top
titulek
Dotazy ke katalogizaci

Zobrazení dotazu

Na této stránce si můžete prohlédnout celý dotaz včetně všech došlých připomínek.

Číslo dotazu: 3
Typ dotazu: všeobecný popis (XXX)
AACR2R: 1.1.G3, 1.6, 2.1B, 2.6
UNIMARC: 225, 410
MARC 21: 490, 800
Charakteristika problému: Popis sebraných spisů atd. (může se jednat o Sebrané spisy, Vybrané spisy, Dílo ... apod., event. o jejich cizojazyčné ekvivalenty).

Určení hlavního názvu a zápis údaje Sebrané spisy" apod. v případě, je-li tento údaj uveden na titulní stránce, dále je uvedeno číselné označení dílu a několik názvů částí díla.

Návrh řešení:
Odesláno: 9.3.2000
 
Došlé připomínky
 
Údaje Národní knihovny
Stav řešení: schváleno (SCHV)
Rozhodnutí o řešení:

Dotaz byl zpracováván před přechodem na katalogizační pravidla RDA.
Řešení je vhodné ověřit v příručce příručce Katalogizace podle RDA ve formátu MARC 21 a v dotazech od čísla 592 výše.

   

MARC 21

a) Jednotlivé svazky mají vlastní názvy významné pro vyhledávání

245 10 $a Dopisy Dubence / $c Bohumil Hrabal
490 1# $a Sebrané spisy Bohumila Hrabala ; $v sv. 13
800 1# $a Hrabal, Bohumil, $d 1914-1997. $t Sebrané spisy

245 10 $a Filosofská historie / $c Alois Jirásek
490 1# $a Dílo Aloise Jiráska ; $v 13
800 1# $a Jirásek, Alois, $d 1851-1930. $t Dílo

245 10 $a Velký román / $c Ladislav Klíma
490 1# $a Sebrané spisy / Ladislav Klíma
800 1# $a Klíma, Ladislav, $d 1878-1928. $t Sebrané spisy

b) Svazek obsahuje více prací, které mají na titulní stránce vlastní názvy významné pro vyhledávání

245 10 $a Dekret kutnohorský ; $b Prokoš Bílinský ; Slečna Lichnická ;                    Břeněk Švihovský ; Poslední doby v Bílé věži
490 1# $a Sebrané spisy Jozefa Kajet. Tyla ; $v díl 1
700 12 $a Tyl, Josef Kajetán, $d 1808-1856. $t Prokoš Bílinský
700 12 $a Tyl, Josef Kajetán, $d 1808-1856. $t Slečna Lichnická
700 12 $a Tyl, Josef Kajetán, $d 1808-1856. $t Břeněk Švihovský
700 12 $a Tyl, Josef Kajetán, $d 1808-1856. $t Poslední doby v Bílé věži
800 1# $aTyl, Josef Kajetán, $d 1808-1856. $t Sebrané spisy

245 10 $a Svatby v domě ; $b Vita nuova ; Proluky / $c Bohumil Hrabal 490 1# $a Sebrané spisy Bohumila Hrabala ; $v sv. 11
700 12 $a Hrabal, Bohumil, $d 1914-1997. $t Vita nuova
700 12 $a Hrabal, Bohumil, $d 1914-1997. $t Proluky
800 1# $a Hrabal, Bohumil, $d 1914-1997.$t Sebrané spisy

c) Vlastní název svazku chybí nebo názvy svazků nejsou významné pro vyhledávání

245 10 $aSebrané spisy / $c V.I. Lenin
505 1# $a sv. 1. 1955. 220 s.

UNIMARC

a) Jednotlivé svazky mají vlastní názvy významné pro vyhledávání

200 1# $a Dopisy Dubence $f Bohumil Hrabal
225 0# $a Sebrané spisy Bohumila Hrabala $v sv. 13
410 #0 $1 700 #1 $a Hrabal $b Bohumil $f 1914-1997
              $1 2001# $a Sebrané spisy

200 1# $a Filosofská historie$fAlois Jirásek
225 0# $a Dílo Aloise Jiráska$v13
410 #0 $1 700 #1 $a Jirásek $b Alois $f 1851-1930
              $1 2001# $a Dílo

200 1# $a Velký román $f Ladislav Klíma
225 0# $a Sebrané spisy $f Ladislav Klíma
410 #0 $1 700 #1 $a Klíma $b Ladislav $f 1878-1928
              $1 2001# $a Sebrané spisy

b) Svazek obsahuje více prací, které mají na titulní stránce vlastní názvy významné pro vyhledávání

200 1# $a Dekret kutnohorský $a Prokoš Bílinský $a Slečna Lichnická               $a Břeněk Švihovský $a Poslední doby v Bílé věži
225 0# $a Sebrané spisy Jozefa Kajet. Tyla $v díl 1
410 #0 $1 700 #1 $a Tyl $b Josef Kajetán $f 1808-1856
              $1 2001# $a Sebrané spisy
423 #0 $1200 1# $a Prokoš Bílinský
              $1 700 #1 $a Tyl $b Josef Kajetán $f 1808-1856
423 #0 $1200 1# $a Slečna Lichnická
              $1 700 #1 $a Tyl $b Josef Kajetán $f 1808-1856
423 #0 $1200 1# $a Břeněk Švihovský
              $1 700 #1 $a Tyl $b Josef Kajetán $f 1808-1856
423 #0 $1200 1# $a Poslední doby v Bílé věži
              $1 700 #1 $a Tyl $b Josef Kajetán $f 1808-1856

200 1# $a Svatby v domě $a Vita nuova $a Proluky $f Bohumil Hrabal
225 0# $a Sebrané spisy Bohumila Hrabala $v sv. 13
410 #0 $1 700 #1 $a Hrabal $b Bohumil $f 1914-1997
              $1 2001# $a Sebrané spisy
423 #0 $1200 1# $a Vita nuova
              $1 700 #1 $a Hrabal $b Bohumil $f 1914-1997
423 #0 $1200 1# $a Proluky
              $1 700 #1 $a Hrabal $b Bohumil $f 1914-1997

c) Vlastní název svazku chybí nebo názvy svazků nejsou významné pro vyhledávání

200 1# $aSebrané spisy$fV.I. Lenin
327 1# $a sv. 1. 1955. 220 s.

DOTAZ OPRAVEN v červnu 2009 v souladu s rozhodnutím PS

Stanovisko odp. prac.:
Konec připomínkování: 30.11.-0001

únor 2000 Mgr. E. Lichtenbergová | Na titulní stranu aplikace | Na hlavní stranu | Nahoru |


O Národní knihovně || Odborné činnosti || Publikační činnost || Aktuálně ||
Slovanská knihovna || Informace pro uživatele || Služby || Knihovní fondy ||
Katalogy a databáze || Referenčni centrum
Informace pro knihovny a vydavatele
Copyright (c) 2000 - Národní knihovna ČR, Internet SERVIS, a.s., 2B
All rights Reserved