jeden s indikátorem 0, druhý s indikátorem 1

Pokud dokážeme datum určit alespoň částečně, uvedeme tu část, kterou známe. V případě nejistoty, zda je rok správně, zapíšeme otazník. Pouze tehdy, když se nepodaří zjistit ani část data, ponecháme místo pro údaj prázdné.

 • 008   d19842001
  260   1984-[2001?]
 • 008   c198u9999
  260   [198-]-
 • 008   d19uu2005
  260   [19--]-2005
 • 008   d1uuu2005
  260   [1---]-2005
 • 008   duuuu2005
  260   -2005

(Obdobně pro UNIMARC, pole 100 a 210)

Roky se snažíme zjistit, ale neodpočítáváme je. Máme-li v ruce svazek 10
z roku 2000, neznamená to, že námi katalogizované periodikum začalo vycházet v r. 1991. Mohla se změnit periodicita a/nebo způsob číslování, mohl se také změnit název seriálu a např. pro roky 1991-1995 existuje jiný samostatný záznam.

--------------------

Příklady – MARC 21:

 1. Stále vychází, nemáme v ruce 1. číslo, zjistíme z jiného zdroje
  008 c19849999
  362 1# $a Vydávání zahájeno Bd. 4
  260 $a Berlin :
          $b Springer,
          $c [1984]-
  500 $a Popsáno podle: Bd. 22 (2002)
 2. Ukončeno, máme v ruce jen 1. číslo, poslední číslo zjistíme
  008 d19842004
  362 0# $a Bd. 4-
  362 1# $a Vydávání ukončeno Bd. 24
  260 $a Berlin :
         $b Springer,
         $c 1984-[2004]
 3. Ukončeno, nemáme v ruce ani první, ani poslední číslo, obě zjistíme
  008 d19842004
  362 1# $a Vydávání zahájeno Bd. 4; ukončeno Bd. 24
  260 $a Berlin :
         $b Springer,
         $c [1984-2004]
  500 $a Popsáno podle: Bd. 22 (2002)
 4. Ukončeno, nemáme v ruce ani první, ani poslední číslo, poslední zjistíme
  008 duuuu2004
  362 1# $a Vydávání ukončeno Bd. 24
  260 $a Berlin :
         $b Springer
         $c –[2004]
  500 $a Popsáno podle: Bd. 22 (2002)

--------------------

Příklady – UNIMARC:

UNIMARC neumožňuje použít pro číslování dva výskyty pole 207. V tomto případě má přednost údaj s indikátorem „0“ (pevné číslování) a dodatečně zjištěný údaj zapisujeme do poznámky v poli 306 (podle AACR2, pravidla 1.7B9, se tento údaj považuje za poznámku k nakladatelským údajům) – viz příklad 2.

 1. Stále vychází, nemáme v ruce 1. číslo, zjistíme z jiného zdroje
  100 a19849999
  207 #1 $a Vydávání zahájeno Bd. 4
  210 $a Berlin :
         $c Springer,
         $d [1984]-
  315 $a Popsáno podle: Bd. 22 (2002)
 2. Ukončeno, máme v ruce jen 1. číslo, poslední číslo zjistíme
  100 b19842004
  207 #0 $a Bd. 4-
  210 $a Berlin :
         $c Springer,
         $d 1984-[2004]
  306 $a Vydávání ukončeno Bd. 24
 3. Ukončeno, nemáme v ruce ani první, ani poslední číslo, obě zjistíme
  100 b19842004
  207 #1 $a Vydávání zahájeno Bd. 4; ukončeno Bd. 24
  210 $a Berlin :
         $c Springer,
         $d [1984-2004]
  315 $a Popsáno podle: Bd. 22 (2002)
 4. Ukončeno, nemáme v ruce ani první, ani poslední číslo, poslední zjistíme
  100 buuuu2004
  207 #1 $a Vydávání ukončeno Bd. 24
  210 $a Berlin :
         $c Springer
         $d –[2004]
  315 $a Popsáno podle: Bd. 22 (2002)
Konec připomínkování: 25.6.2009

únor 2000 Mgr. E. Lichtenbergová | Na titulní stranu aplikace | Na hlavní stranu | Nahoru |


O Národní knihovně || Odborné činnosti || Publikační činnost || Aktuálně ||
Slovanská knihovna || Informace pro uživatele || Služby || Knihovní fondy ||
Katalogy a databáze || Referenčni centrum
Informace pro knihovny a vydavatele
Copyright (c) 2000 - Národní knihovna ČR, Internet SERVIS, a.s., 2B
All rights Reserved