Vyhledávání dotazů

Zrušit filtr

ID Description MARC 21 Typ Stav
721 Přetisky pod novu značkou. Situace: velký nakladatelský dům koupí dvě menší nakladatelství, i jejich značky, a vydá knihu toho prvního pod značkou toho druhého, ale ISBN zachová stejné. Takže jde sice... 020, 264 MON Schváleno
714 Dobrý den, při zapisování knihy do fond jsme převzali záznam ze SK NK, ale dostáváme hlášení: 008 - Pole kódových údajů Chyba při ukládání Pole 008 musí mít délku 40 znaků. Různá hodnota v podpoli 264... 008 XXX Schváleno
704 Jakým způsobem popisujeme cykly samostatných románů typu „Bílá kněžka“, „Sága o Zaklínači“ apod.? Jedná se o románové řady vycházející v rámci nějakého tématického celku, kterým byl ze začátku nebo v ... 245, 246, 787 XXX Schváleno
634 Popisuji překlad sborníku, na titulní straně je uveden pouze editor, jednotliví autoři jsou až u příslušných příspěvků. Záznam tedy nemá hlavní záhlaví (100/110/111). Zapisuje se v tomto případě název... 130, 240 XXX Schváleno
627 Popisuji vícesvazkovou (dvoudílnou) publikaci se společným hlavním názvem a významnými názvy jednotlivých částí. Na titulní straně každé části je uveden společný hlavní název a editoři a autoři vztahu... 245, 700 MON Schváleno
297 Dobrý den, potřebovala bych vědět, jak se v Marcu zapisuje jmenné záhlaví, pokud je uvedeno jen příjmení autora a nedá se dohledat jméno. Jedná se o separát z r. 1923, celou publikaci nemáme a v národ... X00 XXX Schváleno
687 Jak postupovat v případě, kdy se nám údaje o odpovědnosti do podpole 245_c nevejdou? Podle pravidel RDA máme zapsat všechny autory a překladatele do zmiňovaného podpole. Zpracováváme katalog, který má... 245 XXX Schváleno
613 Kdy správně vyplňujeme pole 336 výrazem statický obraz? 336 XXX Schváleno
586 Máme dokument, kde titulní stránka je v ruštině, zbytek textu dokumentu je ve francouzštině. Je možnost uvést v kódovaných údajích pole 008 pozice 35-37 fre a současně na pozici 38 kód modifikace o? 008, 546 XXX Schváleno
322 Prosim o radu, zda architektonicky významné budovy davat do pole 651 nebo 610. Jedná se o výtvory známých architektů, významné dominanty města, bez korporativní subjektivity. Slouží buď jako sídla kor... 651 nebo 610 VEC Schváleno
829 Jaká hodnota bude uvedena v souborném otevřeném záznamu dvoudílné publikace v poli 008 "Datum vydání 1 (07 - 10)", pokud nemám 1. díl a druhý díl byl vydán např. v roce 2021? Uvádím správně na první... 008, 264, 300 XXX Schváleno
684 Jak přistupovat ke zpracování dvojjazyčných adaptací v analytickém záhlaví v poli 700? V souborném katalogu jsou nyní dva způsoby zpracování. PŘ.: 24510 |a Velký Gatsby = |b The great Gatsby / |c Fra... 700 XXX Schváleno
683 U anonymního díla je v knize uveden název originálu, který ale není dohledatelný v žádné zahraniční knihovně ani v žádných jiných zdrojích. Bude v tomto případě vytvořen unifikovaný název do pole 130?... 130, 240, 765 XXX Schváleno
763 Zkouška databáze XXX Schváleno
262 Kde bych mohla zjistit, jak je definováno pole 902, které se používá při katalogizaci iterací? 020, 902 XXX Schváleno
543 Do jakého pole by měl být zapisován údaj "Editio stereotypa". V záznamech v SK ČR se tento údaj objevuje jako další názvová informace, údaj o vydaní nebo údaj o edici. 250 XXX Schváleno
541 Místo vydání (Praha x V Praze) - publikace vydané nakladatelstvím Oeconomica. Údaje na tit. s.: nad názvem je uvedeno Vysoká škola ekonomická v Praze, pod názvem je logo nakladatelství + rok vydání ... 264 XXX Schváleno
630 Má se dle RDA uvést do údajů o vydání celá fráze, pokud je např. v publikaci uvedeno "First published 2013 by Palgrave Macmillan", nebo stačí "First published"? 250 XXX Schváleno
667 Jaký text uvádět do 856y, když je na webu volně dostupná kompletní monografie (např. v PDF) - Plný text nebo Digitální verze? 856 XXX Schváleno
531 Kdy vytváříme samostatné záznamy na stejné knihy s různými ISBN a kdy je popisujeme na jeden společný záznam? 020, 250, 260, 300, ... MON Schváleno
218 Náš dotaz se týká Návěští LDR. Jaký status záznamu ve znakové pozici 05 se používá při přebírání záznamů z NK nebo jiných knihoven? Platí status záznamu n jen pro úplně nový záznam? Mění se statusy zá... 05 XXX Schváleno
626 Dobrý den, rád bych ze zeptal na správný zápis vyskytující se, převážně, u ruských titulů: TL: Istorija russkoj sovetskoj literatury. Tom II. 1929-1941. Vlevo od TL: Istorija russkoj sovetskoj literat... 245 XXX Schváleno
526 Ve staré verzi ázerbájdžánštiny psané cyrilicí (azbukou) se písmeno „ə" (vypadá tedy jako malé „e" otočené o 180 stupňů) přepisovalo jako „ä". Toto písmeno se nyní objevuje i v nové verzi ázerbájdžá... 008, 041 XXX Schváleno
456 V publikacích německé provenience se často objevuje v oblasti údajů o vydání výraz "Tausend" (zkr. Tsd) s číselnou hodnotou, např.: 2. verb. Aufl., 11.-20. Tausend Co to přesně znamená, lze to uvést d... 250 XXX Schváleno
195 Sdělte, prosím, zda je nějaký rozdíl mezi : název z tiráže x název v tiráži. Děkujeme Matoušová, Volfová, Poláková JVK České Budějovice 246, 500 XXX Schváleno
618 Jaké role se mají dávat u akcí (konference, semináře) v polích 111/$4 a 711/$4? Aut nebo oth? Jiná vhodná role asi není. 111, 711 XXX Schváleno
602 Dobrý den, čtenáři ve veřejných knihovnách velmi často vyžadují informace vztahující se k označení pořadí konkrétního titulu z řady. To není problém v případě, kdy se taková informace nachází v dokume... 245, 490 MON Schváleno
62 Jak psát , když název a celá kniha v angličtině, ale tiráž s údaji o původcích v češtině (nejsou na tit. s.´) Cataloque of the library of the Czech institute of Egyptology v tiráži údaje o původcích: ... 245 $c MON Schváleno
435 Prosím o shrnutí, které autory dáváme do hlavního záhlaví (100) a které do vedlejšího (700). Jasní jsou spisovatelé, skladatelé u hudebnin, výtvarníci u reprodukcí děl, ale kteří další autoři s nějako... 100, 700 XXX Schváleno
418 V dotazu 304 je napsáno, že identifikátor kontrolního čísla v poli 003 obsahuje kód instituce/agentury, jejíž systémové číslo je uvedeno v poli 001. Pokud převezmeme záznam z jiné knihovny, přepíše se... 003 XXX Schváleno
417 Podle čeho se rozhodujeme, zda číslo části uvedeme do podpole "245n" nebo necháme jako součást hlavního názvu v popoli "a"? Viz např. nejednost záznamů v Souborném katalogu u publikace "Deník odbarven... 245 XXX Schváleno
414 Dobrý den, uvědomuji si, že už jednou bylo zodpovězeno, že obsahuje-li kniha frontispice, uvádí se tento údaj do poznámky. Mám však přeci jen dotaz ještě se této problematikly týkající. Katalogizuji z... 300, 500 XXX Schváleno
100 Jak vyplnit pole UNIMARCu 101 - jazyk dokumentu u překladových dokumentů, v případě že v se v deskriptivních údajích zmínka o překladu nenachází. Týká se starších záznamů vytvořených při retrokonverzi... 041, 500 XXX Schváleno
807 Nakladatel ve spojení s místem vydání ale ve frázi. V dotazu 800 se řešilo co s nakladatelem ve spojení s místem vydání, závěr byl, že rozdělit do příslušných podpolí. Ale zároveň bychom měli zapisova... 264 XXX Schváleno
404 Zápis souběžných názvů u divadelních programů. Název programu (v podpoli 245 $a) se obvykle skládá ze jména autora a názvu předváděného díla: 245 00 $aRichard Wagner, Bludný Holanďan Často divadelní... 245 $a, $b XXX Schváleno
318 Dobrý den, chtěli bychom se zeptat, zda byste nám mohli poradit, jakým způsobem bychom měli katalogizovat separáty a hlavně nálezové zprávy (zprávy týkající archeologických nálezů - které ale nejsou v... 580 XXX Schváleno
787 Vztahuje se zápis iniciál bez mezer v údajích o odpovědnosti také na případy, kdy jsou uvedeny pouze iniciály autora (např. v textu je napsáno E. B.)? Nebo by iniciála křestního jména a iniciála příjm... 245 XXX Schváleno
571 Dobrý den, prosím, může se vyskytovat v názvových údajích o edici dvojtečka? A když ano, tak v jakém případě? Děkuji Hlaváčková 490, 830 XXX Schváleno
569 Prosím o rozhodnutí, do kterého z polí MARC21 uvádět číslo DOI - Digital Object Identifier, tj. číslo pro identifikaci děl přístupných v digitální podobě - týká se odborných článků i monografií. Podle... 024, 856 XXX Schváleno
387 Jakou podobu má mít jméno autorky knihy Tělo v závěji - ISBN: 978-80-7381-259-1, HALL, Katherine Page nebo PAGE, Katherine Hall? V databázi autorit jsem autorku nenašla. Děkuji. Návrh řešení: A... AUT Schváleno
564 Zápis úvodního členu u zdrojového dokumentu v podpoli t . Má se člen vynechat nebo zapsat? př. 773 $t Ionisierende Strahlung in Diagnostik und Therapie der gynäkologischen Karzinome nebo 773 $t Die io... 773 XXX Schváleno
372 Jak zapisovat u audiovizuálních a zvukových záznamů hudebních (příp. nehudebních) děl (CD, vidoekazety, DVD), ale také hudebnin (např.opery) v MACR21 pole 511 -„Poznámka o účinkujících" postavy (role)... 511 ZVZ Schváleno
786 Jak uvést do pole 264 rok vydání, když je v dokumentu uvedeno 54? Mám uvést údaj tak jak je? Nebo mám do hranaté závorky uvést i celé datum 1954? 264 XXX Schváleno
186 V souboru autorit NK došlo ke změně u autority jn20000620275 Pelikán, Jaroslav Jan, 1923- na Pelikán, Jaroslav, 1923-. Autor je narozen 1923 na Slovensku, ale působí v USA. V zemi jeho působení je jeh... AUT Schváleno
558 Publikace nakladatelství Reclam jsou vydávány s datem copyrightu a ještě s datem tisku (u kterého je uvedeno "printed"). Pokud najdu záznamy těchto publikací v JIB podle ISBN, většinou se naleznou pub... 008, 250, 260 MON Schváleno
371 Jaký jazyk uvést do jazyka originálu, je-li v dokumentu uvedeno pouze "přeloženo ze srbochorvatštiny"? 008, 041 XXX Schváleno
314 Náš dotaz se týká třídy 658. Na školení nám bylo řečeno, že tuto třídu nahrazuje třída 005 (management). Přesto se knihy s předmětovým heslem: podniky, podniková ekonomika, podnikání řadí stále do tří... 080 VEC Schváleno
304 Prosím o radu, jaké údaje máme zapisovat do polí 001 a 003 formátu MARC21? 001, 003 XXX Schváleno
302 Zpracováváme knihy z 19. století. V mnoha případech je datum vyd. neznámé. V nakl. údajích zapíšeme např. : [ca 1814] [mezi 1810 a 1820] Jak bude vypadat zápis v poli 008 na pozicích 06, 07-10 a 11-14... MON Schváleno
758 Pokud je uvedeno "kolektiv autorů" až na dalším prameni popisu a na tom hlavním není žádný údaj o odpovědnosti, zapisuje se tento termín do 245c nebo ne? 245 XXX Schváleno