top
titulek
Dotazy ke katalogizaci

Podrobný průběh řešení dotazů

  1. Jakýkoliv uživatel vyplní formulář Vložení nového dotazu a odešle ho k zápisu do databáze.

  2. Dotaz se zapíše do databáze (v položce Stav řešení má nastaveno "přijato") a zároveň se vygeneruje e-mailová zpráva, která se pošle příslušnému pověřenému pracovníkovi. Ten je určen podle tříznakového Typu dotazu daného dotazu. Pověřený pracovník dotaz zkontroluje příp. doplní, a poté zahájí připomínkovací řízení, které zpravidla trvá 14 dní. V tuto chvíli je dotaz v položce Stav řešení označen jako "rozpracovaný".

  3. Po tomto doplnění dotazu pověřeným pracovníkem se odešle e-mailová zpráva do elektronické konference <katpol@cesnet.cz> s oznámením, že v databázi je dotaz na téma Typ dotazu a Charakteristika a že připomínkovací řízení trvá do určitého data (14 dní po doplnění dotazu pověřeným pracovníkem).

  4. Dokud pověřený pracovník přijatý dotaz nedoplní, není možné se k němu vyjádřit v připomínkování a dotaz je možné (po jeho vyhledání) pouze prohlížet. Připomínkovací proces začíná datem doplnění dotazu pověřeným pracovníkem a zpravidla končí 14 dní po tomto datu. V připomínkovacím procesu se může kdokoliv vyjádřit k danému dotazu prostřednictvím připomínkovacího formuláře.

  5. Po čtrnácti dnech vydá pověřený pracovník Rozhodnutí o řešení a změní Stav řešení dotazu na "schváleno". Tímto je ukončeno připomínkovací řízení a daný dotaz je možné si v databázi jen prohlížet. Opět se odešle e-mailová zpráva do elektronické konference <katpol@cesnet.cz>, tentokrát však s oznámením, že v databázi bylo rozhodnuto o řešení daného dotazu. V případě, že o příslušné věci ještě není po čtrnácti dnech rozhodnuto, pověřený pracovník vydá pouze Rozhodnutí o řešeníStav řešení ponechá jako "rozpracováno". V okamžiku, kdy je o věci definitivně rozhodnuto, vydá nové Rozhodnutí o řešeníStav řešení nastaví na "schváleno".

  6. Dotaz je vyřešen a je možné si ho jen prohlížet.

únor 2000 Mgr. E. Lichtenbergová | Na titulní stranu aplikace | Na hlavní stranu | Nahoru |


O Národní knihovně || Odborné činnosti || Publikační činnost || Aktuálně ||
Slovanská knihovna || Informace pro uživatele || Služby || Knihovní fondy ||
Katalogy a databáze || Referenčni centrum
Informace pro knihovny a vydavatele
Copyright (c) 2000 - Národní knihovna ČR, Internet SERVIS, a.s., 2B
All rights Reserved