Vyhledávání dotazů

Zrušit filtr

ID Description MARC 21 Typ Stav
751 Jaký kód bude zapsán v poli 008 na pozici 06 u knihy, která má rok vydání uveden jako rozpětí let např. 2014-2015 Podle MARC manuálu by měl být použit kód "m" podle schváleného dotazu č. 739 kód "q" 008 XXX Schváleno
739 Jak zapsat rok vydání, když je v knize uvedeno, že publikace byla vydaná v sezóně 2018/19? Máme z toho rok vydání pouze odvodit, tj. [2018 nebo 2019] nebo máme údaj převzít přesně podle dokumentu, tj.... 008, 264 XXX Schváleno
732 Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jak je to s psaním velkých písmen v poli 773, podpole g (zdrojový dokument) - zda psát velké nebo malé písmeno. U některých článků v databázi NK je malé písmeno (např... 773 XXX Schváleno
796 Popisovaná kniha má v tiráži uvedeno "První vydání 2017, Dotisk 2021". Pravděpodobně se jedná o stejné (první) vydání. Je nesprávné vytvořit pro tento dokument záznam, kde v poli 008 a 264 bude rok vy... 008, 250, 264 MON Schváleno
351 Máme-li dvě úplně stejné knihy, jedna je v pevné vazbě a je to 1 vyd. a druhá je brožovaná je jde o dotisk 1. vyd., vytvořime pro brožovaný dotisk nový záznam nebo vytváříme společný záznam? Pokud vyt... MON Schváleno
792 V materiálu k popisu dotisků (https://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne- cinnosti/zpracovani-fondu/katalogizacni-politika/dotisky-prosinec-2019) chybí pole 490/8XX. Jak je to s dotisky, když se mění název... 490, 500, 8XX MON Schváleno
700 Nakladatelství Philipp Reclam. Jak správně uvádět nakladatelství Philipp Reclam v době rozdělení Německa (a nakladatelství) na západní a východní? S místem v názvu, nebo bez? Philipp Reclam, nebo Phil... 264 XXX Schváleno
693 Opakovaně jsme se v knize setkali se soupisem/seznamem, který je nadepsán jako „rejstřík". Neodkazuje však na žádné konkrétní místo v publikaci. Měl by se v takovémto případě uvést v poli 008 a násled... 008, 500, 504 XXX Schváleno
674 Dobrý den, na TL sb. Das Erwachen der Völker, Berlin, Patria, 1901? je mimo editora a spoluprac. uvedeno 44 příjmení ilustrátorů (Adam - Alvarez-Dumont - Andreas- Arnault -...). Podle RDA se zapisují ... 100, 245, 700 XXX Schváleno
642 Zápis data copyrightu. Ve starších publikacích bývá datum copyrightu někdy uvozeno nikoli symbolem (C), ale slovem copyright. Zapisujeme i v tomto případě do pole 264 #4 $c před rok symbol (C) nebo se... 264 XXX Schváleno
294 Vážení kolegové, v jakém tvaru se uvádí editoři (nebo jiné zodpovědné osoby) při vyplňování údajů o odpovědnosti? Edited by, edited by, ed. by..? Je nějaké pravidlo pro psaní velkých a malých písmen a... 245 $c XXX Schváleno
281 Kniha k rekatalogizaci - vydáno 1958 v Bratislavě - formát MARC 21 - v poli 008 - jaký je správný kód země vydání? xo - Slovensko nebo xr - Česká rep. ? 008/15-17 XXX Schváleno
638 V záznamech NK je pro odkaz na digitalizovaný dokument používáno pole 911 (s podpoli a (sigla), d (zdigitalizováno) a u (link) nebo u starých tisků pole 856 s podpoli u (link) a y ("Digitalizovaný dok... 856, 911 XXX Schváleno
623 Dobrý den, publikace je sborník na určité téma. Na titulní straně je uveden editor a 6 překladatelů. Autoři uvedeni nejsou. Ve 245 podpole c bude editor a 6 překladatelů. Editor bude uveden i v 700, a... 245, 700 XXX Schváleno
617 Podle RDA se neuvádí v poli 300b počet např. ilustrací, pouze termín, a to s malým písmenem. Vzhledem k tomu, že podpoli b v analytickém popise nepředchází podpole a, pak vypadá katalogizační záznam n... 300 ANL Schváleno
711 Jak vytvářet/nevytvářet souborné záznamy, vyjde-li v jednom roce vícesvazková publikace (většinou prodejná jen jako celek), kde všechny svazky nemají stejné pořadí vydání, protože některé svazky vznik... 250, 500 XXX Schváleno
607 Je-li uvedeno v prameni popisu více míst vydání či jmen nakladatelů, je na úrovni minimálního záznamu povinné zapsat vždy jen první místo a první jméno. Myslí se prvním první v pořadí bez ohledu např.... 264 XXX Schváleno
330 Dobrý den, moc bych Vám prosila o zodpovězení dvou dotazů: 1) je-li v názvu pomlčka, píše se s oboustrannou mezerou nebo bez mezer ? 2) kniha není stránkovaná, je možno uvést pouze l sv (nestr.) nebo ... 245 XXX Schváleno
597 Dobrý den, co znamená symbol ° v poli 300c? Příklad: http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc;_number=000706553&local;_base=SKC kde je v MARC uvedeno 300 |a 309 s. ; |c 8° Děkuji. 300 MON Schváleno
577 Dobrý den, je správné všechna osobní jména uvedená na titulním listu uvádět do 700 vedlejší záhlaví? Nemám teď na mysli autora(y) knihy, ale další původce. (Např. dekor styling Venny Hladik ; food sty... 700 XXX Schváleno
529 Pod jakým rokem se katalogizují francouzské knihy, které mají na rubu tit. listu většinou copyright, a v tiráži bývá "dépot légal" a často rok jiný. Lze tento považovat z rok vydání nebo se užívá rok ... 008, 260 XXX Schváleno
484 Dobrý den, prosím, jak se správně popisuje v poli 300 rozsah děl, která obsahují listy popsané jen z jedné strany? 300 MON Schváleno
476 V kterých případech se používá obecné označení dokumentu "grafika"? Týká se to i katalogů výstav a pozvánek na výstavy? 245, 300 GRA Schváleno
283 Zapisuje se u jména, které neobsahuje příjmení před výrazem označujícím místo původu, bydliště, povolaní atd. čárka či nikoli. Příklad: AACR2R: Leonardo, da Vinci LC Authorities: 100 0# $aLeonardo,$cd... Autority 100, 400, 5... AUT Schváleno
468 Jak zkatalogizovat přítisky v tomto případě? Jsou tři díla: 1) Odveta 2) Intermezzo : komedie o 1 aktu / napsal K. Farkaš 3) Paní prefektová : komedie o 1 aktu / napsal E. Rada. První dílo nemá uveden... 245, 423 XXX Schváleno
467 Na tit. s. a v tiráži je chybně uvedeno křestní jméno autora (Cris Meyer) Na obálce je křestní jméno uvedeno správně (Chris Meyer) Jak zapíšeme jméno autora v poli 245 $c ? Podle AACR2 uvedeme za nepř... 245, 246 XXX Schváleno
433 Dobrý den, můžete mi prosím poradit, jak katalogizovat monografii (ve formátu UNIMARC), která ale vyšla jako příloha časopisu. Lze použít některé propojovací pole? Příklad: Dějiny floristického výzkum... 770, 772 XXX Schváleno
685 Časová dotace na uložení knihy do elektronického katalogu. Návrh řešení: Dobrý den, existuje nějaké odborné měřítko, za jakou dobu se podle katalogizačních pravidel uloží kniha do katalogu ve v... XXX Schváleno
694 Dobrý den, potřebujeme ujasnit, jestli a jak v souborném záznamu u vícesvazkových publikací a pokračujících zdrojů vyplňovat následující pole: 008 pozice 18-21 a 31 (ilustrace, rejstřík) 300 $b další ... 008, 041, 300, 500, ... XXX Schváleno
269 Zápis záhlaví v případě změny názvu akce pro seriálové zpracování pokračujících děl. Tento problém není v katalogizačních pravidlech řešen. Příkladem je konference s názvem prvního ročníku "Reliabilit... 111, 411 AUT Schváleno
696 Dotaz byl smazán (duplicitní k dotazu 695) XXX Schváleno
66 Letiště, železniční stanice. Návrh řešení: 60101$aRuzyně$cletiště : Praha, Česko 60102$aAéroport Charles de Gaulle$cPaříž, Francie 60101$aLibeň$cželezniční stanice : Praha, Česko 60101$aP... VEC Schváleno
647 Patří souběžné údaje stále do jednoho bloku podle jazyků nebo se s pravidly RDA praxe změnila? Zarazil mne záznam, který jsme si stáhli ze souborného katalogu (http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc;_... 245 XXX Schváleno
631 Dobrý den, prosím o radu, zda podle pravidel RDA zapsat editory sborníku konference vydaného v Indii do bibliografického záznamu. Na titulním listě není žádný údaj o odpovědnosti. Na rubu titulního li... 245, 700 MON Schváleno
184 Poznámky u vysokoškolských kvalifikačních prací - volba pole a začátek formalizované poznámky neboli které české vysokoškolské kvalifikační práce jsou považovány za disertace a poznámka se tudíž zapis... 502 XXX Schváleno
600 Prázdný dotaz XXX Schváleno
378 Jaký kód jazyka se používá pro staročeštinu? 008, 041 XXX Schváleno
606 Umožňují RDA i při zápisu jména nakladatele (stejně jako při zápisu místa vydání) vynechat předložky (v případě, že neovlivní pádové koncovky)? V knize na titulním listě je uvedeno „At the University ... 264 XXX Schváleno
376 Napište mi prosím,jaký kód MDT (pole 080,podpole 2)bych měla použít pro retrokonverzi, když nevím, z čeho bylo MDT převzato. kódy MDT VEC Schváleno
367 Publikace Žihadlo, autor Dick Francis, dotisk r. 2008 s ISBN počínající 978, na rubu titl l. rok vydání 2003. Může být u roku vydání 2003 zapsáno ISBN, začínající na 978, které je v knize uvedeno? Nap... 020, 260 $c, 500 XXX Schváleno
595 V poslední době se často objevují v poli 710 geografické pojmy s číslem geoautority (např. $aJihomoravský kraj (Česko : 2000-)$7ge129473)a bez autorské role. Náš systém (Verbis) však neumožňuje uvést ... 110, 710 XXX Schváleno
152 V ruských dokumentech bývá na titulním listu místo nakladatele uvedena tiskárna. Lze uvádět tiskárnu v poli 210c místo neexistujícího nakladatele? Příklad: Na TL: Moskva, V Universitetskoj tipografii ... 260 $b, 928 XXX Schváleno
797 Jak řešit situaci, kdy nakladatel přidělí ISBN (a následně pod ním i knihu ohlásí), ale v knize samotné ISBN chybí, protože jej autoři v procesu zpracování publikace zapomenou uvést přímo do knihy? 020 XXX Schváleno
360 Jakým způsobem přistoupit k údajům o autorovi, pokud byl dokument publikován kvůli cenzuře pod jiným autorem a nikoliv pod autorem skutečným? Např. v divadelní hře Tři v tom byl jako autor uveden Jiří... 245, 500, 100, 700 XXX Schváleno
745 Pokud se problematika týká dvou států, jaké geografické zpřesnění u PH "političtí vězni" a "váleční zajatci" se má při věcném popisu používat: země původu osob nebo země věznění? Je možné přidat k těm... VEC Schváleno
557 Řimské číslice používané s příjmením. Do jakých podpolí v záhlaví personálního jména (s indikátorem "1") zapisovat římské číslice. Návrh řešení: V případě osob narozených před rokem 1900 je pro... Pole 100, 400, 500, ... AUT Schváleno
339 1\. podotázka: Proč se v podpoli 856-u v záznamech NK ČR (zejména báze seriály) neuvádí celé URL včetně specifikace přenosového protokolu (http, https, ftp apod.)? Z technického hlediska je takové URL... 856 XXX Schváleno
95 Abecední řazení: CH nebo Ch Jedná se o českou odborné publikaci. Bibliografie obsahuje převážně zahraniční tituly. Řadí se např. autor "Charlesworth" mezi "Cameron" a "Clayton", anebo mezi "Hunt" a "I... XXX Schváleno
535 U knih vydaných v německu se mi již několikrát stalo, že držím v ruce několik exemplářů jednoho titulu, je tam uvedeno několik vydání, ale knihy jsou úplně stejné. ISBN je také stejné je nutné v tomto... 250 MON Schváleno
323 Dobrý den, zajímalo by nás, jaká přesná pravidla platí pro zpracování dílových publikací(populárně naučná literatura a beletrie) jako seriálu. Rozhodli jsme se pro tento krok až v tomto roce, díky nov... 245 XXX Schváleno