top
titulek
Dotazy ke katalogizaci

Výsledky vyhledávání dotazu

Tato stránka obsahuje všechny dotazy (seřazené od nejmladšího, tedy naposledy vloženého, k nejstaršímu, tedy nejdříve vloženému), které vyhovují Vámi zadaným kritériím. Zobrazený dotaz je buď možné si prohlédnout celý včetně všech došlých připomínek anebo v závislosti na Stavu řešení k němu připomínku vznést.

Legenda:

 připomínkovat nebo zobrazit Dotaz lze jak zobrazit, tak připomínkovat (je ve stavu "rozpracováno").
 nelze připomínkovat - dotaz je přijatý Dotaz nelze připomínkovat, protože je teprve přijatý. Bude možné ho připomínkovat, až oprávněný pracovník Národní knihovny zahájí připomínkovací řízení.
 nelze připomínkovat - dotaz je schválený Dotaz nelze připomínkovat, protože je již schválený. Připomínkovací řízení skončilo. Můžete si jej pouze prohlédnout.

Počet odpovídajících dotazů: 1

Č. Charakteristika Typ Připomín-
kovat
Zobrazit
319 Prosím o upřesnění všech případů bibliografických záznamů, ve kterých se používají dvě skupiny konsp... VEC  nelze připomínkovat - dotaz je schválený  zobrazit

únor 2000 Mgr. E. Lichtenbergová | Na titulní stranu aplikace | Na hlavní stranu | Nahoru |


O Národní knihovně || Odborné činnosti || Publikační činnost || Aktuálně ||
Slovanská knihovna || Informace pro uživatele || Služby || Knihovní fondy ||
Katalogy a databáze || Referenčni centrum
Informace pro knihovny a vydavatele
Copyright (c) 2000 - Národní knihovna ČR, Internet SERVIS, a.s., 2B
All rights Reserved