Vyhledávání dotazů

Zrušit filtr

ID Description MARC 21 Typ Stav
570 Chtěla bych uvést v bib záznamu pro tištěnou verzi dokumentu do pole 856 URL adresu pro obsah dokumentu. Jakou hodnotu bude mít 2. indikátor: 1 nebo 2 nebo je to jedno? Z dotazu č. 358 to jednoznačně ... XXX Schváleno
569 Prosím o rozhodnutí, do kterého z polí MARC21 uvádět číslo DOI - Digital Object Identifier, tj. číslo pro identifikaci děl přístupných v digitální podobě - týká se odborných článků i monografií. Podle... 024, 856 XXX Schváleno
568 Dobrý den, na hudební oddělení jsme koupili CD Heretic commando od skupiny Hypnos. Po otevření jsme zjistili, že kromě hudebního CD je součástí i DVD. V naší knihovně však DVD nepůjčujeme, nemáme uzav... HUD Přijato
567 Proč nelze uvádět údajích o dostupnosti cenu knihy zjištěnou u nakladatele, i když v knize uvedena není, ale všichni prodejci z ní vycházejí. Pokud cena není uvedena v údajích o dostupnosti není vidět... 020 XXX Schváleno
566 Psaní velkých/malých písmen v českých a latinských rodových a druhových jménech rostlin a živočichů např. včela medonosná (lat. Apis melifera). Návrh: S přihlédnutím k již schvalenému dotazu ke... XXX Schváleno
565 Dobrý den, prosím o radu do jakého pole máme uvádět číslo výtisku exempláře. Je při vytváření záznamů pro několik různých výtisků nutno uvádět konkrétní čísla, popř. signatury, na kterých se číslo dan... XXX Schváleno
564 Zápis úvodního členu u zdrojového dokumentu v podpoli t . Má se člen vynechat nebo zapsat? př. 773 $t Ionisierende Strahlung in Diagnostik und Therapie der gynäkologischen Karzinome nebo 773 $t Die io... 773 XXX Schváleno
563 Kódy rolí u korporací Z důvodů pokračující digitalizace novějších map, jejichž autorství je často kolektivní a je vyjádřeno názvem korporace, se ukazuje jako potřebné odlišit tyto instituce od ostatní... 110, 710 KAR Schváleno
562 Užití podpole v v poli 830 u kartografických dokumentů. Při katalogizaci mapových listů velkých topografických děl (např. vojenských mapování) je pro jednoznačnou identifikaci konkrétního listu třeba ... 830 KAR Schváleno
561 Propojovací pole v poznámkách - Lze použít u poznámkových polí pro odlišení poznámek vztahujících se ke konkrétnímu exempláři podpole 8 obsahující čárový kód jednotky? Dotaz vychází z potřeby evidence... 561, 562, 563, 9XX, ... XXX Schváleno
560 Některé instituce (nejčastěji akademie věd), zejména v Rakousku, Německu a zemích bývalé Jugoslávie, vydávají monografie v edicích označených obecným výrazem typu „Denkschriften", „Katalozi" apod. Tyt... 490, 830 MON K připomínkování
559 Dobrý den, získali jsme do knihovny ve zdigitalizované podobě knihy Krajky a krajkářství lidu slovanského v Čechách, na Moravě, ve Slezsku a Uh. Slovensku / Marie A. Smolková a Regina Bíbová a Podvink... ELZ Přijato
558 Publikace nakladatelství Reclam jsou vydávány s datem copyrightu a ještě s datem tisku (u kterého je uvedeno "printed"). Pokud najdu záznamy těchto publikací v JIB podle ISBN, většinou se naleznou pub... 008, 250, 260 MON Schváleno
557 Řimské číslice používané s příjmením. Do jakých podpolí v záhlaví personálního jména (s indikátorem "1") zapisovat římské číslice. Návrh řešení: V případě osob narozených před rokem 1900 je pro... Pole 100, 400, 500, ... AUT Schváleno
556 Máme ve fondu několik textů (většinou rukopisů), u kterých je uvedena překladatelka A. Jelínková. U jednoho z nich je uvedeno jako autor originálu jméno, které používal jako pseudonym Antonín Fencl. S... AUT Schváleno
555 Dobrý den, ráda bych se zeptala na přepis ruštiny. Jedná se o tvrdý znak, v publikaci Doporučení pro přepis nelatinkových písem do latinky je napsáno, že ve starém pravopise se na konci slova znak vyn... XXX Schváleno
554 Dobrý den, potřebuji zaevidovat knihu od spisovatele Egona Hostovského, která je v arabštině. Jediný záznam latinkou a tudíž pro mě čitelný je slovo Missing, jinak vůbec nic. Podobný problém mám s jeh... XXX Schváleno
553 Je možné v autoritních záznamech personalních jmen a korporací používat pole 7xx pro anglickou podobu jména/korporace obdobně jako autoritních záznamech pro věcné téma? Pokud ano, s jakými indikátory?... AUT Přijato
552 Jak se v poli 500 uvádí durata u formátu MP3. Také ve formě MM:SS nebo se může uvést ve formě např. 8 hod. 4 min.? 300 ZVZ K připomínkování
551 Kam zapsat ISBN knižní předlohy, které je explicitně uvedeno v pramenech popisu zvukového dokumentu - audioknihy? 500,787 ZVZ K připomínkování
550 Dotaz se týká integračních zdrojů. Prosíme o vysvětlení proč níže uvedené publikace jsou zpracovány jako monografie. 1\. příklad Občanský zákoník v dotazech a odpovědích : komentář formou otázek a odp... XXX Schváleno
549 V čečenštině (psané cyrilicí) se vyskytuje znak psaný jako svislá čára nebo velké „I" (v této podobě je i uprostřed slov). Jak ho přepisujeme do latinky? XXX Schváleno
548 Seriál Listy z Aura-Pontu vycházel do roku 2007 v tištěné podobě. Od roku 2008 ho agentura Aura-Pont přestala tisknout a zasílá ho pouze ve formě PDF (event. je časopis v PDF ke stažení na jejich webe... SRL Přijato
547 Mohu připsat jako duplikát k záznamu prvního vydání jeho dotisk, přestože v dotisku není uveden rok prvního vydání, tj. dle dotazu 23 by do jeho nakladatelských údajů patřilo datum vydání dotisku s do... XXX Schváleno
546 Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jak mám uvádět správně pole LKR v ALEPHu, když katalogizuju články za časopisů. Děkuji Julie Vaicová, knihovna Právnické fakulty UK. LKR XXX Schváleno
545 Jak správně (v kolika záznamech pro které roky) zkatalogizovat zpravodaj Divadla J.K. Tyla v Plzni, který do června 1991 vycházel s názvem na obálce jako Zápisník Divadla J.K. Tyla (v tiráži bylo ale ... SRL Přijato
544 Na titulním listě nakladatel Vintage Books, na další řádce stejným písmem A Division of Random House. A druhej případ na titulním listě nakladatel Macmillan a na rubu tit. listu Published in paperback... 260 XXX Schváleno
543 Do jakého pole by měl být zapisován údaj "Editio stereotypa". V záznamech v SK ČR se tento údaj objevuje jako další názvová informace, údaj o vydaní nebo údaj o edici. 250 XXX Schváleno
542 Doporučení pro popis monotematických čísel/svazků, příloh a rejstříků pokračujících zdrojů: http://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-fondu/schvalene- materialy/monotemc-08 V materi... 245, 490, 770, 772, ... XXX Schváleno
541 Místo vydání (Praha x V Praze) - publikace vydané nakladatelstvím Oeconomica. Údaje na tit. s.: nad názvem je uvedeno Vysoká škola ekonomická v Praze, pod názvem je logo nakladatelství + rok vydání ... 264 XXX Schváleno
540 Kniha (ISBN 978-1-883011-14-7)pod společným názvem obsahuje 3 novely, které jsem zapsala do pole 505 v úrovni rozšířené. Jeden z názvů je číslovka: "1919". Do jakého pole či podpole rozepíšu název slo... 505, 740 XXX Schváleno
539 Kolektivní monografie: na titulní stránce uvedena na prvním místě editorka /jméno (ed.)/, pod ní tři autoři. Návrh řešení: V poli 245 bude v podpoli c editorka ; všichni tři autoři. Všichni čty... 100, 245, 700 XXX Schváleno
538 V názvech článků se občas objevují souběžné názvy částí (např. název článku i název části v češtině a angličtině), které zapisujeme do podpole 246 p (společně se souběžným názvem). Je podpole 246 p se... XXX Schváleno
537 Jaký je kód země pro ostrov Djerba? Má se uvádět kód pro Tunisko (ti), kterému Djeba patří nebo kód pro neznámé místo (xx)? Děkuji 008, 044 XXX Schváleno
536 Sjednocení zápisu údajů o názvu a odpovědnosti (především interpunkce) v poli 245 u názvů typu: a) jeden autor O závazcích k náhradě škody : s přídavkem O úrocích dle rakouského práva občanského s ohl... 245, 700, 740 XXX Schváleno
535 U knih vydaných v německu se mi již několikrát stalo, že držím v ruce několik exemplářů jednoho titulu, je tam uvedeno několik vydání, ale knihy jsou úplně stejné. ISBN je také stejné je nutné v tomto... 250 MON Schváleno
534 Jak mám zapsat osoby, které spolu vedly rozhovor vydaný v článku, do pole 245 c, jaké role mám připsat jednotlivým osobám a jakým způsobem je mám uvést v záhlaví (pole 100, popř. 700)? Dotazovatel je... 245, 100, 700 XXX Schváleno
533 Jedná se o nové vydání, nebo o dotisk? Publikace vyšla původně vázaná, později brožovaná a v dokumentu je uvedeno např. „First published 2008. First published in paperback 2010." Na rubu tit. l. j... 008, 020, 250, 260 MON Schváleno
532 Katalogizace existuje nějaká norma ohledně počtu knih, které lze zkatalogizovat v průběhu osmihodinové pracovní doby? Ať už českých nebo cizojazyčných. Dostala jsem informaci, že 80, což se mi jeví ja... XXX Schváleno
531 Kdy vytváříme samostatné záznamy na stejné knihy s různými ISBN a kdy je popisujeme na jeden společný záznam? 020, 250, 260, 300, ... MON Schváleno
530 Ráda bych se zeptala, jak se při zpracování názvů řeší iniciály v názvových údajích. Při zpracování jsme narazili na několik variant. Jak se tedy správně uvádí, např: T. G. Masaryk a stát. (mezera mez... 245 XXX Schváleno
529 Pod jakým rokem se katalogizují francouzské knihy, které mají na rubu tit. listu většinou copyright, a v tiráži bývá "dépot légal" a často rok jiný. Lze tento považovat z rok vydání nebo se užívá rok ... 008, 260 XXX Schváleno
528 Kam se zapisují souběžné názvy, které nejsou na titulní stránce? MON Schváleno
527 Jak zapsat chybně přidělené ISBN do pole 773? 773 ANL Schváleno
526 Ve staré verzi ázerbájdžánštiny psané cyrilicí (azbukou) se písmeno „ə" (vypadá tedy jako malé „e" otočené o 180 stupňů) přepisovalo jako „ä". Toto písmeno se nyní objevuje i v nové verzi ázerbájdžá... 008, 041 XXX Schváleno
525 Kam se v poli 300 (MARC 21) uvádí údaj o tom, že ilustrace na obrazové příloze jsou barevné? Do podpole $a (Rozsah) nebo podpole $b (Další fyzické údaje)? 300 MON Schváleno
524 Prosím o informaci, jaký metodický nebo jiný materiál by mohl nahradit neplatnou a zatím neaktualizovanou normu ČSN 01 0188 (010188)-Tvorba předmětových hesel. Jde mi o obecne informace potrebne pri t... VEC Schváleno
523 Dobrý den, do kterého pole UNIMARC (do které poznámky) se zadávají údaje o reprintu? Příklad : "Reprint vyd.: Praha, Orbis 1922" Návrh řešení: Pole 306, Poznámky k nakladatelským údajům. 534, 580 XXX Schváleno
522 Nejsem si jistá, jak oklíčovat knihu, která řeší například politiku Sov. svazu, Číny a Kuby vůči Africe. Jestli dát do 651 Afriku, do 650 mezinárodní vztahy a geogr. zpřesnění pro jednotlivé země, neb... VEC Schváleno
521 Na konci některých anotací se objevuje text: Nakladatelská anotace...kráceno. Zatím šlo vždy o anotace ze záložky knihy. Je nějaké pravidlo pro používání této poznámky v anotaci? 520 XXX Schváleno