Vyhledávání dotazů

Zrušit filtr

ID Description MARC 21 Typ Stav
645 Co správně patří do pole 338 v případě tištěného článku? Na poslední schůzce skupiny ANL, která se konala v březnu 2015 a byla věnovaná přechodu na pravidla RDA, bylo v prezentaci uvedeno, že se má do... 338 ANL Schváleno
578 Pokud časopis změnil název a tato změna byla vyhodnocena jako "nepodstatná", tj. záznam celého titulu zůstává jako jeden záznam s alternativním názvem, mohu do pole 773^t uvádět skutečný název konkrét... 773, 947 ANL Schváleno
335 Co počít, když internetový časopis nemá žádná čísla ani svazky, ba dokonce ani datum publikování, pouze obecný archiv? Stačí do zdrojového dokumentu uvést pouze název bez dalších upřesňujících údajů? ... 773 ANL K připomínkování
462 Začali jsme stahovat termíny do pole 655 - žánr/forma. Nevíme ale, proč jsou některé označeny * (např. *noviny aj.). Máme v záznamu nechat takto, i když v rejstříku se nám řadí na začátek abecedy a ne... 655 ANL K připomínkování
357 Potřebovala bych se podrobněji seznámit s aktuálním stavem závazných katalogizačních pravidel pro analytický popis, nejasnosti mám zejména v jednotlivých poznámkách a jaké údaje do nich patří. Bohužel... ANL K připomínkování
422 Dobrý den, regionální oddělení naší knihovny potřebuje pro věcný popis článků vyjádřit i kratší chronologický úsek, než je jeden rok - tedy třeba 2. čtvrtletí, 1. pololetí. Existuje nějaké doporučení ... 648 ANL K připomínkování
364 Jak zapsat, že se jedná o zvláštní otisk? Zpracovává se jako normální článek? 245, 530, 580, 773, ... ANL K připomínkování
410 Jak správně zapsat do zdrojového dokumentu dvoučíslo z přelomu roku? Tj. jedná se o poslední číslo jednoho a zároveň první číslo následného roku. 773 ANL K připomínkování
137 Na ročence "Zlínsko od minulosti k současnosti" je jediným časovým údajem letopočet 1999, ale fyzicky tento svazek vyšel až v roce 2002. Má se tato skutečnost nějak projevit v analytickém popisu tohot... 773 ... $g, $d, $9 ANL K připomínkování
616 Jak podle RDA zapisovat do pole 504b údaje o počtu literatury/bibliografie, když seznam není číslovaný? Podle AACR2 se v analytickém popise uváděl tento (dopočítaný) údaj v hranatých závorkách, což od... ANL Schváleno
672 Literární časopis často uveřejňuje ukázky z básnické tvorby různých autorů. Názvem těchto ukázek je pouze jméno básníka, vše vypadá tedy následovně: Poezie (=rubrika), Zuzana Nová (=název článku), pot... ANL Schváleno
424 K čemu slouží u pole 856/956 podopole 9 (s hodnotou "HTM")? 856/956 ANL K připomínkování
303 V katalogu systému Tinlib jsme zdědili pro pole: Typ dokumentu rejstřík, jehož původ je neznámý a u jedntlivých hesel není specifikován význam (např. kdy použít výraz statistiky a kdy přehledy...). Zá... 655 ANL Schváleno
610 Problém se zapisováním článků - rozhovorů. 1\. Kdo je hlavním autorem rozhovoru(koho uvést do pole 100 a do pole 700). Zda je to osoba, která pokládá otázky, nebo ten kdo odpovídá. 2\. Jak rozlišit au... ANL Schváleno
136 Jak zapsat datum vydání zdrojového dokumentu, je-li na něm uvedeno rozpětí, např. Hospodářské noviny, číslo 63, 29.-31. března 2002 nebo Prostor Zlín, ročník VIII., 4-6/2000? Zapsat jen počátek rozpět... 773 ... $g, $q , $9 ... ANL K připomínkování
495 Článek je recenzí jiného článku. Jak mám zapsat recenzovaný článek do pole 787? Do jakého podpole a jakým způsobem mám zapsat ročník a číslo časopisu s recenzovaným článkem, stránky tohoto článku, pop... 773, 787 ANL K připomínkování
811 Jak zpracovat články z volné přílohy časopisu, kde je uvedeno ISBN i ISSN? Příloha obsahuje příspěvky od různých autorů. Je vydána v tištěné podobě, zároveň má elektronickou verzi. Na obálce je uveden... 773 ANL Schváleno
110 Jak zapisovat lokaci článku ve zdrojovém dokumentu typu MF DNES, který je členěn na "sešit A", "sešit B" atd., se stránkováním "A/1", "A/2" atd., přičemž ne vždy co sešit, to ucelená tematická příloha... 773 ...$g, 246, 500 ANL K připomínkování
854 Jak se správně zapisuje 773 $9. Jsou dvě metodiky, které se neshodují. Nevím, které se mám držet. 1. https://text.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-fondu/kooperacni-system-clankove-biblio... 773 $9 ANL Schváleno
746 Jak zpracovat články ze zvláštního čísla časopisu, pokud tam původní název není vůbec uveden? V letošní sezóně vydalo Národní divadlo zvláštní číslo časopisu "Národní divadlo : informační zpravodaj o ... ANL Přijato