Vyhledávání dotazů

Zrušit filtr

ID Description MARC 21 Typ Stav
20 Jak bude zapsán údaj o odpovědnosti typu "sourozenci Baťkovi" a jaká bude forma personálního záhlaví? Určení správné formy personálního záhlaví pro jméno rodiny, jíž se přisuzuje intelektuální odpověd... X00, 100, 700 XXX Schváleno
19 Správný zápis hlavního názvu v oblasti údajů o názvu a odpovědnosti, pokud jednotlivé části hlavního názvu jsou nezávislé a jsou spojeny spojkou "a". Jedná se o popisnou jednotku, tvořenou několika č... XXX Schváleno
18 Interpunkce při zápisu členitého jména korporace jako údaje o odpovědnosti Správná interpunkce při zápisu jednoho typu údaje o odpovědnosti (k názvu díla i k edici, v níž je dílo uvedeno), jenž je tvo... 245 $c, 490, 810 XXX Schváleno
17 Používání jména Česká republika v některých oblastech bibliografického záznamu. XXX Schváleno
16 Životní data V českém překladu AACR2R je na str. 415 uveden přehled různých způsobů zápisu zjištěných osobních dat autorů (narození či úmrtí)v záhlaví. Současná celosvětová praxe a české prostředí v... AUT Schváleno
15 Pořadí a zápis poznámek ve formátu UNIMARC, používá-li knihovna pro zápis poznámek pouze pole 300 XXX Schváleno
14 Zápis dat (ve smyslu datum) a názvů začínajících číslicí nebo číslovkou vyjádřenou slovně pro řazení? 245 $a, $b, 246 XXX Schváleno
13 Zápis kódu země v poli 102 v případě publikace vydané v Praze v roce 1960 Používání geografických kódů UNIMARC pro Českou republiku v různých obdobích její existence 008/15-17, 044, 260 XXX Schváleno
12 Používání obecných kvalifikátorů v korporativním záhlaví XXX Schváleno
11 Zápis iniciál v bibliografickém záznamu XXX Schváleno
10 Typy ilustrací, které zahrnuje zkratka il. v podpoli 215$c MON Schváleno
9 Správný zápis původců (se stejnou nebo s odlišnou autorskou rolí) odpovědných za edici XXX Schváleno
8 Pokud je publikace vydána vlastním nákladem autora, je správná předchozí praxe, podle které se do oblasti nakladatelských údajů zapisovala fráze "vlastním nákladem"? XXX Schváleno
7 \- Zápis údaje o 1. vydání \- Zápis označení vydání u popisné jednotky bez společného názvu, která obsahuje jedno či více děl s příslušným označením vydání a) Zapisuje se též údaj o 1. vydání díla... MON Schváleno
6 Zápis označení části dokumentu Lze při zápisu označení části dokumentu používat zkratky či změnit římskou číslici na arabskou apod.? Jak zapsat pořadí svazku, pokud se označení pořadí v části dokument... XXX Schváleno
5 Zápis interpunkce jako součásti hlavního názvu dokumentu XXX Schváleno
4 Používání interpunkce při zápisu údajů ve formátu UNIMARC XXX Schváleno
3 Popis sebraných spisů atd. (může se jednat o Sebrané spisy, Vybrané spisy, Dílo ... apod., event. o jejich cizojazyčné ekvivalenty). Určení hlavního názvu a zápis údaje Sebrané spisy" apod. v případě... 490, 800 XXX Schváleno
2 Unifikovaný název pro právní dokumenty Publikace bez společného názvu obsahuje tři české zákony přeložené do angličtiny. Existují citační názvy pro tematické skupiny zákonů nebo se zapisuje pod všeobe... MON Schváleno
1 Na titulní stránce je uvedeno 12 názvů děl téhož autora, z nichž žádné není dominantní, publikace nemá společný název. 245, 740 XXX Schváleno