top
titulek
Dotazy ke katalogizaci

Zobrazení dotazu

Na této stránce si můžete prohlédnout celý dotaz včetně všech došlých připomínek.

Číslo dotazu: 131
Typ dotazu: tištěné monografie (MON)
AACR2R:
UNIMARC: 200, 310, 316, 481, 482
MARC 21: 245, 501
Charakteristika problému: Přívazky - instrukce popisu, změna návěští v poznámce.
Pro poznámku obsahující údaj o přívazcích bylo schváleno návěští "Přívazek" a "Přívazek k:" - viz sešit AACR2R/UNIMARC : schválené české intepretace (edice Standardizace, 4. 18, s. 20). Po zkušenostech při zpracování mnoha přívazků (rekatalogizace, retrokonverze) navrhujeme změnu formy návěští v poli 310 "Přívazek" na "Obsahuje přívazek/přívazky", a sice z důvodu větší srozumitelnosti pro uživatele.
Návrh řešení:
Odesláno: 7.3.2002
 
Došlé připomínky
Stanovisko č. 1: Navrhované řešení (změna návěští) je srozumitelnější pro uživatele. Také je zde jasně napsáno, že zpracování přívazků vydaných před r. 1801 se liší odzpracování později vydaných přívazků (u starých tisků se použijí pole 481, 482). Souhlasím s celým návrhem řešení, zdá se mi přínosný. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci
Stanovisko č. 2: 1) Do rubriky AACR2R prosím doplnit odkaz na pravidla 1.7B21 a 2.7B21 = Poznámka Vydáno s, která se dle Příručky k AACR2 / Margaret F. Maxwell s. 91 užívá jak pro přítisky tak pro přívazky - překlad návěští "Vydáno s." (v originále "With:") je bohužel zavádějící 2) V rubrice UNIMARC jsou uvedeny odkazy na nesprávná pole 3) Původní návěští "Přívazek:" považuji za dostatečně srozumitelné, navíc popisované dílo přívazek neobsahuje, přívazek je k němu spíše přivázán/připojen 4) Domnívám se, že jeden problém - přívazky, by měl být řešen jednotným způsobem bez ohledu na druh dokumentu tj. nikoli tištěné monografie pole 310 a staré tisky pole 316, 481 a 482. Takže navrhuji kompromisní řešení: pro všechny druhy dokumentů používat jednotně pole 481 a 482 (s tím, že tato pole nejsou povinná) a pole 316. Poli 316 bych dala přednost před polem 310, protože přívazek je záležitost týkající se vždy konkrétního exempláře. Pole 316 by mělo stejnou strukturu, která je užita v poli 310 v návrhu řešení (kvůli jednoznačnosti bych pouze doplnila, že před a za pomlčkou/dvěma spojovníky je mezera
Stanovisko č. 3: Ano, vzhledem k větší srozumitelnosti souhlasím.
Stanovisko č. 4: Původní návěští "Přívazek:", "Přívazky:" považuji za dostačující. Návěští "Obsahuje přívazek:"/"Obsahuje přívazky" rozhodně odmítám, protože je zavádějící. Podsouvá totiž představu, že dílo (uvedené v poli 200) ještě něco obsahuje. Možná by se dalo použít návěští 1) "Přívazek k dílu:"/"Přívazky k dílu:" nebo 2) "K dílu přivázáno:". V záznamu přívazku by v obou případech mohlo zůstat "Přívazek k:".
 
Údaje Národní knihovny
Stav řešení: schváleno (SCHV)
Rozhodnutí o řešení:

Dotaz byl zpracováván před přechodem na katalogizační pravidla RDA.
Řešení je vhodné ověřit v příručce příručce Katalogizace podle RDA ve formátu MARC 21 a v dalších instrukcích na stránkách Katalogizační politika, případně v dotazech od čísla 592 výše.

Přívazky jsou původně samostatně vydaná díla, spojená dodatečně vazbou, proto se pro každé dílo, obsažené v konvolutu (popisná jednotka obsahující přívazky), pořizuje samostatný záznam.
Jde o popis jedinečné knihovní jednotky, nelze v tomto případě aplikovat všechny zásady bibliografického popisu, tj. popisu všech exemplářů téhož vydání. Návěští "Obsahuje přívazek/přívazky" znamená, že tato konkrétní popisovaná knihovní jednotka obsahuje přívazky.

Popis přívazku:
UNIMARC
Každé dílo má svůj záznam, přičemž v záznamu 1. díla zapisujeme do pole 310 poznámku s návěštím "Obsahuje přívazek/přívazky:", a uvádíme zde název a autora dalšího díla (přívazku) s použitím interpunkce ISBD. I při více přívazcích se vyplňuje pouze jedno pole 310 s jedním podpolem $a, a sice s pomlčkou (nebo dvěma spojovníky)s oboustrannou mezerou mezi jednotlivými díly.
V záznamu druhého díla/dalších děl (přívazků) se též zapisuje pole 310, tentokrát s návěštím "Přívazek k:", za nímž následuje název a autor prvního díla.
Ošetření zápisu jednotky u přívazku je specifickou věcí každého systému.

Příklad 1:

1. záznam:
200 1# $aJejí mladší bratr$fnapsal Felix Téver
310 $aObsahuje přívazek: Hřích / napsal Jos. D. Konrád

2. záznam:
200 1# $aHřích$epovídka zbloudilého člověka$fnapsal Jos. D. Konrád
310 $aPřívazek k: Její mladší bratr / napsal Felix Téver

Příklad 2:

1. záznam:
200 1# $aSensační vynález profesora Ptáčníka$fRichard Rus
310 $aObsahuje přívazky: Kašpárek ministrem / Jaroslav Průcha -- Čím bys chtěl být / Vladimír Zákrejs

2. záznam:
200 1# $a Kašpárek ministrem$fJaroslav Průcha
310 $aPřívazek k: Sensační vynález profesora Ptáčníka / Richard Rus

3. záznam:
200 1# $aČím bys chtěl být$fVladimír Zákrejs
310 $aPřívazek k: Sensační vynález profesora Ptáčníka / Richard Rus

Při popisu starých tisků(tisky vydané před rokem 1801) se pro zápis přívazků používají pole 316 (poznámka k popisovanému exempláři starého tisku či prvotisku) a propojovací 481 a 482 (viz příručka: Katalogizace starých tisků 1501-1800 v Národní knihovně ČR. Praha : NK ČR, 2001)

MARC 21
Každé dílo má svůj záznam, přičemž v záznamu 1. díla zapisujeme do pole 501 poznámku s návěštím "Obsahuje přívazek/přívazky:", a uvádíme zde název a autora dalšího díla (přívazku) s použitím interpunkce ISBD. I při více přívazcích se vyplňuje pouze jedno pole 501 s jedním podpolem $a, a sice s pomlčkou (nebo dvěma spojovníky) s oboustrannou mezerou mezi jednotlivými díly.
Pro přívazek/přívazky se vytváří samostatný záznam/záznamy, a jejich součástí je též pole 501, tentokrát s návěštím "Přívazek k:", za nímž následuje název a autor prvního díla.
Ošetření zápisu jednotky u přívazku je specifickou věcí každého systému.

Příklad 1:

1. záznam:
245 10 $aJejí mladší bratr /$cnapsal Felix Téver
501 $aObsahuje přívazek: Hřích / napsal Jos. D. Konrád

2. záznam:
245 10 $aHřích :$bpovídka zbloudilého člověka /$cnapsal Jos. D. Konrád
501 $aPřívazek k: Její mladší bratr / napsal Felix Téver

Příklad 2:

1. záznam:
245 10 $aSensační vynález profesora Ptáčníka /$cRichard Rus
501 $aObsahuje přívazky: Kašpárek ministrem / Jaroslav Průcha -- Čím bys chtěl být / Vladimír Zákrejs

2. záznam:
245 10 $a Kašpárek ministrem /$cJaroslav Průcha
501 $aPřívazek k: Sensační vynález profesora Ptáčníka / Richard Rus

3. záznam:
245 10 $aČím bys chtěl být /$cVladimír Zákrejs
501 $aPřívazek k: Sensační vynález profesora Ptáčníka / Richard Rus

Při popisu starých tisků (tisky vydané před rokem 1801) se pro zápis přívazků používají pole 563 (Poznámka o vazbě) a propojovací pole 787 (Nespecifikované propojení).

Stanovisko odp. prac.: Změna návěští do podoby "Obsahuje přívazek/přívazky" byla schválena Pracovní skupinou pro jmenný popis v březnu 2002.
Konec připomínkování: 21.3.2002

únor 2000 Mgr. E. Lichtenbergová | Na titulní stranu aplikace | Na hlavní stranu | Nahoru |


O Národní knihovně || Odborné činnosti || Publikační činnost || Aktuálně ||
Slovanská knihovna || Informace pro uživatele || Služby || Knihovní fondy ||
Katalogy a databáze || Referenčni centrum
Informace pro knihovny a vydavatele
Copyright (c) 2000 - Národní knihovna ČR, Internet SERVIS, a.s., 2B
All rights Reserved