top
titulek
Dotazy ke katalogizaci

Zobrazení dotazu

Na této stránce si můžete prohlédnout celý dotaz včetně všech došlých připomínek.

Číslo dotazu: 87
Typ dotazu: věcný popis (VEC)
AACR2R:
UNIMARC:
MARC 21:
Charakteristika problému: Začaly fungovat nové celky vyšší územní samosprávy. Na nové kraje však není samozřejmě pamatováno v elektronických, ani svazkových (vybrané znaky) tabulkách. Nejméně v kraji Ostravském a Jihlavském to činí potíže. U Ostravského kraje jsme se na skupině pro věcné zpracování dohodli, že obce ležící v českém Slezsku budou klasifikovány znaky odvozenými ze znaku místa (437.3). Jihlava leží historicky na Moravě, prakticky v obou historických zemích. Mnohé její obce se nacházejí ovšem v Čechách. Celé rozdělení Česka vychází z existence tří historických zemí, což jsme ještě zdůraznili přijetím znaku (437.1/.3) pro celé Česko. Jak klasifikovat Jihlavský kraj a jak jeho jednotlivé obce?
Návrh řešení: Domníváme se, že nejschůdnější by bylo ponechat kraj podle jeho krajského města a Moravě, tedy (437.2). To již proto, že ve vybraných znacích není povoleno (437.1/.2). Obce pak podle jejich historické příslušnosti. Vlastivědu Polenska tedy budeme klasifikovat jako 908(437.1). Stejně tak jeho pověsti, nebo písně jsou české, nikoli moravské. Problém ale spočívá v tom, že klasifikace se vymyká hierarchickému principu, tedy obce téhož kraje budou pod dvěma různymi znaky a částečně pod jiným, než jejich kraj. Precends máme ovšem ve Slezkých obcích bývalého Severomoravského kraje.
Odesláno: 15.1.2001
 
Došlé připomínky
Stanovisko č. 1: Považujeme za nejschůdnější uvádět třídník podle hlavního města dotyčného regionu, a to bez ohledu na to, jestli obec daného regionu leží historicky v nějaké jiné oblasti. Bylo by obtížné stále zjišťovat, do které oblasti historicky daná obec patřila, změn bylo v historii obvykle více (dokonce za totáče došlo k drobným přesunům z okresu do okresu). Kromě toho kniha je určitý historický dokument, a je-li na ní třídník administrativně postavený (tedy např. 437.1 u obce, která historicky sice patřila na Moravu, ale teď patří do kraje českého), a dále je na knize vročení např. 1999, je kniha i pro pozdější čtenáře dokumentem, že v r. 1999 tato obec, o níž kniha pojednává, byla administrativně v Čechách. Za dalších 5 let může vyjít další publikace o téže obci, kterou zpracujeme 437.2, a bude tedy dokumentem toho, že v r. 2004 byla daná obec administrativně v některém moravském kraji. Statistický lexikon obcí určitě vyjde v aktualizované verzi, jakmile se "usadí" nové kraje, protože je to nutná pomůcka pro úřady, právníky, policii, školy aj. úřední instituce, měl by být tedy určitě dostupný a potřebný i pro knihovníky.
 
Údaje Národní knihovny
Stav řešení: schváleno (SCHV)
Rozhodnutí o řešení: U všech lokalit daného kraje se používá klasifikační znak a GAC tohoto kraje.

Příklady:
Golčův Jeníkov – MDT (437.324); GAC e-xr-vy
Velké Meziříčí – MDT (437.324); GAC e-xr-vy

Stanovisko odp. prac.: Souhlasím se stanoviskem č. 1
Konec připomínkování: 30.11.-0001

únor 2000 Mgr. E. Lichtenbergová | Na titulní stranu aplikace | Na hlavní stranu | Nahoru |


O Národní knihovně || Odborné činnosti || Publikační činnost || Aktuálně ||
Slovanská knihovna || Informace pro uživatele || Služby || Knihovní fondy ||
Katalogy a databáze || Referenčni centrum
Informace pro knihovny a vydavatele
Copyright (c) 2000 - Národní knihovna ČR, Internet SERVIS, a.s., 2B
All rights Reserved